کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات درس ششم : منزلگاه بعد(برزخ) (رشتۀ انسانی) - سوال 1 از 10
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 1 بار از 2 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

طراح: نوع تست: تالیفی

آیۀ شریفۀ «يُنَبَّأُ الِإْنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ» ناظر بر کدام عالم است و آثار "ماتأخر" به چه معنا است؟

برزخ - با اینکه فرد از دنیا رفته، پروندۀ عملش همچنان گشوده است.
قیامت - با اینکه فرد از دنیا رفته، پروندۀ عملش همچنان گشوده است.
برزخ - این اعمال و آثار دنیایی آن، پیش از مرگ در پروندۀ اعمال فرد ثبت شده است.
قیامت - این اعمال و آثار دنیایی آن، پیش از مرگ در پروندۀ اعمال فرد ثبت شده است.

بنا بر سخن مولای متقیان علی (ع)، ایشان خبر از چه چیزهایی به مردگان می‌دهد؟

رزق - همسر - مسکن
خانواده - مسکن - اموال
رزق - اموال - خانواده
همسر - مسکن – اموال

قرآن کریم از وجود عالمی پس از مرگ به نام ............ خبر می‌دهد که معنای لغوی‌اش ............ می‌باشد.

برزخ - محل گفتوگو با فرشتگان
قیامت - فاصله و حایل میان دو چیز
برزخ - فاصله و حایل میان دو چیز
قیامت - محل گفتوگو با فرشتگان

حضرت علی (ع) در راه بازگشت از جنگ ............ به قبرستان رسید و مبنی بر اینکه شما چه خبری برای ما دارید، از مردگان سؤال کرد و آنها ............

بدر - عمل را مهمترین چیز در برزخ دانستند که همان را در دنیا سبک شمرده بودند.
صفین - عمل را مهمترین چیز در برزخ دانستند که همان را در دنیا سبک شمرده بودند.
بدر - بهترین توشه را تقوا دانستند.
صفین - بهترین توشه را تقوا دانستند.

کدام یک در مورد ویژگیهای عالم برزخ درست نیست؟

در گفتوگوی انسان با فرشتگان در عالم برزخ، او پاسخ فرشتگان را می‌شنود.
در عالم برزخ انسان قادر خواهد بود اعمالی را که به حق با ناحق انجام داده است، مشاهده کند.
پس از مرگ فرشتگان جسم و جان انسان را تمام و کمال دریافت کرده و روحش را توفّی می‌کنند.
پروندۀ برخی اعمال انسان در عالم برزخ گشوده است و پیوسته بر آن افزوده می‌شود.

حضرت علی (ع) در راه بازگشت از جنگ صفّین به قبرستانی رسیدند و خبر از ............، ............ و ............ به مردگان این قبرستان دادند.

همسر - اموال - اعمال
خانواده - مسکن - اموال
رزق و روزی - خانواده - مسکن
همسر - مسکن – اموال

با توجه به روایت نبوی، هرکس سنت و روش نیکی را در جامعه جاری سازد و مردمی در دنیا به آن سنت عمل کنند، کدام پاداش را دریافت می‌کند؟

مردمی که به آن سنت عمل می‌کنند، بخشی از ثواب خود را به آن فرد هدیه خواهند کرد.
ثواب آن اعمال را به حساب آن شخص می‌گذارند، بدون آنکه از اجرا انجام دهندۀ آن کم کنند.
شخصی که آن سنت را جاری ساخته اصل ثواب و مابقی از ثمرات و آثار آن استفاده خواهند کرد.
ثواب آن اعمال میان تمام افرادی که آن سنت را انجام داده‌اند تقسیم می‌شود، هرچند مرده باشند.

کدام عبارت قرآنی زیر بیانگر تفاوت بین دنیا و برزخ است؟

ینبّؤا الانسان یومئذٍ بما قدّم و أخَّرَ

أم نجعل الّذین ءامنوا و عملوا الصّالحات

قالَ ربّ ارجعون لعلّی اعمل و صالحاً

و مِن ورائهم برزخٌ الی یوم یبعثون

اگر بخواهیم مثالی برای دست‌های از اعمال که منجر به ثبت آثار ماتأخر منفی در پروندۀ اعمال می‌شود بزنیم، کدام گزینه یاری دهندۀ ما در این امر است؟

مدسازی
تقویت آداب و رسوم غلط در ازدواج
هدیۀ کتاب به کتابخانه
تولید و نشر مطالب در مجلات

اگر از ما بپرسند "آیا در برزخ رابطۀ انسان با دنیا قطع می‌شود؟" پاسخ ............ می‌دهیم چرا که ............

