کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5
تمرینات مغز - سوال 1 از 10
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 14 بار از 23 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با: مغز گوسفند

توضیح:

طراح: نوع تست: سراسری

چند مورد جمله­ ی زیر را به طور درستی تکمیل می‌کند؟  

        « هنگام تشریح مغز گوسفند، در حالتی که لُب‌های بویایی به سمت بالا قرار دارند، . .. ... .. . می‌باشد.»

        الف درخت زندگی در بالای بطن 1 و 2               ب اپی‌فیز در پایین اجسام مخطط

        ج -  بطن 4 درون نیمکره‌های مخ                           د کیاسمای بینایی در بالای پایک‌های مغزی

 

‍‍۱)۱
۲)۲
۳)۳
۴)۴

كدام عبارت در مورد مننژ، صحيح است؟

۱) مايع مغزی نخاعی فقط بين نرم شامه و عنكبوتيه قرار دارد.
٢) فقط در حفاظت از دستگاه عصبی مركزی پستانداران نقش دارد.
٣) سد خونی مغزی در مويرگ های نرم شامه ی اطراف مغز و نخاع قرار دارد.
٤) مويرگ های تغذيه كننده ی دستگاه عصبی مركزی، در لايه ی ميانی آن قرار دارند.

 چند مورد صحيح است؟
الف- قسمت پايينی مغز نقش مهمی در تنظيم فعاليت‌های بدن برعهده دارد.
ب- هر بخشي از مغز كه مسئول يادگيری است در حافظه نيز دخالت دارد.
ج- هر بخشی از مغز كه مسئول يادگيری است در ادراك و عملكرد هوشمندانه نيز نقش دارد.
د- هر سلول غير عصبی كه توسط يك سلول عصبی تحريك شود، آن سلول عصبی، نورون حركتی

۱)۱
۲)۲
۳)۳
۴)۴

در يك فرد بالغ ........ نمي تواند در اثر صدمه به ......... باشد.

1) بروز اختلال در تعداد تنفس- بصل النخاع
2) بروز اختلال در بويايی- دستگاه ليمبيك
3) بروز اختلال در انعكاس زردپی زير زانو- مخ
4) بروز اختلال در انتقال اطلاعات حسی به قشر مخ- تالاموس

در حالت طبيعي ممكن نيست ...

1) در دو طرف بخش هايی از سخت شامه، مايع مغزی- نخاعی جريان داشته باشد.
2) در بين بخش هايی از پرده ی مننژ، بين لايه های عنكبوتيه، سخت شامه قرار گيرد.
3) تارهای عصبی ريشه ی پشتي عصب نخاعی، پيام را به جسم سلولی نورون نزديك كنند.
4) تارهای عصبی ريشه‌ی شكمی عصب نخاعی، پيام را به جسم سلولی نورون نزديك كنند.

در انسان، خارجی‌ترین لایه مننژ . .. .. .. .. .داخلی‌ترین لایه‌ی آن، .. ... .. .. ..

۱) برخلاف – دارای حفرات کوچک و بزرگی می‌باشد.
۲) برخلاف – در ایجاد سد خونی – مغزی نقش دارد.
۳) همانند – از نوعی بافت پیوندی سست ساخته شده است.
۴) همانند – در ساختار خود مقادیر فراوانی مایع مغزی – نخاعی دارد.

چند مورد جمله‌ی زیر را به نادرستی تکمیل می‌نماید؟

«در وضعیتی از مغز گوسفند که لب‌های بویایی رو با بالا می‌باشد، ........... دیده می‌شوند.»

الف- اجسام مخطط درون نیمکره‌های مخ                                                 ب پایک‌های مغزی در بالای پل مغزی

ج برجستگی‌های چهارگانه، درون بطن‌های 1 و2                 د بطن‌های 1 و 2 پایین‌تر از درخت زندگی

۱)۱
۲)۲
۳)۳
۴)۴

 کدام نادرست است؟(سراسری ۹۱)

« با فرض صدمه دیدن مخچه در انسان، ................ »

1)تصحیح بعضی فعالیت‌های حرکتی در فرد غیرممکن می‌گردد.
2) همه‌ی اعمال بدن غیرماهرانه و غیردقیق انجام می‌شود.
3) فرد از پیش‌بینی فاصله‌ی خود با موانع ناتوان می‌گردد.
4) اختلالی در دریافت پیام‌های ارسالی به پشت ساقه مغز ایجاد می‌شود.

کدام نادرست است؟(خارج ۹۱)

اگر به دستگاه لیمبیک انسان آسیب جدی وارد شود، در این صورت .................

1) بخشی از رفتارهای احساسی فرد عوض می‌گردد.
2) واکنش فرد نسبت به بوها تغییر خواهد کرد.
3) فرد از نظر یادگیری مطالب جدید ناتوان می‌گردد.
4) همه‌ی انعکاس بدن‌های بدن دستخوش تغییر می‌شوند.

در انسان، تالاموس، . . . . . . . . . هیپوتالاموس، . . . . . . . .(خارج۹۲)

۱) برخلاف- جزئی از ساقه‌ی مغز است.
۲) همانند- در انتقال پیام‌های عصبی نقش دارد.
۳) برخلاف- با شبکه‌ی گسترده‌ای از نورون‌ها در ارتباط است.
۴) همانند- همه‌ی اطلاعات حسی مربوط به نقاط مختلف بدن را تقویت می‌کند.
تمرینات مغز - سوال 1 از 0
تمرینات مغز - سوال 1 از 0