کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 2 | امتیاز: 3 از 5
تمرینات فصل اول : اقتصاد چیست؟ - سوال 1 از 9
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 20 بار از 23 تلاش
درجه سختی: آسان
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

طراح: نوع تست: تالیفی

کالا و خدمات به ترتیب . . . و . . . هستند؛ و برای به دست آوردن آن‌ها باید . . . بپردازیم.

لمسی – لمسی – پول
غیر لمسی – غیر لمسی – پول
غیر لمسی – لمسی – پول
لمسی – غیر لمسی - پول

اگر انسان را موجودی کمال‌جو در نظر بگیریم، کدام گزینه مصداق آن را بیان می‌کند؟

سیری ناپذیر است.
به دنبال رفاه بیشتر است.
همیشه نیاز تازه‌ای دارد.
نیازهایش مراتبی است.

چرا انسان باید نیازهایش را اولویت‌بندی و سپس نیازهای مهم تر را انتخاب و آن‌ها را برطرف کند.

انسان موجودی کمال‌جوست.
تا ابتدا نیازهای مهم تر او بر طرف شود.
انسان نیازهای غیر مادی دارد.
منابع وامکانات در اختیار او محدود است.

این جمله که دین اسلام بی اعتنایی به مسائل دنیوی را اصلا قبول ندارد، با کدام گزینه مرتبط است؟

من لا معاش، له لا معاد
اسلام تلاش برای فقر و رسیدن به رفاه و توانگری مادی را مانند : جهاد در راه خدا می‌داند.
ربنا آتنا فی‌الدنیا حسنه و فی‌الاخره حسنه
اسلام در دسترس نبودن معاش را تهدیدی برای اعتقادات می‌داند.

این کالا در جریان تولید از سوی تولید کنندگان به کار گرفته می‌شود؟

کالای بادوام
کالای ضروری
کالای سرمایه‌ای
کالای مصرفی

اگر فردی به رغم تغییر زیاد قیمت یک کالا، مصرف آن کالا را تغییر ندهد، در اصطلاح اقتصادی چه نامیده می‌شود؟

کالای مصرفی
کالای واسطه‌ای
کالای ضروری
کالای سرمایه‌ای

محرک انسان برای فعالیت و تلاش چیست؟

احساس رضایت
امکانات مادی
رفع نیاز
دور اندیشی

کدام عبارت نادرست است؟

نیازهای انسان نامحدود است.
انسان با برآورده شدن پاره‌ای از نیازهایش احساس بی‌نیازی می‌کند.
انسان موجودی کمال‌جوست.
با برآورده شدن پاره‌ای از نیازها، نیازهای تازه‌ای در انسان شکل می‌گیرد.

اغلب تصمیماتی که انسان در مورد مسائل اقتصادی می‌گیرد، ریشه در چه چیزی دارند و چگونه عملی می‌شوند؟

قابلیت مصارف متعدد منابع – از طریق به کارگیری منابع و امکانات محدود و در دسترس
قابلیت مصارف متعدد منابع – انتخاب بهترین روش جهت استفاده از منابع و امکانات
نیاز و خواسته‌های نامحدود او - از طریق به کارگیری منابع و امکانات محدود و در دسترس
نیاز و خواسته‌های نامحدود او - انتخاب بهترین روش جهت استفاده از منابع و امکانات
تمرینات فصل اول : اقتصاد چیست؟ - سوال 1 از 9
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 1 بار از 9 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

این مطلب که چنین جامعه‌ای بسیار آسیب‌پذیر می‌شود و از نظر اجتماعی و سیاسی به بحران‌های گسترده دچار می‌شودو نمی‌تواند با اتکا به فرهنگ ملی خود، مسیر آیندۀ خویش را تعیین کند، و به شدت تحت تاثیر فرهنگ‌های مهاجم قرار می‌گیرد. مربوط به چه نوع جامعه‌ای است؟

جامعه‌ای با اقتصاد نابسامان
جامعۀ سرمایه‌داری یا لیبرال
جامعه‌ای با نظام اقتصادی سوسیالیستی
جام‌ای بی‌توجه به فرهنگ بومی

جانشین خداوند اهدافی از جمله . . . و . . . دارد.

