کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات درس چهارم : پنجره ای به روشنایی(رشتۀ انسانی) - سوال 1 از 10
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 4 بار از 7 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

طراح: روح الله آزادپورنوع تست: تالیفی

بازتاب قرار گرفتن در زمرۀ «مَن آمن بالله وَ الیوم الآخر و عَمل صالحاً فلا خوفٌ علیهم و لا هُم یَحزَنون» چیست؟

این افراد، با انرژی فوق‌العاده و همت خستگی‌ناپذیر در انجام کارهای نیک و خدمت به خلق خدا می‌کوشند.
چنین انسان‌هایی قطعاً به مرحلۀ عالیۀ شجاعت می‌رسند و به استقبال شهادت می‌روند.
از خداوند طلب عمر کوتاهی دارند تا هرچه زودتر به بهشت و لقا و دیدار او برسند.
خود را به هر کاری سرگرم می‌سازند تا زندگی دنیای فانی را فراموش کنند.

هر یک از موارد تغییر، تحلیل و متلاشی شدن برای بعد روحانی ............، ............ و ............ است.

ممکن - ممکن - ممکن
ممکن - غیرممکن - غیرممکن
غیرممکن - غیرممکن - غیرممکن
ممکن - غیرممکن – ممکن

آیۀ شریفۀ «و قالوا ما هی الاّ حیاتنا الدّنیا نموت و نحیا ...» از زبان ............ است و آنان معتقدند ما را فقط ............ نابود می‌کند، البته این سخن را از روی علم نمی‌گویند.

کافران - ناامیدی
مشرکان - ناامیدی
مشرکان - گذشت روزگار
کافران - گذشت روزگار

مرگ از دیدگاه رسول خدا (ص) ............ زیرا که ............

انتقال از عالمی به عالم دیگر است - مردن پایان‌بخش دفتر زندگی است.
غروبی است که طلوعی درخشان‌تر دارد - مردن پایان‌بخش دفتر زندگی است.
انتقال از عالمی به عالم دیگر است - علت آفرینش، بقا است.
غروبی است که طلوعی درخشان‌تر دارد - علت آفرینش، بقا است.

امام حسین (ع) انتقال از دنیا به آخرت را به چه چیزی تعبیر کرده‌اند و پیروان ایشان در کدام زمان به استقبال شهادت می‌روند؟

انتقال از زندان به قصر - آنگاه که با کوله باری از خیر و نیکی آمادۀ مرگ باشند.
انتقال از زندان به قصر - آن هنگام که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نباشد.
انتقال از آتش به دریا - آن هنگام که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نباشد.
انتقال از آتش به دریا – آنگاه که با کوله باری از خیر و نیکی آمادۀ مرگ باشند.

بازتاب نگرش مادی برای انسانی که ............ دارد، این است که ............ و درنتیجه ............

میل به جاودانگی - از دیگران کناره می‌گیرد - شادابی و نشاط زندگی را از دست می‌دهد.
ایمان به خدا - از دیگران کناره می‌گیرد - به یأس و ناامیدی دچار می‌شود.
ایمان به خدا - زندگی چندروزۀ دنیا برایش بیارزش می‌شود - شادابی و نشاط زندگی را از دست می‌دهد.
میل به جاودانگی - زندگی چندروزۀ دنیا برایش بی‌ارزش می‌شود - به یأس و ناامیدی دچار می‌شود.

آثار و پیامدهای انکار معاد گریبان ............ را می‌گیرد چراکه ............

منکرین معاد - اعتقاد آنها تبدیل به باور قلبی نشده است.
منکرین معاد و برخی پیروان معاد - اعتقاد آنها تبدیل به باور قلبی نشده است.
منکرین معاد - فراوان به یاد مرگ نیستند.
منکرین معاد و برخی پیروان معاد - فراوان به یاد مرگ نیستند.

