کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات درس اول : هدف آفرینش (رشتۀ انسانی) - سوال 1 از 14
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 3 بار از 11 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

طراح: روح الله آزادپورنوع تست: تالیفی

عامل اصلی‌ای که انسان را شایستۀ دریافت لطف و رحمت ویژۀ خداوند می‌نماید ............ است که در آیۀ ............ به آن اشاره شده است.

بندگی - و ما خلقنا السّماوات و الأرض ما بینهما لاعبین

هدفدار بودن - و ما خلقنا السّماوات و الأرض و ما بینهما لاعبین

هدفدار بودن - و ما خلقت الجنّ و الإنس إلاّ لیعبدون

بندگی - و ما خلقت الجنّ و الإنس إلاّ لیعبدون

بیت "ای باغ تویی خوشتر یا گلشن و گل در تو؟ / یا آنکه برآرد گل، صد نرگس تر سازد؟" با کدام‌ یک از آیات زیر هم‌مفهوم است؟

و ما خلقنا السّماوات و الأرض و ما بینهما لاعبین

قل انّ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله ربّ العالمین

من کان یرید ثواب الدّنیا فعند الله ثواب الدّنیا و الآخرة

و ما خلقت الجنّ و الإنس إلاّ لیعبدون

تعبیر "یک تیر و چند نشان" در عبارت شریفۀ ............ تجلّی دارد.

فعند الله ثواب الدّنیا و الآخرة

ما خلقناهما الاّ بالحق

ما خلقت الجنّ و الإنس الاّ لیعبدون

لله ربّ العالمین

از دقت در آیۀ شریفۀ «من کان یرید ثواب الدّنیا فعند الله ثواب الدّنیا و الآخرة»، کدامیک از مفاهیم زیر دریافت نمی‌گردد؟

خداوند می‌خواهد که انسانها علاوه بر بهره‌مندی از نعمت‌های مادی، کارهای خود را برای رضایت او انجام دهند و سرای آخرت خویش را نیز آباد سازند.
برخی انسان‌ها در زندگی هدف خود را به‌گونهای انتخاب میکنند که هدف‌های دیگر را نیز در برمی‌گیرد؛ آنها با یک تیر چند نشان می‌زنند.
بندگان واقعی خداوند مانند کوهنوردانی هستند که در مسیر رسیدن به قله، هم تندرستی خود را تأمین می‌کنند و هم از مناظر زیبای طبیعت بهره می‌برند.
هدف بزرگ انسان‌ها، به همان میزان که ضامن خوشبختی آنها است، نیازمند همت و ارادۀ محکم نیز میباشد؛ چراکه دستیابی به گوهرهای گرانقدر دریاها، پشتکاری شگرف می‌خواهد.

استفادۀ نادرست و درجهت غلط از نعمت‌های خدا موجب ............ می‌شود و در صورت ندانستن ............ ممكن است عمر خود را صرف كارهایی كنیم كه برای آن آفریده نشده‌ایم.

اتلاف سرمایه - استعدادهای درونی خود
كفران نعمت - استعدادهای درونی خود
اتلاف سرمایه - هدف از خلقت
كفران نعمت - هدف از خلقت

كدامیک درست است؟

هدف‌های فرعی غیرضروری و هدف‌های اصلی ضروری هستند.
ضرورت دارد كه هدف‌های اصلی مانع رسیدن به هدف‌های فرعی نباشند.
هم هدف‌های پایانپذیر و هم پایان‌ناپذیر برای زندگی ما ضروری هستند.
هدف‌های پایان‌پذیر را میتوان به جای هدف‌های پایان‌ناپذیر قرار داد، به شرط آنكه به آنها وابسته شویم.

با توجه به بیت زیر به كدام مفهوم پی می‌بریم؟

ای دوست شكر بهتر یا آنكه شكر سازد؟ / خوبی قمر بهتر یا آنكه قمر سازد؟

فقط رسیدن به زندگی سعادتمندانه در آخرت، درخور تلاش است.
دست زدن به هر كاری برای رسیدن به بی‌نهایت‌ها و كمالات ضروری است.
هدف ما باید رسیدن به سرچشمۀ خوبی‌ها و زیبایی‌ها كه همان خداوند است، باشد.
برای رسیدن به اهداف بزرگ باید همت و ارادۀ خاصی داشت و تلاش ویژه‌ای نمود.

اولین گام برای دستیابی به هدف نهایی خلقت انسان که ............ است ............ می‌باشد.

