کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات نمودار توابع - سوال 1 از 1
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 0 بار از 1 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با: نمودار تابع

توضیح:

طراح: سازمان سنجشنوع تست: سراسری

نمودار تابع y = \left| {\frac{1}{2}x} \right| - 2 را ۴ واحد به طرف xهای منفی و یک واحد به طرف yهای مثبت انتقال می‌دهیم. نمودار جدید و نمودار اوّلیه، با کدام طول متقاطع‌اند؟

۱) ۳/۵-

۲) ۳-

۳) ۲/۵-

۴) ۲-

تمرینات نمودار توابع - سوال 1 از 0
تمرینات نمودار توابع - سوال 1 از 0