کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات گوش، زبان، بینی و پردازش اطلاعات حسی - سوال 1 از 3
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 19 بار از 39 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با: گوش,چکشی,سندانی,عصب تعادلی,عصب شنوایی

توضیح:

طراح: سنجش 95نوع تست: سنجش

در هر گوش انسان، .........

1) مجاری نیم دایره عمود بر یکدیگر، روی اتریکول قرار دارند.
2) عصب تعادلی پایین تر از عصب شنوایی قرار دارد.
3) ارتعاشات صوتی ، ار طریق مجاری نیم دایره، به حلزون گوش می رسند.
4) استخوان چکشی و رکابی، توسط بافت پیوندی رشته ای به یکدیگر متصل اند.

کدام عبارت در مورد ساختار گوش انسان به‌درستی بیان شده است؟(سراسری ۹۱)

1)استخوان چکشی در حد فاصل استخوان رکابی و سندانی قرار گرفته است.
2) شیپور استاش سبب می‌شود تا پرده‌ی صماخ بتواند به‌درستی به ارتعاش درآید.
3) همه‌ی بخش‌های گوش درونی، میانی و بیرونی توسط استخوان گیجگاهی محافظت می‌شوند.
4) پردازش اطلاعات مربوط به ‌همه‌ی سلول‌های مژکدار فقط در لوب گیجگاهی مغز انجام می‌گیرد.

کدام عبارت در مورد گوش انسان ، درست است؟(خارج۹۲)

۱) با تحریک هر سلول مژک‌دار، پیام شنوایی به مغز ارسال می‌شود.
۲) استخوان رکابی، به طور مستقیم در تحریک سلول‌های مجاری نیم‌دایره نقش دارد.
۳) با ارتعاش استخوان رکابی، پیام عصبی به گوش داخلی منتقل می‌شود.
۴) هر سلول مژک‌دار با ارتعاش مایع مجرای مختص به خود، مرتعش می‌گردد.
تمرینات گوش، زبان، بینی و پردازش اطلاعات حسی - سوال 1 از 0
تمرینات گوش، زبان، بینی و پردازش اطلاعات حسی - سوال 1 از 0