کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات توابع لگاریتمی - سوال 1 از 4
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 1 بار از 1 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با: کنکور تجربی,ریاضیات تجربی,ریاضی عمومی,تجربی,رشد و زوال,توابع نمایی,توابع لگاریتمی,نمایی,لگاریتمی,رشد,زوال,فصل پنجم,ریاضی,ریاضیات

توضیح:

طراح: نوع تست: سراسری

کارایی کارگر عادی، در کارخانه‌ای پس از t ماه، روزانه به تعداد f(t) = 90 - 40{e^{ - 0/02t}}  واحد است. پس از چند ماه تجربه‌ی کاری، روزانه ۷۰ واحد را  کامل می‌کند؟ (Ln۲ = ۰/۶۸)

۱۷
۳۴
۵۱
۶۸

اگر{\log _a}x = 2 و{\log _b}x = \frac{1}{3} باشد {\log _{ab}}{x^2} کدام است ؟

\frac{3}{4}

\frac{4}{7}

\frac{2}{9}

\frac{4}{3}

از معادله {4^{2x}} + 16({4^x}) = {2^{3x + 3}} مقدار لگاریتم (3{x^2} + 4) در پایه 8 کدام است ؟

\frac{3}{2}

\frac{1}{2}

\frac{2}{3}

\frac{4}{3}

از تساوی {\log _x}({x^2} + 4) = 1 + {\log _x}5، مقدار لگاریتم x در پایه ۲، کدام است؟

۱)  - 1

۲) \frac{1}{2}

۳) \frac{3}{2}

۴) 2

تمرینات توابع لگاریتمی - سوال 1 از 0
تمرینات توابع لگاریتمی - سوال 1 از 0