کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات درس دوم : پر پرواز (رشتۀ انسانی) - سوال 1 از 13
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 3 بار از 3 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

طراح: روح الله آزادپورنوع تست: تالیفی

کدام آیه، بیانگر این است که خداوند انسان را صاحب اراده و اختیار آفریده و مسئول سرنوشت خود قرار داده است؟

و نفسٍ و ما سوّاها فألهمها فجورها وتقواها

انّا هدیناه السّبیل امّا شاکراً و اما کفوراً

قل انّ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله ربّ العالمین

و ما خلقنا السّماوات و الأرض و ما بينهما لاعبين

از آیۀ شریفۀ «انّا هدیناء السّبیل امّا شاکراً و امّا کفوراً» کدام موضوع مستفاد نمی‌گردد؟

خداوند انسان را صاحب اراده و آزاد آفرید و انسان، مسئول سرنوشت خویش است.
انسان با اختیار خود می‌تواند یکی از دو راه سعادت و شقاوت را انتخاب کند.
خداوند راه حق و باطل را به انسان نشان می‌دهد.
انسان دارای عزت نفس می‌باشد و خداوند انسان را به بسیاری از مخلوقات برتری داده است.

منع انسان از خوشی‌های زودگذر مربوط به ............ است که ............ از موانع رشد در مقابل آن قرار دارد.

عقل - نفس اماره
راهنمایان الهی - نفس اماره
عقل - شیطان
وجدان – شیطان

مطابق تعالیم اسلامی، عامل منع كننده از خوشی‌های زودگذر و عامل بازدارنده از راحت طلبی، به ترتیب چه بوده و چگونه عمل می‌كنند؟

عقل با دوراندیشی - وجدان با محكمه‌هایش
عقل با محكمه‌هایش - عقل با دوراندیشی
وجدان با محكمه‌هایش - عقل با دوراندیشی
وجدان با دوراندیشی - عقل با محكمه‌هایش

بر اساس آموزه‌های اسلامی به ترتیب "نفس سرزنشگر"، "عامل درونی گناه" و "عامل بیرونی گناه" چیست؟

امركنندۀ بیرونی - دشمن غافل‌كننده از یاد خدا - نفس فرمان‌دهنده به بدی
ملامتگر درونی – دشمن‌ترین دشمن - دشمن قسم‌خورده
امركنندۀ بیرونی – دشمن‌ترین دشمن - دشمن قسم‌خورده
ملامتگر درونی - دشمن غافل‌كننده از یاد خدا - نفس فرمان‌دهنده به بدی

با توجه به آیۀ شریفۀ «انّا هَدَیناهُ اَلسّبیل اِمّا شاكراً و اِمّا كفورا» رابطۀ انسان با سرنوشتش چگونه است و دلیل آن كدام ویژگی است؟

مسئول آن است - اختیار
بخشی از آن را رقم می‌زند - اختیار
بخشی از آن را رقم می‌زند - وجدان اخلاقی
مسئول آن است - وجدان اخلاقی

امام عصر (عج) عامل شكست شیطان را ............ معرفی می‌نماید و علت رانده شدن شیطان از درگاه خدا، ............ است.

اطاعت از خدا - فریب دادن آدمیان
نماز - فریب دادن آدمیان
اطاعت از خدا - سجده نكردن بر انسان
نماز - سجده نكردن بر انسان

هریک از ویژگی‌های "حرکت طبیعی به سوی هدف" و "داشتن اهداف متعدد" به ترتیب مخصوص ............ و ............ است.

حیوانات و گیاهان – انسان‌ها
حیوانات و گیاهان - گیاهان
گیاهان – انسان‌ها
گیاهان - حیوانات و گیاهان

هریک از موارد "دشمن‌ترین دشمن انسان به تعبیر مولا علی (ع)" و "دشمن قسم خوردۀ انسان" به ترتیب ............ و ............ است.

نفس اماره - نفس اماره
نفس اماره - شیطان
شیطان - شیطان
شیطان - نفس اماره

در سخن شیطان که در روز قیامت خطاب به دوزخیان می‌گوید کدام عبارت بیانگر نتیجۀ بهره‌مندی آدمی از قدرت اختیار است؟

امروز خود را سرزنش کنید نه مرا
نه من می‌توانم به شما کمکی کنم و نه شما می‌توانید مرا نجات دهید
من بر شما تسلطی نداشتم و فقط شما را به گناه دعوت کردم
خداوند به شما وعدۀ حق داد، اما من به شما وعدهای دادم و خلاف آن عمل کردم

اگر بگوییم: "همۀ ما فضایلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم"، پیام کدام عبارت شریفه را ترسیم کرده‌ایم؟

انّا هدیناه السّبیل امّا شاکراً و امّا کفوراً

و نفس و ما سوّاها

و لا اقسم بالنّفس اللّوامة

فألهمها فجورها و تقواها

قرآن کریم هدف خلقت ........... را عبودیت بیان کرده است و اولین گام برای حرکت انسان در این مسیر و دستیابی به هدفش ......... است، لذا ......... سودمندترین دانش‌ها شمرده شده است.