منفی - پروندۀ اعمال به واسطۀ آثار ماتأخر باز است.
مثبت - روح به طور تمام و کمال دریافت شده و رابطه‌اش با دنیا قطع شده است.
منفی - آثار ماتقدم موجب حفظ رابطه با دنیا شده است.
مثبت - فعالیت‌های حیاتی بدن متوقف شده و دیگر رابطه‌ای با دنیا وجود ندارد.
تمرینات درس ششم : منزلگاه بعد(برزخ) (رشتۀ انسانی) - سوال 1 از 10
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 0 بار از 0 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

باتوجه به بیان شیوایِ امیرالمؤمنین (ع) بهترین توشۀ ابدیت ازنظر مردگان در خاک چیست و علت مخاطب قرار دادن قبرها توسط حضرت کدام است؟

تقوا - آگاهی کامل روح در عالم برزخ
تقوا - محیط بودن دنیا بر برزخ
عمل صالح - محیط بودن دنیا بر برزخ
عمل صالح - آگاهی کامل روح در عالم برزخ

بنا بر کلام امام کاظم (ع)، ............ در وضع مؤمنان در برزخ مؤثر است و امام صادق (ع) ............ را همراه ابدی انسان می‌دانند.

میزان فضایل - عمل
میزان فضایل - روح
میزان عبادات - عمل
میزان عبادات – روح

در عالم برزخ، ............

فعالیت حیاتی بدن متوقف می‌شود، اما جسم و روح به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند.
انسان با فرشتگان گفتوگو می‌کند، اما پاسخشان را نمی‌شنود.
انسان اموری را درک و مشاهده می‌کند که درک آنها در دنیا ممکن نبود.
ارتباط با دنیا، توسط اعمال ماتقدم همچنان برقرار است.

کدامیک از آثار ماتأخّر اعمال نیستند؟

اعمال خیری که بازماندگان برای درگذشتگان انجام دهند.
اعمالی مانند نماز و روزه که انسان مؤمن در زمان حیات خود انجام می‌دهد.
ایجاد و تقویت آداب و رسوم غلط در امر ازدواج.
هدیه دادن کتاب به کتابخانه و یا آموزش به دیگران.

اینکه آدمیان پس از مرگ، از خداوند درخواست "ربّ ارجعون" سر می‌دهند، به دلیل این است که ............

کلاّ انها کلمة هو قائلها

و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون

لعلّی أعمل صالحاً فیما ترکت

حتّی اذا جاء أحدهم الموت

از آیۀ شریفۀ «ینبّؤا الانسان یومئذ بما قدّم و اخّر» چه موضوعی مفهوم می‌گردد و مبین چه عالمی است؟

تمام اعمال انسان در دنیا به گونه‌ای است که به دوران زندگی محدود است - قیامت
تمام اعمال انسان در دنیا به گونه‌ای است که به دوران زندگی محدود است - برزخ
برخی اعمال هستند که آثارشان بعد از مرگ از بین نمی‌رود - قیامت
برخی اعمال هستند که آثارشان بعد از مرگ از بین نمی‌رود – برزخ

از دقت در کلام الهی «لعلّی اعمل صالحاً فیما ترکت کلاّ انّها کلمةٌ هو قائلها»، موضوع ............ مفهوم می‌گردد.

دریافت تمام و کمال ساحت جسمانی و روحانی انسان
دوزخ برزخی کافران و گفتگوی ملائکه با آنها
آگاهی به حقانیت مراتب حیات و تسلیم شدن در برابر مرگ
قاطعیت برخورد باری‌تعالی با کافران در برزخ

خواندن نماز و اهدای کتاب به کتابخانه، به ترتیب دارای آثار ............ و ............ هستند و در مورد مثال دوم می‌توان این تعریف را ارائه داد: اعمالی هستند که ............

ما تقدّم - ما تأخّر - آثار و نتایج آنها محدود به دوران زندگی انسان است.
ما تقدّم - ما تأخّر - حتی با مرگ انسان نیز پروندۀ آنها همچنان گشوده است.
ما تأخّر - ما تقدم - با مرگ پروندۀ آنها بسته می‌شود.
ما تأخر - ما تقدم - آثار و نتایج آنها حتی بعد از حیات ما نیز باقی می‌ماند.

کدام آیۀ شریفه به طور مستقیم بیانگر محل زندگی مردگان تا قیامت می‌باشد؟

حتّی اذا جاء احدهم الموت قال ربّ ارجعون

ینبِّؤُا الانسان یومئذٍ بما قدّم و اَخّر

افحسبتم انّما خلقناکم عبثا و انّکم إلینا لا ترجعون

کلاّ انّها کلمةٌ هو قائلها و من ورائهم برزخ إلی یوم یبعثون

ظرف تحقق بیان «لعلّی أعمل صالحاً فیما ترکت» در ............ و خطاب انسان به ............ است.

برزخ - فرشتگان
برزخ - خداوند
قیامت - فرشتگان
قیامت – خداوند
تمرینات درس ششم : منزلگاه بعد(برزخ) (رشتۀ انسانی) - سوال 1 از 10
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 0 بار از 1 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

توفی به معنای ................. است و رد درخواست گناهکاران برای بازگشت به دنیا از آیۀ ................. مستفاد می‌گردد.