عبودیت – خودشناسی
دستیابی به بهشت - خودشناسی
عبودیت - تعقل و اندیشیدن
دستیابی به بهشت - تعقل و اندیشیدن

هدفمندی جهان، مفهوم عبارت ............ است که این مهم، معلول ............ است.

«الاّ لیعبدون» - حکیم بودن خداوند
«الاّ بالحق» - حکیم بودن خداوند
«الاّ بالحق» - قدرت خداوند
«الاّ لیعبدون» - قدرت خداوند

یکی از ویژگی‌های کسانی که به حیات دنیوی راضی شده و به آن آرام گرفته‌اند این است که ............، در حقیقت آنها ............

هدفشان صرفاً لذت‌های مادّی است - با یک تیر دو نشان زده‌اند
هدفشان صرفاً لذت‌های مادّی است - عمر خود را ارزان فروخته‌اند
کارهایشان را فقط با هدف رضایت خدا انجام می‌دهند - با یک تیر دو نشان زده‌اند
کارهایشان را فقط با هدف رضایت خدا انجام می‌دهند - عمر خود را ارزان فروخته‌اند

با دقت در آیۀ شریفۀ «و ما خلقنا السّماوات و الأرض و ما بینهما لاعبین ما خلقناهما الاّ بالحقّ»، کدام‌ یک از پیام‌های زیر مفهوم می‌گردد؟

در آفرینش هستی، انسان بهعنوان موجود برتر، تنها مخلوق دارای هدف است.
آسمانها و زمین دارای خلقتی مشابه هستند که بیانگر هدفی خاص است.
در پس خلقت موجودات جهان، هدفی وجود دارد، زیرا خالق آنها حکیم است.
خلقت جهان هستی عبث بوده و در پرتو حکمت الهی انجام گرفته است.

آیۀ شریفۀ "و ما خلقت الجنّ و الإنس الاّ لیعبدون" بیانگر ............ است که میان انسان و جن ............ می‌باشد.

هدف نهایی خلقت موجودات - مشترک
هدف اصلی خلقت موجودات - متفاوت
هدف نهایی آفرینش انسان - مشترک
هدف اصلی آفرینش انسان - متفاوت

عبارت «اگر هدف و مقصد زندگی خدا باشد، خوشحالی‌ها و ناراحتی‌ها و بسیاری از مفاهیم کلیدی زندگی، تعریف جدیدی پیدا می‌کنند.»، با کدام آیۀ شریفه ارتباط مفهومی دارد؟

من کان یرید ثواب الدّنیا فعند الله ثواب الدّنیا و الآخرة

و ما خلقت الجنّ و الإنس الاّ لیعبدون

و ما خلقنا السّماوات و الأرض و ما بینهما لاعبین ما خلقناهما الاّ بالحقّ

قل انّ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله ربّ العالمین

شعر "ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش / یا آنکه به هرلحظه صد عقل و نظر سازد؟" اشاره دارد به ............

مصداق کسانی است که بهترین و باارزشترین دارایی و سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند.
برخی از هدف‌ها به گونه‌ای هستند که هدف دیگر را نیز دربردارند.
می‌توان با یک تیر چند نشان را زد و به همۀ اهداف دنیایی رسید.
می‌توان به حیات دنیایی راضی شد و به این حیات آرام گرفت.
تمرینات درس اول : هدف آفرینش (رشتۀ انسانی) - سوال 1 از 15
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 1 بار از 3 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

تعبیر قرآنی دربارۀ کسانی به هدفی بالاتر از لذت‌های مادی و سرگرم شدن به آن نمی‌اندیشند، این است که ............

خود را سرگرم بازیچه دنیا قرار داده‌اند.
از حق که همان هدفمندی است غافل مانده‌اند.
به حیات دنیوی راضی شده و به آن آرام‌ گرفته‌اند.
روحیۀ بی‌نهایت طلبی خود را به عطش زودگذر دنیا سیراب می‌کنند.

کدام آیۀ شریفه به برترین هدف خلقت انسان اشاره دارد؟

و ما خلقنا السّماوات والأرض و ما بينهما لاعبين

و ما خلقت الجنّ و الإنس الاّ ليعبدون

قل انّ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله ربّ العالمین

من كان يريد ثواب الدّنيا فعند الله ثواب الدّنيا و الآخرة

تفاوت انسان در رسیدن به هدف با حیوانات و گیاهان چیست؟

انسان روحیه‌ای بی‌نهایت‌طلب دارد و عطش دستیابی حیوان و گیاه به خواسته‌هایشان روز به روز بیشتر می‌شود.
انسان طمع دستیابی به خواسته‌هایش کم نمی‌شود و حیوان و گیاه روحیه‌ای بی‌نهایت طلب دارند.
انسان باید هدف خود را انتخاب کند و گیاه به‌ صورت طبیعی و حیوان به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت می‌کنند.
انسان به صورت فطری و گیاه و حیوان به صورت غریزی به سوی هدف خویش در حرکت هستند.

