کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات دستگاه تولید مثلی زن و نمو در انسان - سوال 1 از 12
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 11 بار از 34 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با: چرخه قاعدگی,استروژن,پروژسترون

توضیح:

طراح: سراسرینوع تست: سراسری

در بخشی از چرخه‌ی جنسی زنان، اختلاف میان مقدار LH و  FSHخون در بیشترین حد خود قرار دارد. بلافاصله پس از این زمان، . .. .. .. ..

۱) تخمک نابالغ به تخمک تمایزنیافته تبدیل می‌شود.
۲) میزان هورمون‌های مترشحه از تخمدان افزایش می‌یابد.
۳) ترشحات جسم زرد و هورمونهای هیپوفیزی افزایش می‌یابد.
۴) تفاوت میان مقدار استروژن و پروژستون خون کم می‌شود

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌نماید؟

         « در انسان، .. .. .. .. .. 

به طور معمول سلول‌های داخلی بلاستوسیست در تعامل با رحم، جفت را تشکیل می‌دهند.
هنگام جایگزینی بلاستوسیست در دیواره‌ی رحم، منبع تولید پروژسترون فعال می‌گردد.
کاهش حجم سلول‌های حاصل از میتوز تخم، در طول لوله­ی فالوپ ادامه پیدا می‌کند.
به دنبال تشکیل جفت در جداره‌ی رحم، بلوغ فولیکول‌های تخمدانی متوقف می‌شود.

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌نماید؟

« به طور معمول، در پایان نیمه‌ی دوّم چرخه‌ی جنسی زنان،..........»

1) از فعالیت ترشحی تخمدان کاسته شده است.
2) بر فعالیت ترشحی هیپوفیز پیشین افزوده می‌شود.
3) گامت‌ها، اولین تقسیم میوزی خود را کامل می‌کنند.
4) فولیکول‌ها، تحت تأثیر هورمون محرک خود قرار می‌گیرند.

به طور معمول، خارجی‌ترین پرده‌ی در برگیرنده‌ی رویان یک هفته‌ای انسان، می‌تواند با تولید ساختار ویژه‌ای،..........

از ورود داروها به سلول‌های داخلی بلاستوسیست جلوگیری کند.
مواد غذایی را برای سه لایه بافت مقدماتی رویان تأمین کند.
سلول‌های تولید شده در کیسه‌ی زرده را، به گردش خون مادر منتقل نماید.
از ورود همه‌ی پروتئین‌های پلاسمای مادر به رویان، ممانعت به عمل آورد.

 در طی چرخه ­ی جنسی یک فرد سالم، هم­زمان با ..............، میزان هورمون ........ در خون شروع به .......... می­ نماید.

تشکیل تخمک نابالغ- پروژسترون- افزایش
تشکیل اولین گویچه­ ی قطبی- استروژن- افزایش
آغاز رشد فولیکول پاره شده- لوتئینی­ کننده- کاهش
آزاد شدن تخمک تمایزنیافته از تخمدان- محرک فولیکولی- کاهش

به طور معمول، پس از ............. رویان انسان، ............

شکل­ گیری بازوها و پاهای- کبد و پانکراس شروع به تشکیل شدن می­ کنند.
تشکیل سیاهرگ­ های بند ناف- بافت­ های مقدماتی تشکیل می ­شوند.
تشکیل پرده­ های اطراف- ساختار جفت به وجود می­ آید.
آغاز شدن ضربات قلب- روده شروع به نموّ می ­کند.

به‌طور معمول، در فاصله‌ی روزهای 14 تا 21 از چرخه‌ی جنسی زنان، .................... است.(سراسری ۹۱)

1) اندازه‌ی جسم زرد رو به کاهش
2) ضخامت دیواره‌ی رحم رو به افزایش
3) غلظت هورمون‌های تخمدان در خون رو به کاهش
4) غلظت هورمون‌های هیپوفیزی در خون رو به افزایش

شکل مقابل بخشی از چرخه‌ی تخمدان را در یک فرد سالم نشان می‌دهد به‌طور معمول در این مرحله ...............(خارج۹۱)تخمدان

1) غلظت خونی استروژن همواره بیش از پروژسترون می‌باشد.
2) هورمون لوتئینی کننده بر ترشح استروژن بی تأثیر است.
3) غلظت هورمون‌های هیپوفیزی در مویرگ‌های رحمی رو به افزایش است.
4) هورمون‌های تخمدانی سبب برقراری مکانیسم خودتنظیمی می‌شوند.

در روش سونوگرافی ....................(خارج۹۱)

1) امواج صوتی با فرکانس پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
2) همه‌ی ناهنجاری‌های جنین قابل تشخیص می‌باشند.
3) پژواک امواج صوتی به تصویر ویدویی تبدیل می‌شود.
4) تشخیص ضربان قلب جنین معمولاً در هفته‌ هفتم بارداری غیر ممکن است.

 کدام عبارت در مورد رشد و نمو رویان انسان صحیح است؟(سراسری۹۲)

۱)هم‌زمان با شروع نمو رگ‌های خونی، ضربان قلب نیز آغاز می‌شود.
۲)پس از کامل شدن جفت، تشکیل سه لایه بافت مقدماتی ممکن می‌شود.
۳)در انتهای هفته‌ی ‌هشتم، رویان در حدود 11 برابر هفته سوّم درازا دارد.
۴)در انتهای هفته‌ی سوم همه‌ی اندام‌های اصلی شروع به تشکیل شدن می‌کنند.

به طور معمول، در چرخه‌ی جنسی یک فرد سالم، هم زمان . . . . . . . .. . .. بر مقدار تولید . . . .. . . . . افزوده شده و از میزان تولید استروژن کاسته می‌شود.(سراسری ۹۲)

1) شروع ضخیم شدن دیواره‌ی ‌رحم- هورمون محرک فولیکولی
2) شروع رشد فولیکول‌ها- هورمون آزادکننده
3) شروع رشد جسم زرد- هورمون لوتئینی کننده
4) آزاد شدن تخمک از تخمدان- پروژسترون

به طور معمول در چرخه‌ی جنسی یک فرد سالم، هم‌زمان با . . . . . . . . .. ، مقدار استوژن خون، کاهش و میزان . . . . . . . .در خون، رو به افزایش می‌گذارد.(خارج۹۲)

۱) شروع رشد فولیکول‌ها- هورمون لوتئینی کننده
۲) خروج تخمک از تخمدان- پروژسترون
۳) افزایش اندازه‌ی جسم زرد- هورمون محرک فولیکولی
۴) شروع ضخیم‌شدن دیواره‌ی رحم- هورمون آزاد‌کننده
تمرینات دستگاه تولید مثلی زن و نمو در انسان - سوال 1 از 0
تمرینات دستگاه تولید مثلی زن و نمو در انسان - سوال 1 از 0