به ترتیب "انگیزۀ فعالیت و کار"، "ناراحتی‌های روحی" و "انرژی فوق‌العاده" پیامد کدام نگرش در مورد معاد است؟

منکران - معتقدان - معتقدان
معتقدان - منکران - منکران
معتقدان - منکران - معتقدان
منکران - معتقدان – منکران

بی‌ارزش شدن زندگی چند روزه از پیامدهای دیدگاه کسانی است که ............ و در آیۀ مبارکۀ «و قالوا ما هی الاّ حیاتنا الدّنیا نموت و نحیا...» منکران معاد علت نابودی و هلاکت را ............ می‌دانند.

به زندگی دنیا دل نسپرده‌اند و مرگ را ناگوار نمی‌دانند - گذشت روزگار
به زندگی دنیا دل نسپرده‌اند و مرگ را ناگوار نمی‌دانند - غفلت از آخرت
برای انسان حقیقتی جز جسم قائل نیستند - گذشت روزگار
برای انسان حقیقتی جز جسم قائل نیستند - غفلت از آخرت

تحقق وعدۀ «فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون» برای کسی است که .............

هنگامی که مردند، بیدار شوند.
به خدا و رسولش ایمان آورده و کار نیکو انجام دهند.
با تلاش در راه خدا و خدمت به مردم به درجات برتر بهشت نائل شوند.
به اصول توحید و معاد ایمان آورده و کار نیکو انجام دهند.
تمرینات درس چهارم : پنجره ای به روشنایی(رشتۀ انسانی) - سوال 1 از 10
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 2 بار از 3 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

مطابق فرمایش امام حسین (ع) که می‌فرماید: "من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمیبینم" کدام پیامد دیدگاه الهیون دربارۀ معاد را می‌توان برداشت کرد؟

بیرون آمدن زندگی از بن‌بست
بالا رفتن شور و نشاط و انگیزۀ فعالیت
رسیدن شجاعت به مرحلۀ عالیّۀ خود
همت خستگی‌ناپذیر و خدمت به خلق خدا

اگر از ما بپرسند: «ویژگی زندگی دنیا چیست؟» پاسخ خود را با کدام آیۀ شریفه ارائه خواهیم کرد؟

من آمن بالله و الیوم الآخر و عمل صالحاً فلا خوف علیهم

و قالوا ما هی الاّ حیاتنا الدّنیا نموت و نحیا

و ما هذه الحیاة الدّنیا الاّ لهو و لعب

انّ الدار الآخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون

در چه صورت پیامدهای انکار معاد، گریبان گیر کسانی که معاد را قبول دارند هم، می‌شود؟

به دنیا هیچ توجهی نداشته و فقط برای آخرت بکوشند.
در دنیا به ظلم و ستم پرداخته و حق مردم را پایمال کنند.
اعمال و دستورات خدا را به نیت رضای او انجام ندهند.
این قبول داشتن معاد برای آنها به باور قلبی تبدیل نشده باشد.

اگر بخواهیم اعتقاد عده‌ای را که می‌گویند: "مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا دفتر عمرش بسته می‌شود" با وحی الهی مستند کنیم، کدام عبارت شریفه بیانگر آن است؟

النّاسُ نیامٌ فاذا ماتو انِتَبهَوا

و انّ الدّارَ الآخِرَة لهیَ الحَیَوان لو کانوا یَعلَمون

و ما لَهم بذلِکَ من علمٍ ان هم الاّ یَظُنّون

قالوا ما هِیَ الاّ حیاتُنا الدّنُیا نموتُ و نَحیا

زندگی دنیا بدون سرای آخرت که زندگی واقعی است، چگونه خواهد بود و پیامبر اکرم (ص) باهوش‌ترین مؤمنان را چه کسانی معرفی می‌کنند؟

تلاش بیهوده - مرگ را پلی به حساب می‌آورند که آدمی را از یک هستی به هستی دیگر منتقل می‌کند.
لهو و لعب - مرگ را پلی به حساب می‌آورند که آدمی را از یک هستی به هستی دیگر منتقل می‌کند.
تلاش بیهوده - فراوان به یاد مرگ‌اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می‌کنند.
لهو و لعب - فراوان به یاد مرگ‌اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می‌کنند.