انسان - خداشناسی – انسان‌شناسی
همۀ موجودات - خداشناسی – انسان‌شناسی
انسان – انسان‌شناسی - خودشناسی
همۀ موجودات – انسان‌شناسی – خودشناسی

از آیۀ شریفۀ «و نفس و ماسوّاها فألهمها فجورها و تقواها» کدام موضوع مستفاد نمی‌گردد؟

عکس‌العمل نشان دادن انسان در برابر گناه، برخاسته از گرایش انسان به نیکی‌ها است.
انسان کرامت و بزرگواری را دوست دارد و از دورویی، ذلت، دون‌همتی و ظلم بیزار است.
همۀ عالم نشانه‌ای از خدا دارد و در میان موجودات این انسان است که آن را درمی‌یابد.
خداوند بدی‌ها و خوبی‌ها را به انسان الهام کرده، لذا انسان آنها را می‌فهمد و به آنها گرایش دارد.
تمرینات درس دوم : پر پرواز (رشتۀ انسانی) - سوال 1 از 13
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 1 بار از 2 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

علت اعطای قوۀ تعقل به انسان از جانب خدا، در كدام گزینه به چشم می‌خورد؟

اندیشیدن در آیات الهی و كسب درجات بالای بندگی
شناخت درست انسان و سرمایه‌هایش برای بهره‌گیری از آنها
برگزیدن راه رستگاری و دورشدن از شقاوت
تشخیص مسیر درست زندگی و دورشدن از جهل و نادانی

آنجا که بگوییم "سرنوشت اخروی انسانها وابسته به اعمال اختیاری آنها در دنیا بوده است." کدام بخش از مکالمۀ شیطان و انسان در قیامت، هادی ما خواهد بود؟

خداوند به شما وعدۀ حق داد و من به شما وعدۀ خلاف دادم.
نه من می‌توانم به شما کمک كنم، نه شما می‌توانید مرا نجات دهید.
من فقط میان شما كینه و دشمنی ایجاد كردم.
من بر شما تسلطی نداشتم، فقط شما را به گناه دعوت كردم.

علت اعطای سرمایه‌های ویژه از جانب خداوند به انسان، ............ است و سرمایه‌های بیرونی آدمی، ............ می‌باشد.

گرفتن بهانه‌ها از او برای حركت در مسیر شقاوت - پیامبران و پیشوایان
حركت او در راستای رشد و كمال - پیامبران و پیشوایان
گرفتن بهانه‌ها از او برای حركت در مسیر شقاوت - امدادهای غیبی خدا
حركت او در راستای رشد و كمال - امدادهای غیبی خدا

کدام آیۀ شریفه به اولین مرتبۀ تقوا اشاره دارد و رشد این مرتبه چگونه ممکن است؟

کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ - رسیدگی و بازدارندگی از گناه

کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ - یاری گرفتن از نماز و روزه

وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها - رسیدگی و بازدارندگی از گناه

وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها - یاری گرفتن از نماز و روزه

ویژگی "سرزنش و ملامت آدمی به هنگام آلوده شدن به گناه" و ............ به یکی از سرمایه‌های انسانی اشاره دارند.

هرکس مسئول سرنوشت خویش است
توانایی تشخیص حق و باطل از هم
بازداشتن آدمی از راحت طلبی
منع انسان از خوشی‌های زودگذر

عبارت‌های "منع از خوشی‌های زودگذر" و "............" هر دو مربوط به یکی از سرمایه‌های انسان هستند.

صاحب اراده و اختیار آفریده شدن انسان
تشخیص درست از نادرست و حق از باطل
سرزنش انسان در هنگام آلوده شدن به گناه
برگزیدن راه رستگاری و دوری از راه شقاوت

چه چیزی سبب می‌شود که انسان در مقابل گناه و زشتی عکس‌ا‌لعمل نشان دهد؟

راهنمایان الهی
توانایی انتخاب
گرایش به نیکی‌ها
قوۀ عقل

سودمندترین دانش برای حرکت در مسیر عبودیت و بندگی حق‌تعالی، ............ است و اولین گام برای حرکت در این مسیر ............ است.

