به این ویدئو امتیاز دهید:     شما در حال مشاهده نسخه پیش نمایش این فیلم آموزشی هستید. نسخه کامل به زودی بارگذاری خواهد شد ... هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5
تمرینات توابع نمایی - سوال 1 از 3
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 7 بار از 9 تلاش
درجه سختی: آسان
این سوال مرتبط است با: توابع نمایی,توابع نمایی و لگاریتمی

توضیح:

طراح: نوع تست: سراسری

در تابع با ضابطه‌ی f(x) = a.{b^x};\,\,b > 0 داریم f(0) = \frac{3}{2} و f( - 2) = \frac{3}{{32}}. مقدار f(\frac{3}{2}) کدام است؟

۶
۸
۱۲
۲۴

شکل مقابل، نمودار کدام تابع است؟نمودار توابع نمایی

y = |{2^x}|

y = {2^{ - |x|}}

y = {2^{|x|}}

y = |{2^{ - x}}|

اگر نمودار تابع f(x) = a{(b)^x} - 1، از نقطه A( - \frac{1}{2},\frac{1}{2}) و B(1,11) بگذرد، f( - 1) کدام است؟

۱)  - \frac{3}{4}

۲)  - \frac{1}{2}

۳)  - \frac{1}{4}

۴) \frac{3}{4}

تمرینات توابع نمایی - سوال 1 از 0
تمرینات توابع نمایی - سوال 1 از 0