کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات درس اول : کنش های ما - سوال 1 از 10
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 5 بار از 8 تلاش
درجه سختی: آسان
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

طراح: مجید حیدرینوع تست: تالیفی

فردی در جلسۀ امتحان نشسته و شرایط مناسب محیطی، اجتماعی و فردی فراهم است. این فرد در چه صورتی از پاسخ به پرسش باز می‌ماند؟

کنش او فاقد ویژگی هدف باشد.
کنش او فاقد ویژگی معنا باشد.
ویژگی ارادی، کنش وجود نداشته باشد.
ویژگی آگاهی، کنش وجود نداشته باشد.

بچه‌هایی که نمی‌توانند، سخن بگویند، فاقد کدام یک از ویژگی‌های کنش انسانی هستند؟

اراده
هدف
معناداری
آگاهی

فردی در حال سیگار کشیدن است، پیامد کنش او چگونه است؟

به ارادۀ افراد دیگر
غیر ارادی
احتمالی
به ارادۀ خود کنشگر

کنش وابسته به کدام یک از ویژگی‌های خود است؟

اراده
آگاهی
هدف‌داری
معناداری

شما بارها بر سر دو راهی قرار گرفته‌اید، این کدام یک از ویژگی‌های کنش را بیان می‌کند؟

ارادی
معناداری
هدف‌داری
آگاهی

هرگاه از فردی بپرسیم که چرا این کنش را انجام داده است؟ به کدام یک از ویژگی‌های کنش او نظر  داریم؟

معناداری
آگاهی
هدفداری
ارادی

دانش‌آموزی که درس می‌خواند، کنش او دارای پیامد . . . است؟

 

ارادی
غیر ارادی
احتمالی
به ارادۀ معلم

 جملۀ (حکمت از که آموختی؟ گفت:  از نابینایان که تا جای نبینند پای ننهند!) با کدام یک از گزینه‌ها مرتبط است؟

کنش انسان نسبت به عمل سایر موجودات دارای ویژگی‌هایی است، که آن را از عمل سایر موجودات متمایز می‌سازد.
به آگاهی اشاره دارد، که یکی از ویژگی‌های کنش انسان است.
هر کنش انسان دارای پیامدی است، و انسان باید پیامدهای کنش خود را همیشه در نظر داشته باشد.
به عواقب کنش یک انسان اشاره دارد، که در بیشتر موارد ارادی است.

کدام یک از گزینه‌های زیر جزو کنش انسان نیستند؟

تفکر فردی در مورد مسائل زندگی خویش
خوابیدن زود هنگام دانش‌آموزی که فردا امتحان دارد.
نشستن در هنگام تماشای تلوزیون
بسته شدن ناگهان چشم

فردی در حال وضو گرفتن و فرد دیگری در حال ورزش کردن است، پیامدهای کنش این دو به ترتیب . . . و . . . است؟

ارادی - طبیعی
طبیعی - ارادی
غیر ارادی - غیر ارادی
ارادی - ارادی
تمرینات درس اول : کنش های ما - سوال 1 از 10
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 3 بار از 5 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

فردی در کلاس درس دست خود را بلند می‌کند، این کدام یک از ویژگی‌های کنش انسان را بیان می‌کند. و پیامد آن از چه نوعی است؟

ارادی – غیر ارادی
معنادار – ارادی
ارادی – ارادی
معنادار – غیر ارادی

این‌که فردی با آگاهی از غلط و خطرناک بودن کاری، تصمیم می‌گیرد، بیانگر کدام یک از ویژگی‌های کنش انسان است؟

هدفدار بودن
معنادرا بودن
ارادی بودن
آگاهانه بودن

فردی که به رودخانه‌ای قدم می‌گذارد، یا می‌خواهد سردی و گرمی آب را متوجه شود یا می‌خواهد از آن عبور کند. این مطلب بیانگر کدام یک از ویژگی‌های کنش انسان است؟

ارادی بودن
معناداربودن
آگاهانه بودن
هدف‌دار بودن

این مطلب که اگر ما آگاهی خود را نسبت به کلمات و معانی آن‌ها از دست بدهیم، از گفتار باز می‌مانیم. بیانگر کدام یک از ویژگی‌های کنش انسان است؟

آگاهانه بودن
ارادی بودن
هدف‌دار بودن
معنادار بودن

کدام عبارت در رابطه با کنش انسانی درست نیست؟

به فعالیتی که انسان انجام می‌دهد کنش انسانی گفته می‌شود، کنش انسانی با اراده و آگاهی انجام می‌شود.
کنش انسانی با فعالیت‌های طبیعی تفاوت‌هایی دارد، از این تفاوت‌های می‌توان به عنوان ویژگی کنش‌های انسانی یاد کرد.
فعالیت‌هایی که در بدن انسان انجام می‌شود، کنش انسانی هستند. زیرا با اراده و آگاهی انجام می‌شوند.
کنش انسانی تنها با آگاهی انسان پدید نمی‌آید. انسان علاوه بر آگاهی باید انجام فعالیتی را اراده و انتخاب کند.

در تعریف کنش انسانی، کنش به چه معناست و کدام مورد در ارتباط با این تعریف نادرست می‌باشد؟

عمل و کردار انسان – بسیاری از فعالیت‌هایی که در بدن انسان انجام می‌شود، کنش انسانی نیستند.
اهداف ارادی انسان – کنش انسانی با اراده و آگاهی انجام می‌شود.
عمل و کردار انسان – به فعالیت‌های طبیعی که انسان انجام می‌دهد کنش اجتماعی می‌گویند.
اهداف ارادی انسان – بسیاری از فعالیت‌هایی که در بدن انسان انجام می‌شوند، کنش انسانی نیستند.

رشد سلول‌های بدن از جمله فعالیت‌های است که . . . و راه رفتن، کنش . . . از انواع کنش انسان است؟

با آگاهی و اراده انسان انجام نمی‌شوند – درونی
کنش انسانی نیستند – بیرونی
با آگاهی و اراده انسان انجام نمی‌شوند – بیرونی
کنش انسانی نیستند – درونی

کدام یک از گزینه‌های زیر جزو کنش انسانی نیستند؟

سلام کردن – نشستن – ادراک
ادراک – راه رفتن – سلام کردن
راه رفتن - ضربان قلب آدمی - تفکر
نشستن – تفکر – مسواک زدن

دادن نمرۀ خوب توسط معلم به دانش‌آموزی که کتاب درسی را به درستی مطالعه می‌کند، پیامد . . . کنش اوست که به ارادۀ . . . وابسته است  و نتیجۀ آن . . . است.

ارادی – معلم – احتمالی
طبیعی – معلم – قطعی
ارادی – دانش‌آموز – قطعی
طبیعی – دانش‌آموز - احتمالی

کدام دسته از پیامدهای کنش انسانی به ارادۀ افراد دیگر وابسته است و نتیجۀ این کنش کدام است؟

ارادی – قطعی
طبیعی – احتمالی
ارادی – احتمالی
طبیعی - قطعی
تمرینات درس اول : کنش های ما - سوال 1 از 0