کدام مورد دربارۀ پیامدهای انکار معاد صحیح نیست؟

به انواع بیماری‌های روحی و یأس و سرگردانی دچار می‌شود.
شادابی و نشاط زندگی را از دست می‌دهد و از دیگران کناره می‌گیرد.
این آثار و پیامدها فقط گریبان کسانی را می‌گیرد که به معاد اعتقاد ندارند.
راه فراموشی از مرگ را پیشه می‌کنند و خود را به هر کاری سرگرم می‌کنند تا آیندۀ تلخ خود را فراموش کنند.

توصیف الهیون از "زندگی دنیوی" ............ بیان شده است و عامل آسانتر شدن دفاع از حق و مظلوم، فداکاری در راه خدا و رسیدن شجاعت به مرحلۀ عالی آن، ............ است.

ظنی و خیالی - میل به جاودانگی
حقیقی نبودن - کمال طلبی
زیبا و دل‌فریب – بی‌نهایت طلبی
کوتاه و گذرا بودن - عدم دلبستگی به دنیا

کسانی که راه غفلت از مرگ را پیش گرفته‌اند، چه واکنشی در برابر آن از خود نشان می‌دهند؟

برای فراموش کردن آیندۀ تلخشان، خود را به هر کار درست و نادرستی سرگرم می‌سازند.
قدم در راه‌هایی می‌گذارند که روز به روز آنان را مأیوس‌تر می‌کند.
به هر کاری سرگرم می‌شوند تا میل به جاودانگی را فراموش کنند. دربارۀ مرگ می‌اندیشند، زیرا واهمه و وحشتی از آن ندارند.
دربارۀ مرگ می‌اندیشند، زیرا واهمه و وحشتی از آن ندارند.

تعبیر پیامبران و پیروان آنان از مرگ در باب طلوع و غروب به ترتیب به ............ و ............ برمی‌گردد و پیامبر گرامی اسلام (ص) در کلام "النّاسُ نیامٌ فاذا ماتوا اِنَتبَهوا" دنیا را به ............ تشبیه کرده‌اند.

جسم - روح - پلی به سمت آخرت
جسم - روح - خوابی كوتاه و گذرا
روح - جسم - خوابی كوتاه و گذرا
روح - جسم - پلی به سمت آخرت

کدام حدیث با آیۀ مبارکۀ «و ما هذه الحیاة الدّنیا الاّ لهو و لعب و انّ الدّار الآخرة لهی الحیوان ...»، ارتباط معنایی بیشتری دارد؟

مردم در خوابند، هنگامیکه بمیرند، بیدار می‌شوند.
باهوشترین مؤمنان کسانی هستند که فراوان به یاد مرگ‌اند.
مرگ چیزی نیست، مگر پلی که انسان را از ساحل سختی‌ها به ساحل سعادت و بهشت پهناور عبور دهد.
من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی‌بینم.
تمرینات درس چهارم : پنجره ای به روشنایی(رشتۀ انسانی) - سوال 1 از 10
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 1 بار از 4 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

حدیث شریف رسول خدا (ص) که می‌فرمایند: "برای نابودی و فنا خلق نشده‌اید، بلکه برای بقا آفریده شده‌اید و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می‌شوید."، با پیام کدام آیۀ شریفه ارتباط مفهومی دارد؟

النّاس نیامٌ فاذا ماتوا أنتبهوا

و ما هذه الحیاة الدّنیا الاّ لهو و لعب و انّ الدار الآخرة لهی الحیوان

و نفسٍ و ما سوّاها فَألهمها فجورها و تقواها

و قالوا ما هی الاّ حیاتنا الدّنیا نموت و نحیا

در دیدگاه پیامبر گرامی اسلام (ص) دلیل خلقت انسان‌ها چیست و باهوش‌ترین مؤمنان كدام‌اند؟

رشد و كمال - آنان كه در همه حال به یاد خدا هستند و از فرامین او سرپیچی نمی‌كنند.
بقا و جاودانگی - آنان كه در همه حال به یاد خدا هستند و از فرامین او سرپیچی نمی‌كنند.
بقا و جاودانگی - آنان كه فراوان به یاد مرگ هستند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می‌كنند.
رشد و كمال - آنان كه فراوان به یاد مرگ هستند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می‌كنند.

