کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات گیرنده‌های حسی جانوران - سوال 1 از 3
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 17 بار از 23 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با: گیرنده های حسی در جانوران

توضیح:

طراح: علیرضا سیاحینوع تست: تالیفی

نوع گيرنده‌ی حسی در كداميک، با سايرين تفاوت دارد؟

١) گيرنده ی پژواک در گوش خفاش
٢) سلول مژک دار موجود در كاپولای مارماهی
٣) گيرنده ی موجود بر روی شاخک جنس نر نوعی پروانه ی ابريشم
٤) سلول مژک دار موجود در مجاری نیم دايره ای گوش انسان

در خفاش‌ها، زمانی كه ماهيچه های گوش ميانی در حال انقباض اند، جانور در حال ............ است.

۱) توليد امواج صوتی بسيار بلند
۲) تجزيه و تحليل پژوا کِ اصوات بسيار بلند
۳) دريافت پژوا کِ اصوات بسيار بلند
۴) تجزيه و تحليل اصوات بسيار بلندِ توليدشده

هر جانوری که ساده‌ترین ............ را دارد، فاقد ........... است.

1) دستگاه عصبی – تولیدمثل جنسی
2) دستگاه گردش خون بسته – گوارش برون سلولی
3) گیرنده‌ی نوری – هومئوستازی
4) دستگاه گردش مواد – ایمنی هومورال
تمرینات گیرنده‌های حسی جانوران - سوال 1 از 0
تمرینات گیرنده‌های حسی جانوران - سوال 1 از 0