کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات فصل دوم : تولید - سوال 1 از 8
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 11 بار از 12 تلاش
درجه سختی: آسان
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

طراح: مجید حیدرینوع تست: تالیفی

منابع و امکانات به طور مستقیم مورد استفاده انسان قرار . . . ، بلکه باید آن‌ها را . . . کنیم.

می‌گیرند – عرضه
نمی‌گیرند – تولید
می‌گیرند – تولید
نمی‌گیرند - عرضه

منابع و امکانات به گونه‌ای هستند، که نمی‌توانند مورد استفاده مستقیم انسان قرار بگیرند، بلکه باید با . . . . آن‌ها را به خدمات و کالاهای تبدیل کنیم که می‌توانند . . . کنند.

با تلاش و برنامه‌ریزی – نیازهای تازۀ انسان را برطرف
ایجاد ارزش مصرفی و مبادلاتی – نیازهای انسان
تلاش و برنامه‌ریزی – نیازهای انسان
ایجاد ارزش مصرفی و مبادلاتی – نیازهای تازۀ انسان را برطرف

هر گاه انسان محصول آماده طبیعت را به صورت مستقیم برداشت کند در اصطلاح اقتصادی . . . نامیده می‌شود؟

حیازت
صنعت
کالای نرم
احیا

در نوع . . . تولید انسان با در اختیاز داشتن منابع طبیعی و همچنین با کار خود و ابزار، منابع طبیعی را تولید می‌کند، که این نوع از تولید . . . نام دارد؟

دوم - صنعت
اول - حیازت
دوم - احیا
اول - احیا

نوع سوم تولید و نوع دوم تولید به ترتیب . . . و . . . نام دارند؟

خدمات – احیا
احیا – خدمات
کالای نرم – صنعت
صنعت – کالای نرم

پوشاک، ماهی دریا، شغل یک معلم و زراعت به ترتیب در کدام گزینه به درستی ذکر شده‌اند؟

نوع دوم تولید – حیازت – کالای نرم – احیا
نوع سوم تولید – احیا – حیازت – کالای نرم
نوع دوم تولید – صنعت – کالای نرم – احیا
نوع سوم تولید – کالای نرم – خدمات - حیازت

تولیدکنندگان کالاهای مختلف به . . . نیاز دارند؟

نهاده‌های تولید یکسانی
نهادهای تولید مختلفی
عوامل تولید و سرمایۀ مالی
عوامل تولید به خصوص نیروی انسانی

کالاهای . . . در جریان تولید به کار گرفته می‌شوند، و از آن‌ها به عنوان . . . یاد می‌شود؟

بادوام سرمایه‌ای – سرمایۀ مالی
بادوام مصرفی – سرمایۀ فیزیکی
بادوام سرمایه‌ای – سرمایۀ ‌فیزیکی
بادوام مصرفی – سرمایۀ مالی
تمرینات فصل دوم : تولید - سوال 1 از 0
تمرینات فصل دوم : تولید - سوال 1 از 0