بهره‌برداری از منابع و رفع نیاز خود و دیگران
آبادانی زمین و رفع نیاز خود و دیگران
بهده‌برداری از منابع و امکانات و انتخاب صحیح
بیشترین میزان تولید و سطح بالاتری از رفاه

دلیل فرستادن پیامبران و فلسفۀ ارائه دین در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟

تا راه استفادۀ صحیح از منابع را به انسان بیاموزند.
زیرا انسان موجودی کمالجوست و باید هدایت شود تا به کمال برسد.
تا انسان با هزینه کمتر به پیشرفت و سعادت برسد.
زیرا اسلام عقل انسان را برای انتخاب صحیح کافی نمی‌داند.

با کمی تغییر : از آنجا که انسان موجودی کمالجوست با برآورده شدن پاره‌ای از نیازهایش .  .  .

عطش او برای رفع نیازهای دیگر کم می‌شود.
عطش او نسبت به نیازهای رفع شده بیشتر می‌شود.
نیازهای تازه‌ای در او شکل می‌گیرد.
احساس بی‌نیازی به او دست می‌دهد.

کدام یک از کالاهای زیر به ترتیب ضروری، واسطه‌ای ، بادوام ، لوکس ، مصرفی به حساب می‌آیند؟

دارو – گوجه‌فرنگی – نورافشان – یخچال – میوه
نمک – یخچال – دارو – نورافشان – گوجه‌فرنگی
دارو – گوجه فرنگی – یخچال – نورافشان – میوه
نمک – میوه – دارو - نورافشان – یخچال

بهترین روش استفاده از منابع و امکانات کدام است؟

به کارگیری منابع و امکانات موجود در حد رفع نیازهای داخلی جامعه
استفادۀ کمتر از آن‌ها به استناد اینکه این منابع به آیندگان تعلق دارد.
کسب بیشترین میزان تولید از منابع موجود و فراهم‌آوری سطح بالاتری از رفاه برای انسان
استفاده از آن‌ها برای رفع نیازهای نامحدود مادی جامعه که نتیجتا منجر به تامین رفاه عمومی خواهد شد.

دانشمندان علوم اقتصادی موضوعات اقتصادی مانند : تولید، مصرف، توزیع را با روش‌های . . . مورد مطالعه قرار می‌دهند؟

تجربی
تحلیلی
ریاضی
علمی

یکی از علت‌های توجه اسلام به اقتصاد ، . . . است؟

تاکید بر احکام واخلاق اقتصادی
تلاش برای رفع محرومیت
تاثیر عوامل اقتصادی بر همۀ جنبه‌های زندگی فرد
تلاش برای به دست آوردن فرصت‌های برابر برای همۀ افراد جامعه

اگر جامعه‌ای به دنبال استقلال سیاسی و فرهنگی باشد، باید به چه چیزی به مثابۀ یکی از مهم‌ترین ابزارها در این مسیر توجه کند؟

استفاده از تکنولوژی برتر و پیشرفته‌تر
افزودن بر توان نظامی خود و کسب سلاح‌های مدرن
تامین منابع سرمایه و به کارگیری آن
رشد و پیشرفت اقتصادی
تمرینات فصل اول : اقتصاد چیست؟ - سوال 1 از 10
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 4 بار از 16 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

چرا علم اقتصاد خود را به مطالعه :  تغییر در اطلاعات، انگیزه‌ها، توانایی‌ها، توزیع برابر یا نابرابر فرصت‌ها موظف می‌داند؟

تا بتواند، از منابع و امکانات، بیشترین تولید را به دست آورد.
زیرا با اطلاع از این موارد می‌تواند، رفتارهای فردی و جمعی انسان را مدیریت کند.
چون این موارد مستقیما، بهترین انتخاب را برای انسان میسر می‌سازند.
زیرا این اطلاعات بر انتخاب‌های انسان تاثیر می‌گذارد.