با توجه به آیۀ شریفۀ «و ما خلقتُ الجنَّ و الانس الاّ لیعبدون»، هدف نهایی انسان طالب كمالات و بی‌نهایت‌ها ............ است كه تعریف درست آن ............، می‌باشد.

بندگی خدا - تلاش درجهت تقویت تقوا و دریافت لطف و رحمت ویژۀ خداوند
بندگی خدا - هر حركت و عملی كه برای كسب رضای خدا و بر اساس معیارهای دینی صورت گیرد
تقرّب الهی - هر حركت و عملی كه برای كسب رضای خدا و بر اساس معیارهای دینی صورت گیرد
تقرّب الهی - تلاش در جهت تقویت تقوا و دریافت لطف و رحمت ویژۀ خداوند

آنجا که قرآن کریم "انسان‌های زیرک را که به دنبال اهداف جامع‌تر هستند"، تصویر کرده است، کدام آیۀ شریفه را مورد توجه قرار داده‌ایم؟

قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله ربّ العالمین

و ما خلقنا السّماوات و الأرض و ما بینهما لاعبین

من کان یرید ثواب الدّنیا فعند الله ثواب الدّنیا و الآخرة

انّا هدیناه السّبیل امّا شاکراً و امّا کفورا

منظور از عبارت "لیعبدون" در آیۀ شریفۀ «ما خلقت الجنّ و الانس الاّ لیعبدون» چیست؟

کارهای خود را طوری انجام دهیم که با یک تیر چند نشان بزنیم.
اعمال خود را برای آرام گرفتن در حیات دنیوی انجام دهیم.
امور خود را با انگیزۀ خشنودی خدا و بر اساس معیارهای الهی انجام دهیم.
کارهای عبادی خود مانند نماز، روزه، حج، زکات و خمس را به دور از ریا انجام دهیم.

دست‌یافتن به پاسخ سؤال ............ مهم و حیاتی است؛ زیرا در صورت عدم دسترسی، این خطر وجود دارد که ............

"هدف از زندگی ما در این جهان چیست؟" - عمر خود را تلف کنیم
"در دنیای امروز چه کاری باید انجام دهیم؟" - سرمایه‌های زندگی را از دست بدهیم
"در دنیای امروز چه کاری باید انجام دهیم؟" - نتوانیم به اهداف دنیایی خود برسیم
"هدف از زندگی ما در این جهان چیست؟" - نتوانیم به اهداف دنیایی خود برسیم

برای انتخاب صحیح هدف‌ها و دلبستن به آنها، باید ............ هدف‌ها را مشخص کنیم و متناسب با آن به هدف‌ها ............ دهیم.

ارزش - رتبه
نیت - جهت
نیت - رتبه
ارزش - جهت

کامل‌ترین تعبیر خداوند دربارۀ زندگی به خاطر خداوند از کدام آیۀ شریفه دریافت می‌گردد؟ 

و ما خلقت الجنّ و الإنس إلاّ لیعبدون

قل إنّ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله ربّ العالمین

من کان یرید ثواب الدّنیا فعند الله ثواب الدّنیا و الآخرة

و ما خلقنا السّماوات و الأرض و ما بینهما لاعبین ما خلقناهما الاّ بالحقّ

کدام گزینه دربارۀ "ملاک انتخاب صحیح هدف‌ها و دل بستن به آنها" و "هدف از خلقت انسان" از دیدگاه قرآن کریم درست است؟

نگرش – عبودیت
ارزش - عبودیت
روش – هدایت
روش - هدایت

پیرامون اهمیت این سؤال كه "ما انسان‌ها برای چه آفریده شده‌ایم؟" پاسخ درست را می‌توان از آیۀ شریفۀ ............ به دست آورد.

