کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات غده‌های درون‌ریز اصلی بدن - سوال 1 از 12
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 11 بار از 22 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

طراح: نوع تست: تالیفی

كدام عبارت، نادرست است؟
در انسان سالم، هورمونی كه باعث ............ می شود، با هورمونی كه باعث ............ می شود، می توانند در يک نوع غده ی درونريز 
 توليد شوند.

١) افزايش قند خون كاهش قند خون
٢) افزايش سديم خون شكسته شدن پروتئين ها
٣) كاهش كلسيم خون افزايش هوشياری در افراد بزرگسال
٤) خروج شير از غده های پستانی تحريک ترشح كورتيزول از غده ی فوق كليه

کدام عبارت نادرست است ؟

خودتنظیمی مثبت بین ...........

۱) استروژن و LH، در اواخر مرحله‌ی فولیکولی وجود دارد.
۲)هورمون آزادکننده و اوکسی توسین، سبب انقباضات رحمی می‌شود.
۳) انقباض ماهیچه صاف و هورمون ازاد شده از هیپوفیز پسین را می‌توان مشاهده کرد.
۳) هورمون ساخته شده در هیپوتالاموس و اندام هدف هورمون استروژن را می‌توان مشاهده کرد.

در یک مرد بالغ، یکی از هورمون­های مترشحه از هیپوفیز پیشین می‌تواند، . .. ... .. .. ..  

۱)باعث بلوغ اسپرم‌ها در محل خود شود.
۲)با تأثیر مستقیم بر لوله‌های اسپرم‌ساز، تولید تستوسترون را افزایش دهد.
۳)باعث آزادسازی آنزیم‌های درون ویزیکولیِ موجود در سر سلول‌های جنسی شود.
۴)در میوز بعضی از سلولهای دیواره‌ی لوله‌های اسپرم‌ساز نقش داشته باشد.

در یک مرد بالغ، یکی از هورمون­های مترشحه از هیپوفیز پیشین می‌تواند، . .. ... .. .. .. 

۱)باعث بلوغ اسپرم‌ها در محل خود شود.
۲)با تأثیر مستقیم بر لوله‌های اسپرم‌ساز، تولید تستوسترون را افزایش دهد.
۳)باعث آزادسازی آنزیم‌های درون ویزیکولیِ موجود در سر سلول‌های جنسی شود.
۴)در میوز بعضی از سلولهای دیواره‌ی لوله‌های اسپرم‌ساز نقش داشته باشد.

هر هورمونی که مصرف گلوکز را در سلول‌های بدن افزایش می­دهد، قطعاً ... .. .. .. .

از غده‌ای در بالای تیموس ترشح می‌شود.
از غده‌ای در زیر معده به خون وارد می‌شود.
گیرنده‌هایی بر روی غشای پلاسمایی سلول‌های هدف دارد.
فعالیت نوعی آنزیم موجود در غشای گلبول‌های قرمز را ممکن می‌سازد.

کدام عبارت در مورد انسان درست است؟

1) به طور معمول، گلوکاگون با تأثیر بر گلیکوژن عضلات، مقدار گلوکز خون را افزایش می‌دهد.
2) در پی اتصال یک هورمون مترشحه از تیروئید به گیرنده‌های خود، میزان کلسیم خون افزایش می‌یابد.
3) به دنبال افزایش بیش از حد هورمون‌های T3 و 4T در خون، بی قراری و اختلالات خواب کاهش می‌یابد.
4) در پی اتصال هورمون‌های تیروئیدی به گیرنده‌های خود، فعالیت نوعی آنزیم در غشای گلبول قرمز، افزایش می‌یابد.

در هیپرتیروئیدیسم، میزان کدام¬یک به ترتیب افزایش و کاهش خواهد یافت؟

 

1) فعالیت بعضی غدد درون¬ریز بدن- ذخیره¬ی گلیکوژن عضلات
2) برون¬ده قلبی- فعالیت پمپ سدیم- پتاسیم غشای نورون¬ها
3) ترکیب دی¬ اکسیدکربن با هموگلوبین- کلسیم خون
4) خشکی پوست- ذخیره¬ی چربی سلول¬ها

کدام نادرست است؟

«افزایش غیرطبیعی هورمون‌های تیروئیدی در خون انسان سبب می‌شود تا .................... »

1) از میزان آرامش فرد کاسته شود.
2) میزان نیاز فرد به بعضی از ویتامین‌ها افزایش یابد.
3) مقدار بیشتری پیروویک‌ اسید در سلول‌ها تولید شود.
4) به‌تدریج از فعالیت پمپ سدیم- اسید کاسته شود.

کدام نادرست است؟(خارج۹۱)

کمبود آمینواسید تیروزین در افراد ..................، ممکن است به ................. منجر شود.

1) خردسال – عقب‌ماندگی‌ذهنی
2) خردسال – کاهش رشد
3) بزرگ‌سال – کاهش وزن
4) بزرگ‌سال – کاهش هوشیاری

 در یک فرد بالغ . . . . . . . . . می‌تواند ناشی از افزایش . . . . .  باشد.(سراسری۹۲)

۱) کاهش استحکام زردپی آشیل- هورمون کورتیزول
۲) کاهش میزان آب خون- هورمون ضد ادراری
۳) افزایش دفع سدیم از کلیه- فشارهای روحی- جسمی
۴) افزایش خون رسانی به ماهیچه‌ی توأم- تحریک اعصاب پاراسمپاتیک

مصرف مقادیر زیاد و طولانی کورتیزول در یک فرد، می‌تواند به کاهش . . . . . . . . . .و افزایش . . . . . . . . .منجر شود.(خارج۹۲)

۱) علائم دیابت شیرین- فاگوسیتوز ماکروفاژها
۲) مقدار آمینواسیدهای خون- دیاپدز نوتروفیل‌ها
۳) قدرت انقباض عضلات اسکلتی- میزان گلوکز خون
۴) سرکوب لنفوسیت‌های T- استحکام زردپی آشیل
تمرینات غده‌های درون‌ریز اصلی بدن - سوال 1 از 0
تمرینات غده‌های درون‌ریز اصلی بدن - سوال 1 از 0