کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات بخش اول - سوال 1 از 2
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 0 بار از 1 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با: مشتق تابع

توضیح:

طراح: سازمان سنجشنوع تست: سراسری

مشتق تابع y = 2{\sin ^2}(\frac{\pi }{6} - \frac{x}{4})، به ازای x = \frac{\pi }{3} کدام است؟

۱)  - \frac{{\sqrt 3 }}{2}

۲)  - \frac{1}{2}

۳)  - \frac{1}{4}

۴)  - \frac{1}{8}

تابع با ضابطه‌ی  f(x) = \left\{ {\begin{array}{ccccccccccccccc}
{{{\sin }^2}x - \cos 2x\,;\,0 < x \le \frac{\pi }{4}}\\
{a\tan x + b\sin 2x\,;\,\frac{\pi }{4} < x < \frac{\pi }{2}}
\end{array}} \right.، در نقطه x = \frac{{\rm{\pi }}}{{\rm{4}}} مشتق‌پذیر است. b کدام است؟

۱)  - 1

۲)  - \frac{1}{2}

۳) \frac{1}{2}

۴) {\rm{1}}

تمرینات بخش اول - سوال 1 از 0
تمرینات بخش اول - سوال 1 از 0