انّا هدَیناه السّبیل امّا شاكراً و امّا كفورا

و ما خلقنا السموات و الارض و ما بینهما لاعبین ما خلقناهما الاّ بالحق

قل اِنّ صلاتی و نسكی و محیای و مماتی لله ربّ العالمین

من كان یریدُ ثواب الدّنیا فعند الله ثواب الدّنیا و الآخرة

انسان‌های زیرک به دنبال اهدافی هستند كه ............ و انسان‌هایی كه بندگی خدا را هدف اصلی قرار می‌دهند، چون كارهای دنیوی را ............ انجام می‌دهند، آخرت خویش را آباد می‌كنند.

جامع‌تر و برتر باشد - برای رضای خدا
جنبۀ معنوی بیشتر داشته باشد - برای رضای خدا
جامع‌تر و برتر باشد - مطابق دستور خدا
جنبۀ معنوی بیشتر داشته باشد - مطابق دستور خدا

اگر بگوییم "هدف و مقصود زندگی، خداست" پیام آیۀ شریفۀ ............ را بیان کرده‌ایم.

و ما خلقت الجنّ و الانس الاّ لیعبدون

من کان یرید ثواب الدّنیا و الاخرة

و ما خلقت السّماوات و الارض و ما بینهما لاعبین

قل انّ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین

کدام عبارت صحیح است؟

اینکه هدف انسان تنها باید عبادت باشد، صرفاً انجام برخی اعمال عبادی است.
اینکه هدف انسان باید عبادت باشد، صرفاً انجام برخی اعمال عبادی نیست.
اینکه هدف انسان باید عبادت باشد، حتماً نباید تمامی اعمال باانگیزۀ الهی باشد.
اینکه هدف انسان تنها نباید عبادت باشد، یعنی گاهی برای حس انسان‌دوستی اعمالی را انجام دهیم.

چون خدای جهان خالقی ............ است، همۀ مخلوقات را هدایت می‌کند که آیۀ ............ بیانگر این مفهوم است.

علیم - و ما خلقنا السّماوات و الأرض و ما بینهما لاعبین ما خلقناهما الاّ بالحقّ

حکیم - و ما خلقت الجنّ و الإنس الاّ لیعبدون

علیم - و ما خلقت الجنّ و الإنس الاّ لیعبدون

حکیم - و ما خلقنا السّماوات و الأرض و ما بینهما لاعبین ما خلقناهما الاّ بالحقّ

تمرینات درس اول : هدف آفرینش (رشتۀ انسانی) - سوال 1 از 13
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 3 بار از 3 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

آیۀ مبارکۀ «و ما خلقنا السّماوات و الأرض و ما بینهما لاعبین» بیانگر ........ بوده و دست یافتن به پاسخ سؤال ............ بسیار مهم و حیاتی است.

هدفمندیِ جهان - "انسان‌ها برای چه آفریده شده‌اند؟"
علم و حکمت خداوند - "چه چیزی روح جاودان انسان را سیراب می‌کند؟"
هدفمندیِ جهان - "چه چیزی روح جاودان انسان را سیراب می‌کند؟"
علم و حکمت خداوند - "انسان‌ها برای چه آفریده شده‌اند؟"

تفاوت بارز انسان با سایر موجودات در نحوۀ انتخاب هدف، چیست؟

انسان در انتخاب هدف به دنبال كمالات نامتناهی است، اما دیگر موجودات، اهداف محدود را انتخاب می‌كنند.
هركدام از انسان‌ها با بینش و نگرش خاص خود به دنبال هدفی می‌روند، اما سایر مخلوقات هدف‌های متنوع را انتخاب نمی‌كنند.
انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب كند، اما گیاهان و حیوانات به صورت طبیعی و غریزی به سمت هدف می‌روند.
انسان‌ها در انتخاب هر هدفی حتماً آخرت را در نظر می‌گیرند، درحالیكه اهداف حیوانات و دیگر موجودات صرفاً محدود به دنیا است.

ویژگی مشترک اهداف فرعی و اصلی ............ است و اهداف فرعی ............ پاسخگوی نیاز بی‌نهایت‌طلبی انسان باشند.

محدود بودنشان - هیچگاه نمی‌توانند
محدود بودنشان - در برخی موارد می‌توانند
ضروری بودنشان - در برخی موارد می‌توانند
ضروری بودنشان - هیچگاه نمی‌توانند

اهداف انسان و روحیاتش، برخلاف حیوانات و گیاهان همۀ ویژگی‌های زیر را دارد، به جز ............

