به این ویدئو امتیاز دهید:     شما در حال مشاهده نسخه پیش نمایش این فیلم آموزشی هستید. برای مشاهده نسخه کامل آن را خریداری کنید. خرید نسخه کامل
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 6 | امتیاز: 4.33 از 5
تمرینات بخش اول : مفاهیم پایه ای ژنتیک، قوانین مندل، محاسبه انواع گامت - سوال 1 از 2
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 5 بار از 8 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با: مسایل گامت

توضیح:

طراح: نوع تست: سراسری

در چکاوک ماده با عدد کروموزومی 2n = 14، چهار جفت از کروموزوم‌های اتوزومی هموزیگوس می‌باشند. این پرنده حداکثر توانایی تولید .................. نوع گامت را دارد.(سراسری ۹۱)

۱)۴
۲) ‍۱۲
۳) ۸
۴)۱

در ملخ صفتی دو اللی و وابسته به جنس با رابطه‌ی غالب و مغلوبی مفروض است. هنگامی ملخ‌های نر فنوتیپ مغلوب را نشان می‌دهند که والد ..................... قطعاً .................... باشد.(سراسری ۹۱)

1)ماده- دارای الل مغلوب
2) ماده- هموزیگوس مغلوب
3) نر- دارای الل مغلوب
4) نر- فاقد الل مغلوب
تمرینات بخش اول : مفاهیم پایه ای ژنتیک، قوانین مندل، محاسبه انواع گامت - سوال 1 از 0
تمرینات بخش اول : مفاهیم پایه ای ژنتیک، قوانین مندل، محاسبه انواع گامت - سوال 1 از 0