خداشناسی - استفاده از عقل
خودشناسی - شناخت انسان
خداشناسی - شناخت انسان
خودشناسی - استفاده از عقل

هدف از شناخت خیر و گرایش به آن و شناخت بدی و بیزاری از آن این بوده كه ............ و نتیجه، آن است كه ............

بینش ما نسبت به خود و درنهایت نسبت به خدا تغییر كند - آنچه را كه خدا پسندد، دوست خواهیم داشت.
به خیر رو آورده و از گناه دور شویم - آنچه را كه خدا پسندد، دوست خواهیم داشت.
بینش ما نسبت به خود و درنهایت نسبت به خدا تغییر كند - همۀ ما فضایل را دوست داریم و از دورویی بیزاریم.
به خیر رو آورده و از گناه دور شویم - همۀ ما فضایل را دوست داریم و از دورویی بیزاریم.

............ درحالیکه ............ شیطان به اهل جهنم می‌گوید ............

روز قیامت - عملشان به صورت شخصی به آنان ظاهر شده - پیامبران دلایل روشن برای شما آوردند، شما خود نپذیرفتید.
روز قیامت - فرصتی برای توبه نمانده - خدا به شما وعدۀ راست و من به شما وعدۀ دروغ دادم.
روز برزخ - فرصتی برای توبه نمانده - پیامبران دلایل روشن برای شما آوردند، شما خود نپذیرفتید.
روز برزخ - عملشان به صورت شخصی به آنان ظاهر شده - خدا به شما وعدۀ راست و من به شما وعدۀ دروغ دادم.

هدف خداوند از اعطای نیروی تعقل به انسان ............ بوده است.

تشخیص راه درست زندگی در برابر راه غلط آن
انتخاب راه درست زندگی در برابر راه غلط آن
انتخاب راه درست زندگی در برابر راه‌های غلط آن
تشخیص راه درست زندگی در برابر راه‌های غلط آن

"دوری از جهل و نادانی" و "دوری از شقاوت"، به ترتیب مربوط به کدام‌ یک از سرمایه‌های انسان است؟

قدرت اختیار و انتخاب - گرایش انسان به خیر و نیکی
قدرت عقل و تفکر - قدرت اختیار و انتخاب
قدرت اختیار و انتخاب - قدرت اختیار و انتخاب
قدرت عقل و تفکر - گرایش انسان به خیر و نیکی

رانده‌شدن شیطان از درگاه الهی معلول ............ است و امام عصر (عج) دربارۀ شیطان میفرماید: هیچ‌چیز مانند ............ بینی شیطان را به خاک نمی‌مالد.

اطاعت نکردن از فرمان خداوند برای سجده بر انسان - نماز
اطاعت نکردن از فرمان خداوند برای سجده بر انسان - عقل
گمراه کردن انسان از راه وسوسه - عقل
گمراه کردن انسان از راه وسوسه – نماز
تمرینات درس دوم : پر پرواز (رشتۀ انسانی) - سوال 1 از 13
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 3 بار از 3 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

علت طرد شیطان از درگاه الهی چیست و بی‌وفایی انسان‌ها با چه چیزی بروز پیدا می‌كند؟

عدم سجده بر انسان - مطیعِ شیطان شدن
عدم سجده بر انسان - عدم استفادۀ درست از عقل
تكبر بیش از حد مقابل خداوند - مطیعِ شیطان شدن
تكبر بیش از حد مقابل خداوند - عدم استفادۀ درست از عقل

ویژگی "یاری دادن به آدمی در پیمودن راه حق" مربوط به سرمایۀ ............ است.

عقل
راهنمایان الهی
وجدان
گرایش به نیکی‌ها

آیۀ شریفۀ ............ بیانگر وجود قدرت اختیار در انسان است و نام دیگر نفس لوامه، ............ است.

انّا هدیناه السّبیل امّا شاکراً و امّا کفوراً - وجدان

انّا هدیناه السّبیل امّا شاکراً و امّا کفوراً - نفس مطمئنّه

و لا اقسم بالنّفس اللّوامة - وجدان

و لا اقسم بالنّفس اللّوامة - نفس مطمئنّه

قرآن کریم عامل گمراه کننده‌ای را به انسان‌ها معرفی می‌کند که خود را برتر از ........... می‌پندارد و مانع درونی رسیدن به هدف را .......... می‌نامد.

آدمیان - نفس امّاره
همۀ موجودات - نفس لوامه
آدمیان - نفس لوامه
همۀ موجودات - نفس اماره

نفس لوامه برخاسته از ............ است و آنگاه وارد میدان عمل می‌شود كه ............