دستیابی به بیشترین میزان تولید و فراهم ساختن سطح بالاتری از رفاه برای انسان، ملاک سنجش چیست؟

مصرف هر چه بیشتر
تامین رفاه زیاد و رفع نیازهای تجملی
رفع نیازهای نامحدود انسان
بهترین روش استفاده از منابع و امکانات

در چه صورت کمالجویی انسان به نوعی سیری ناپذیری تبدیل می‌شود؟

توقف انسان در نیازهای مادی و حیوانی
اگر در رفع نیازهای خود مراتب را رعایت نکند.
پیگیری نیازهای کاذب
انسان‌هایی که انتخاب عقلانی ندارند و نگاه تک‌خطی دارند.

تعدد قابلیت مصارف منابع و امکانات به چه معناست؟

کشف ماهیت علت و معلولی پدیده‌های اقتصادی
فزونی یافتن عرضه بر تقاضا
فرهنگ مصرف بیشتر و تولید بیشتر امکانات
رفع نیازهای متنوع و مختلف به وسیلۀ امکانات

خداوند به این دلیل منابع و امکانات طبیعی و انسانی را در اختیار جانشینش قرار داد، تا  . . . ، . . . آورد؟

با استفاده از منابع و امکانات - ماموریتی را که دارد به‌جا
با رفع نیازهای خود و دیگران - ماموریتی را که دارد به‌جا
با رفع نیازهای خود و دیگران - بیشترین رفاه را به‌دست
با استفاده از این منابع و امکانات - بیشترین رفاه را به‌دست

اگر زمینی را به کشت پنبه اختصاص دهیم، عملا از گندمی که می‌توانستیم از آن برداشت کنیم، صرفنظر کرده‌ایم یا اگر پولمان را به خرید لباس و سایر ملزومات اختصاص دهیم، از خرید کتاب و نفعی که از آن می‌توانستیم ببریم، محروم شده‌ایم. در این رابطه، کدام یک هزینۀ فرصت از دست رفته تلقی می‌شود؟

خرید لباس که نیازی به خرید آن نبوده است.
میزان پنبه که از آن استفادۀ لازم را نبرده‌ایم.
میزان محصول گندم که از آن صرفنظر کرده‌ایم.
سایر ملزومات که غالب آن‌ها، اضافه و غیر قابل استفاده بوده است.

فروشنده‌ای که از کیفیت محصول خود می‌کاهد، صرفا . . . و می‌گوییم که . . . ندارد؟

آخرتش را خرج دنیایش کرده و هیچ منفعتی
نگاه کوتاه مدت دارد و انتخابی عقلانی
آخرتش را خرج دنیایش کرده و انتخابی عقلانی
نگاه کوتاه مدت دارد و هیچ منفعتی

وقتی منابع و امکانات در دسترس را که قابلیت مصارف متعدد دارند، به مصرف خاصی می‌رسانیم، در واقع از مصارف دیگر آن و آثار و نتایجی که می‌توانست به بار آورد، صرفنظر کرده‌ایم، این وضعیت در اصطلاح اقتصادی چه نام دارد؟

تک‌محصولی شدن اقتصاد کشور
فرصت از دست رفته
هزینۀ فرصت از دست رفته
هزینۀ از دست رفته

اگر انسان نیازهای غیر مادی مانند : علم، عاطفی و روحی، را برطرف نکند، با چه مشکلی روبه‌رو می‌شود؟

به خلق نیازهای کاذب برای خود اقدام می‌کند.
کمالجویی انسان به نوعی سیری‌ناپذیری تبدیل می‌شود.
انسان نمی‌تواند، به کمال برسد.
موجب توقف و انحطاط انسان می‌شود.

هرگاه قطعه زمینی قابل کشت برای دو نوع محصول مثلا گندم و پنبه باشد و ما از آن برای کشت پنبه استفاده کنیم هزینۀ فرصت از دست رفته کدام است؟

میزان محصول پنبه‌ای است که آن را به دست آورده‌ایم.
میزان محصول گندمی است که از آن صرفنظر کرده‌ایم.
مابه‌التفاوت قیمت گندم و پنبه است.
مابه‌التفاوت قیمت دستمزد کارگران پنبه کار و هزینۀ نهایی محصول پنبه است.