کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 1 از 5
تمرینات چرخه سلولی، میتوز و سیتوکینز - سوال 1 از 5
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 5 بار از 5 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با: میتوز,رشته دوک

توضیح:

طراح: نوع تست: سراسری

  کدام عبارت، درباره¬ی همه¬ی رشته¬های دوک موجود در یک سلول مریستمی گیاه حُسن¬یوسف، درست است؟

 

1)تا صفحه¬ی میانی سلول ادامه می¬یابند.
2) به سانترومتر کروموزوم¬ها متصل می¬گردند.
3) در پی حرکت جفت سانتریول¬ها شکل می¬گیرند.
4) در پی تغییر شکل موقت اسکلت سلولی، ایجاد می¬شوند.

در همه‌ی سلول‌های یوکاریوتی، .....................(۱۳۹۱)

1) پوشش هسته در پروفاز ناپدید و در تلوفاز دوباره ظاهر می‌شود.
2) همانندسازی DNA قبل از آغاز پروفاز I انجام می‌شود.
3) در شروع تقسیم سلول، رشته‌های دوک به کروموزوم‌ها اتصال می‌یابند.
4) بلافاصله پس از تقسیم هسته، غشای سلول به درون فرورفتگی پیدا می‌کند.

 کدام نادرست است؟(خارج۹۱)

تعداد مولکول‌های DNAی سلولِ‌پیکری ................ در مرحله‌ی {G_2}  ..................... برابر تعداد مولکول‌های DNAی یک سلولِ‌پیکری ................ در مرحله‌ی {G_1} می‌باشد.

1)خروس – بیش از 3- سیب‌زمینی
2) انسان – 4 –ملخ نر
3) شامپانزه – 4 – ملخ ماده
4) مرغ خانگی – بیش از 20 – مگس سرکه

در گیاه اطلسی، پس از آنکه کروماتیدهای زیگوت، حداکثر فشردگی را پیدا نمودند، . . . . . . . .(سراسری۹۲)

۱) غشای هسته شروع به محو شدن می‌نماید.
۲) جفت سانتریول‌ها در قطبین سلول مستقر می‌شوند.
۳) کروموزوم‌های همتا از یکدیگر جدا می‌گردند.
۴) کوتاه شدن رشته‌های ریز پروتئینی ممکن می‌شود.

در زیگوت گیاه بنت قنسول، هم‌زمان با کوتاه‌شدن لوله‌های ریز پروتئینی، . . . . . . . . .(خارج۹۲)

1) کروموزوم‌های همتا از یکدیگر جدا می‌شوند.
۲) کروموزوم‌ها حداکثر فشردگی را پیدا می‌کنند.
۳) وزیکول‌های انتقالی در میانه‌ی سلول قرار می‌گیرند.
۴) جفت سانتریول‌ها در قطبین سلول مستقر می‌شوند.
تمرینات چرخه سلولی، میتوز و سیتوکینز - سوال 1 از 0
تمرینات چرخه سلولی، میتوز و سیتوکینز - سوال 1 از 0