دریافت تمام و کمال حقیقت وجود انسان - کلاّ انّها کلمةٌ هو قائلها

پاداش درخور اعمال انسان در آخرت - کلاّ انّها کلمةٌ هو قائلها

دریافت تمام و کمال حقیقت وجود انسان - و انّکم الینا لاترجعون

پاداش درخور اعمال انسان در آخرت - و انّکم الینا لاترجعون

طبق آیات و روایات، کدام مورد دربارۀ برزخیان نادرست است؟

اجازه دارند با انسان‌های دنیا سخن بگویند، اما حرف نمی‌زنند.
می‌توانند برحسب کمیّت فضیلت‌هایشان به دیدار خانوادۀ خود بیایند.
با فرشتگان گفتگو می‌کنند و پاسخ آنها را نیز می‌شنوند.
فعالیت‌های حیاتی بدنی آنها متوقف می‌شود.

از دقت در کدام آیه "علم انسان بر کمبود اعمال نیک خویش" مفهوم می‌گردد؟

و قالوا لجلودهم لم شهدتم قالوا انطقنا الله

قال ربّ ارجعون لعلّی اعمل صالحاً فیما ترکت

و مِن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون

ینبّؤا الانسانُ یومئذ بما قدّم و أخّر

حدیث رسول اکرم (ص) که می‌فرماید: "هرکس سنت و روش نیکی را در جامعه جاری سازد، تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می‌کنند، ثواب آن اعمال را به حساب این شخص هم می‌گذارند، بدون اینکه از اجر انجام دهندۀ آن کم کنند"، با کدام آیۀ شریفه ارتباط مفهومی دارد؟

حتّی اذا جاء احدهم الموت قال ربّ ارجعون لعلّی اعمل صالحاً

ینبّؤا الإنسان یومئذٍ بما قدّم و اخّر

افحسبتم انّما خلقناکم عبثاً و انّکم الینا لا ترجعون

الله لا اله الاّ هو لیجمعنکّم الی یوم القیامة ...

ندای پیامبر گرامی اسلام (ص) به کشتگان جنگ ............ مربوط به ............ بوده که آیۀ شریفۀ ............ فقط دربارۀ برزخ است.

بدر - حیات برزخی - حتّی اذا جاء احدهم الموت

احد - حیات برزخی - ینبّؤا الانسان یؤمئذ بما قدّم و اخّر

بدر - حیات اخروی - حتّی اذا جاء احدهم الموت

بدر - حیات اخروی - ینبّؤا الانسان یؤمئذ بما قدّم و اخّر

اگر بخواهیم جهان برزخ را از دیدگاه روایات مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم که امامان بزرگوار، رواج سنت نیک در میان مردم را مصداق ............ معرفی نموده‌اند و بهترین توشه برای ابدیت و معیار کمیت دیدار خانوادۀ خویش در برزخ را به ترتیب معادل ............ و ............... بیان کرده‌اند.

آثار ماتأخر – فضیلت‌ها - تقوا
آثار ماتقدم – فضیلت‌ها - تقوا
آثار ماتقدم - تقوا – فضیلت‌ها
آثار ماتأخر - تقوا – فضیلت‌ها

چرا عده‌ای دست به انکار معاد می‌زنند؟

چنان واقعۀ بزرگ و عظیمی را باقدرت خود می‌سنجند.
معاد را امری ممکن و شدنی نمی‌دانند.
چنان واقعۀ بزرگ و باعظمتی را امری بعید نمی‌یابند.
به حکمت خدا توجه ندارند و به‌غایت جهان فکر نمی‌کنند.

اگر سؤال شود که "آیا ارتباط برزخیان با دنیا کاملاً قطع می‌شود؟" پاسخ ............ است که حدیث شریفۀ ............ پاسخگو به این سؤال می‌باشد.

منفی - قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کلام از شما شنواترند و فقط نمیتوانند پاسخ دهند.
مثبت - هرکس سنت و روش نیکی را در جامعه جاری سازد، تا وقتی‌ که مردم در دنیا به آن سنت عمل می‌کنند، ثواب آن اعمال را به حساب این شخص هم می‌گذارند.
منفی - هرکس سنت و روش نیکی را در جامعه جاری سازد، تا وقتی که مردم در دنیا به آن سنت عمل می‌کنند، ثواب آن اعمال را به حساب این شخص هم می‌گذارند.
مثبت - قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کلام از شما شنواترند و فقط نمی‌توانند پاسخ دهند.

منظور از کلمۀ "توفی" در قرآن کریم ............ است و برای اشاره به بعد ............ انسان استفاده شده است.

دریافت تمام و کمال حقیقت انسان - روحانی
دریافت تمام و کامل حقیقت انسان - جسمانی و روحانی
فعالیت آگاهانۀ روح در برزخ - روحانی
فعالیت آگاهانۀ روح در برزخ - جسمانی و روحانی

اگر بخواهیم شاهدی قرآنی برای اثبات عالم برزخ ارائه دهیم، به کدام آیۀ شریفه متوسل می‌شویم؟

الله لا اله الاّ هو لیجمعنّکم الی یوم القیامة لا ریب فیه

و اِنَّ عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون

افحسبتم انّما خلقناكم عبثاً و انّكم إلينا لاترجعون

حتّی إذا جاء احدهم الموت قال ربّ ارجعون