در آیۀ شریفۀ «من آمن بالله و الیوم الآخر و عمل صالحاً...» کدام موضوع تجلی دارد؟

ترس و غم و اندوه نداشتن معلول ایمان و عمل صالح است.
اشاره به پیامد نگرش منکران معاد دارد.
ترس و غم و اندوه داشتن علت ایمان و عمل صالح است.
ایمان و عمل صالح معلول ترس و غم و اندوه نداشتن است.

نهراسیدن از مرگ و آمادگی برای فداکاری در میان پیروان پیامبران الهی، چه ثمره‌ای در زندگی آنان دارد؟

حیات در این دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نمی‌شود و فداکاری در راه خدا ضروری می‌گردد.
آنان آرزوی مرگ می‌کنند و به همین دلیل به استقبال شهادت می‌روند و فدای انسان‌ها می‌شوند.
زندگی را کوله‌باری از گناه می‌بینند و همین عامل سبب می‌شود تا همیشه در آرزوی مرگ باشند.
دفاع از حق و مظلومان و ازخودگذشتگی برای آنان آسان شود و در شجاعت به مرحلۀ عالی برسند.

هرگاه گفته شود : «چه کسانی در این دنیا نه می‌ترسند و نه اندوهگین می‌شوند؟»، پاسخ آن در کدام آیه آمده است؟

ما هذه الحیاة الدّنیا اِلاّ لهوٌ و لعِب

من کان یرید ثواب الدّنیا

مَن آمَنَ بالله و الیوم الآخر

قل اِنّ صلاتی و نُسُکی و محیای

کدامیک از پیامدهای اعتقاد به دیدگاه «النّاس نیامٌ فاذا ماتوا اِنتبهوا»، است؟

هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می‌شود و حیاتش پایان می‌یابد.
زندگی دنیایی برایش بیارزش می‌شود و از دیگران کناره می‌گیرد.
در دنیا زندگی می‌کند و زیبا هم زندگی می‌کند، اما به آن دل نمی‌سپارد.
همیشه به استقبال شهادت می‌رود و دنیا را رها می‌کند.

از دیدگاه کسانی که "مرگ را پلی می‌دانند که آدمی را از یک هستی به هستی بالاتری منتقل می‌کند"، مرگ برای چه کسانی ناگوار است؟

با كوله باری از گناه با آن مواجه می‌شوند
از نشانه‌های الهی غافل‌اند
با ننگ و خواری كنار ظالمان زندگی می‌كنند
از رحمت الهی مأیوس و نا امیدند

با توجه به آیۀ شریفۀ «نموت و نحیا و ما یهلکنا الاّ الدّهر و ما لَهم بذلکٍ من علم» کدام دیدگاه در باب معاد، برداشت می‌گردد؟

زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه و گذراست و زندگی حقیقی در انتظار ما است.
هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می‌شود و حیات اخروی‌اش آغاز می‌شود.
گرایش به جاودانگی انسان، این زندگی چند روزۀ دنیا را برایش بی‌ارزش می‌کند و نگاهش را به دنیای دیگر معطوف می‌کند.
انسان حقیقتی جز جسم و تن ندارد و با فرارسیدن مرگ و نابودی جسم، پرونده‌اش برای همیشه بسته می‌شود.

"فرسودگی"، "متلاشی‌شدن" و "تحلیل‌ناپذیری" به ترتیب مربوط به کدامیک از ساحات وجود انسان است؟

روحانی - جسمانی - جسمانی
جسمانی - روحانی - جسمانی
جسمانی - روحانی - روحانی
جسمانی - جسمانی – روحانی

این سخن پیامبر گرامی اسلام (ص) که می‌فرمایند: "الناس نیام، فاذا ماتوا، انتبهوا"، با پیام کدامیک از آیات زیر هم‌آوا است؟

من آمن بالله و الیوم الآخر و عمل صالحاً فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون
من کانَ یرید ثواب الدّنیا فعندالله ثواب الدّنیا و الآخرة
و ما هذه الحیاة الدّنیا الاّ لهو و لعب و انّ الدّار الآخرة لهی الحیوان
و قالوا ما هی الاّ حیاتنا نموت و نحیا و ما بهلکنا، الاّ الدّهر