کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات بخش سوم : بیماری های ژنتیکی - سوال 1 از 3
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 1 بار از 2 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با: بیماری های ژنتیکی,وابسته به جنس مغلوب

توضیح:

طراح: نوع تست: سراسری خارج از کشور

یک بیماری وابسته به جنس مغلوب هیچگاه از ................ منتقل نمی‌شود.(خارج ۹۱)

۱) مادر سالم و پدر بیمار به فرزند دختر
۲) مادر بیمار به پدر سالم به فرزند پسر
۳) پدر سالم و مادر بیمار به فرزند دختر
۴) پدر بیمار و مادر سالم به فرزند پسر

از ازدواج مردی با گروه خونی AB  و  مبتلا به تحلیل عضلانی دوشن ( ژن مغلوب) و زنی سالن با گروه خونیB  ، پسری با گروه خونیA و مبتلا به تحلیل عضلانی دوشن و دختری مبتلا به بیماری تالاسمی متولد شده است. در این خانواده احتمال تولد پسری سالم با گروه خونی B، کدام است؟(سراسری۹۲)

\frac{3}{{64}}

\frac{1}{8}

\frac{3}{{32}}

\frac{1}{{32}}

از ازدواج مردی مبتلا به هانتینگتون با گروه خونی  ABو زنی سالم با گروه خونیA ، پسری هموفیل با گروه خونی B و پسری مبتلا به تحلیل عضلانی دوشن ( ژن مغلوب ) متولد گردید. مطابق قانون احتمالات، احتمال تولد پسری با گروه خونی A که فقط به هموفیلی مبتلاست به همه‌ی فرزندان سالم این خانواده، کدام است؟(خارج۹۲)

۱)\frac{1}{4}

۲)\frac{1}{8}

۳)\frac{1}{2}

۴)\frac{1}{{16}}

تمرینات بخش سوم : بیماری های ژنتیکی - سوال 1 از 0
تمرینات بخش سوم : بیماری های ژنتیکی - سوال 1 از 0