پایان‌ناپذیر بودن
معین و محدود بودن
روحیۀ بی‌نهایت طلبی
متعدد بودن

کدام گزینه صحیح است؟

هم هدف‌های پایان‌پذیر و هم پایان‌ناپذیر برای زندگی ما ضروری‌اند.
هدف‌های پایان‌پذیر غیرضروری و هدف‌های پایان‌ناپذیر برای ما ضروری‌اند.
هدف‌های اصلی نباید مانع رسیدن به هدف‌های فرعی شود.
هدف‌های فرعی را می‌توان جای هدف‌های اصلی قرار داد به‌ شرط آنکه به آنها دل نبندیم.

در آیۀ مبارکۀ «و ما خلقنا السّ ماوات و الأرض و ما بینهما لاعبین ما خلقناهما الاّ بالحقّ»، منظور از "حق" ............ جهان بوده و ............ دومین تفاوت انسان با سایر موجودات است.

واقعیت داشتن - داشتن روحیۀ بینهایت طلبی
هدفدار بودن - داشتن روحیۀ بینهایت طلبی
واقعیت داشتن - شناسایی هدف خلقت
هدفدار بودن - شناسایی هدف خلقت

آنجا که از تعبیر "زندگی به خاطر خدا" استفاده می‌کنیم، خود را آمادۀ پذیرش ............ کرده‌ایم.

و ما خلقتُ الجنَّ و الإنس إِلاّ لیعبُدون

و ما خلقنَا السّماواتِ و الاَرض و ما بینهُما لاعِبین

من كان یریدُ ثوابَ الدّنیا فَعندَالله ثوابُ الدّنیا

قل إنَّ صلاتی و نُسُكی و محیای و مماتی لِلّهِ ربِّ العالَمین

پاسخ به سؤال ............ بسیار مهم و حیاتی است زیرا در صورت پاسخ صحیح ندادن به این سؤال ............ .

ما در چگونه جهانی زندگی می‌کنیم؟ - ممکن است به حیات دنیوی راضی شویم
ما در چگونه جهانی زندگی می‌کنیم؟ - ممکن است عمر خود را از دست بدهیم
هدف از زندگی من در این جهان چیست؟ - ممکن است عمر خود را از دست بدهیم
هدف از زندگی من در این جهان چیست؟ - ممکن است به حیات دنیوی راضی شویم

منشأ اختلاف در انتخاب هدف‌ها ............ است و ............ برای زندگی ما ضروری هستند.

نوع عمل‌ها - فقط اهداف اصلی
نوع اندیشه‌ها - اهداف اصلی و فرعی
نوع عمل‌ها - اهداف اصلی و فرعی
نوع اندیشه‌ها - فقط اهداف اصلی

آنچه باعث می‌شود انسان شایستۀ دریافت لطف و رحمت ویژۀ خداوند شود، ............ است و همچنین از دیگر ثمرات آن دستیابی به زندگی سعادتمندانه.............. می‌باشد.

بندگی خدا - در دنیا و آخرت
بندگی خدا - فقط در آخرت
معرفت به خدا - در دنیا و آخرت
معرفت به خدا - فقط در آخرت

کامل‌ترین تعبیر دربارۀ زندگی به خاطر خدا .......... می‌باشد و گزینش راه پرستش برخاسته از ........... است.

قل انّ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی... - تعقل

قل انّ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی... - اختیار

من كان يريد ثواب الدّنيا فعند الله ثواب الدنيا و الآخرة - تعقل

من كان يريد ثواب الدّنيا فعند الله ثواب الدنيا و الآخرة – اختيار

در آیۀ مبارکۀ «و ما خلقنا السّماوات و الأرض و ما بینهما لاعبین ما خلقناهما الاّ بالحقّ»، منظور از حق، ............... جهان بوده و ................ دومین تفاوت انسان با سایر موجودات است.

واقعیت داشتن - داشتن روحیۀ بی‌نهایت‌طلبی
هدفدار بودن - داشتن روحیۀ بی‌نهایت‌طلبی
واقعیت داشتن - شناسایی هدف خلقت
هدفدار بودن - شناسایی هدف خلقت

كسانی كه ............ همانان هستند كه ............

به حیات اخروی راضی شدند - سرمایۀ عمر و زندگی را از دست می‌دهند.
به حیات اخروی راضی شدند - به اهداف معنوی می‌رسند اما از دنیا نصیبی ندارند.
به حیات دنیوی راضی شدند - بهترین و با ارزش‌ترین دارایی خود را صرف كارهای كم ارزشی می‌کنند.
به حیات دنیوی راضی شدند - در كنار توجه به دنیا به آخرت نیز توجه دارند.