گرایش به نیكی‌ها و زیبایی‌ها - انسان به گناه آلوده شود
گرایش به نیكی‌ها و زیبایی‌ها - آدمی خود را سرزنش كند.
وجدان اخلاقی - انسان به گناه آلوده شود.
وجدان اخلاقی - آدمی خود را سرزنش كند.

هدف از شناخت خیر و گرایش به آن و شناخت بدی و بیزاری از آن چیست؟

مسئول سرنوشت خویش باشیم.
راه صحیح را از غلط تشخیص دهیم.
دیگران را به خیر تشویق کرده و از گناه دور شویم.
به خیر رو آورده و از گناه دور شویم.

طرد شدن شیطان از درگاه باری‌تعالی ............ عدم فرمانبری او از دستور خداوند مبنی بر ............ بود.

علت - سجده بر انسان
معلول - سجده بر انسان
تابع - عدم غافل کردن بنیآدم از خدا و یاد او
متبوع - عدم غافل کردن بنی‌آدم از خدا و یاد او

"کار شیطان"، "سوگند شیطان" و "راه نفوذ شیطان" به ترتیب از دقت در کدام گزینه مفهوم می‌گردد؟

وسوسه کردن و فریب دادن - زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه - ایجاد کینه و دشمنی میان مردم
دور کردن آدمی از خدا - فریب فرزندان آدم - وسوسه کردن و فریب دادن
دور کردن آدمی از خدا - زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه - ایجاد کینه و دشمنی میان مردم
وسوسه کردن و فریب دادن - فریب فرزندان آدم - وسوسه کردن و فریب دادن

تعبیر سودمندترین دانش‌ها برای ............ به كار می‌رود كه معنا و مفهوم آن از عبارت ............... مستفاد می‌گردد.

خودشناسی - شناخت هدف‌های موجود در عالم و عوامل رسیدن به آنها
خداشناسی - شناخت هدف‌های موجود در عالم و عوامل رسیدن به آنها
خودشناسی - شناخت سرمایه‌ها و توانایی‌های انسان و موانع حركت او در مسیر عبودیت
خداشناسی - شناخت سرمایه‌ها و توانایی‌های انسان و موانع حركت او در مسیر عبودیت

بازتاب ندانستن هدف زندگی و خلقت انسان‌ها چیست؟

بالا رفتن احتمال ابتلا به گمراهی و سقوط در وادی ضلالت
رو آوردن انسان به اهداف غریزی و طبیعی و عدم استفاده از اختیار
از دست دادن سرمایه‌ای بسیار باارزش و عدم امكان به دست آوردن مجدد آنها
عدم استفادۀ درست از عقل و خرد و نرسیدن به سعادت اخروی و دنیوی

چه چیزی سبب می‌شود که انسان در مقابل گناه و زشتی عکس‌العمل نشان دهد و چه زمانی انسان خود را سرزنش و ملامت می‌کند؟

وجدان اخلاقی - بعد از به گناه آلوده‌شدن
گرایش انسان به نیکی‌ها و زیبایی‌ها - بعد از مورد وسوسۀ شیطان قرار گرفتن
وجدان اخلاقی - بعد از مورد وسوسۀ شیطان قرار گرفتن
گرایش انسان به نیکی‌ها و زیبایی‌ها - بعد از به گناه آلوده‌شدن

كرامت و منزلت انسان نزد خدا به گونه‌ای است كه خدا ............ و ............

همۀ آسمانها و زمین را برای ما آفریده است - انسان می‌تواند از جهل دور شده و حقایق را دریابد.
انسان را مسئول سرنوشت خویش قرار داده است - انسان می‌تواند از جهل دور شده و حقایق را دریابد.
همۀ آسمانها و زمین را برای ما آفریده - توانایی بهره‌مندی از آنها را در وجود ما قرار داده است.
انسان را مسئول سرنوشت خویش قرار داده - توانایی بهره‌مندی ازآنچه در آسمانها و زمین است را در وجود ما قرار داده است.

هریک از ویژگی‌های "دوری کردن از راه شقاوت" و "بیزاری از شقاوت" به ترتیب مربوط به کدام‌یک از آیات زیر است؟

انّا هدیناه السّبیل اما شاکرا و امّا کفورا - و نفس و ما سوّاها فالهما فجورها و تقواها

انّا هدیناه السّبیل اما شاکرا و امّا کفورا - انّا هدیناه السّبیل امّا شاکرا و اما کفورا

و نفس و ما سوّاها فالهما فجورها و تقواها - انّا هدیناه السّبیل امّا شاکرا و اما کفورا

و نفس و ما سوّاها فالهما فجورها و تقواها -و نفس و ما سوّاها فالهما فجورها و تقواها