کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات تولید مثل جنسی و غیر جنسی - سوال 1 از 2
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 1 بار از 1 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با: تولید مثل جنسی,تولید مثل غیر جنسی

توضیح:

طراح: نوع تست: سراسری

در فرآیند تولیدمثل ................... جانداران، همواره .............. . (سراسری ۹۱)

۱)جنسی- فرزندان از هر دو والد ماده‌ی ژنتیکی دریافت می‌کنند.
۲) غیرجنسی- کلون‌های ایجاد می‌شود که می‌توانند میوز انجام دهند.
۳) جنسی- زاده‌هایی حاصل می‌شوند که می‌توانند با تقسیم میوز گامت بسازند.
۴) غیرجنسی- زاده‌ها از تکثیر یک سلول یا بخشی از پیکر یک والد حاصل می‌شوند.

 تمام کلون‌های موجود در طبیعت ...............(خارج ۹۱)

1) حاصل نوعی تولیدمثل جنسی می‌باشند.
2) در نتیجه‌ی تولیدمثل غیرجنسی پدید می‌آیند.
3) از نظر عدد کروموزومی با والد خود یکسان می‌باشند.
4) از میتوز سلول یا سلول‌های والد حاصل می‌شوند.
تمرینات تولید مثل جنسی و غیر جنسی - سوال 1 از 0
تمرینات تولید مثل جنسی و غیر جنسی - سوال 1 از 0