کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات دستگاه عصبی جانوران - سوال 1 از 2
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 5 بار از 12 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

طراح: نوع تست: سراسری خارج از کشور

کدام عبارت نادرست است؟(خارج۹۱)

در وال ......................

۱) دستگاه عصبی مرکزی توسط سه لایه مننژ محافظت می‌شود.
۲) مغز در دوران جنینی، از سه بخش میانی، جلویی و عقبی تشکیل شده است.
۳) بخش وسیعی از قشر مخ به پردازش اطلاعات مربوط به صداها اختصاص دارد.
۴) سطح قشر چین خورده‌ی مخ نسبت به اندازه‌ی بدن، بیش از سایر مهره‌داران است.

كدام نمی تواند جمله‌ی زير را به درستی تكميل كند؟
«. واجدِ جسم سلولي نورون، در ... خود است ،... »

 

1) ملخ- طناب عصبی
2) انسان- دستگاه عصبی محيطی
3) هيدر- شبكه‌ی عصبی
4) پلاناريا- طناب عصبی
تمرینات دستگاه عصبی جانوران - سوال 1 از 0
تمرینات دستگاه عصبی جانوران - سوال 1 از 0