کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 2 | امتیاز: 5 از 5
تمرینات فعالیت نورون‌ها - پتانسیل عمل و آرامش- سیناپس - سوال 1 از 4
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 25 بار از 53 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با: پتانسیل آرامش,نورون,پتانسیل عمل

توضیح:

این سوال ازون سوالایی که طراح با کلمات بازی کرده!به کلمات «در پی» و «به دنبال» خیلی دقت کنید!
طراح: سراسرینوع تست: سراسری

كدام عبارت در مورد پتانسيل عمل ايجاد شده در غشاء يك نورون حسی، صحيح است؟(سراسری ۹۲)

1) در ابتدای پتانسيل عمل، كانال های دريچه دار پتاسيمی باز می شوند.
2) بعد از پايان پتانسيل عمل، تراكم پتاسيم داخل سلول شديداً كاهش خواهد يافت.
3) با نزديك شدن پتانسيل عمل از صفر به 40 + كانال های دريچه دار پتاسيمی بسته می‌شوند.
4) در پی بسته شدن كانال های دريچه دار سديمی، پتانسيل درون سلول نسبت به خارج منفی می شود.

در پي رسيدن پيام عصبي به پايانه ي آكسون، قطعاً ...

1) پيام عصبی به دندريتِ نورونِ پس سيناپسی، منتقل می شود.
2) وزيكول های سيناپسی به فضای سيناپسی آزاد می شوند.
3) پتانسيل الكتريكی سلولِ پس سيناپسی تغيير می كند.
4) كانال های سديمی در نورون پس سيناپسی باز می شوند.

در پی اتصال هر نوع انتقال­ دهنده ی عصبی به گیرنده­ ی اختصاصی خود در مغز انسان، ............. نورون پس ­سیناپسی ادامه می ­یابد.

فرآیند رونویسی از ژن­ها در
ورود ناگهانی یون­های سدیم به
فرآیند بازسازی DNA+ در سیتوزول
ورود بسیاری از مواد موجود در خون به

 یک سلول عصبی با نوعی سلول غیرعصبی ارتباط سیناپسی دارد. انرژی حاصل از عملکرد زنجیره¬ی انتقال الکترون در این نورون، صرف کدام مورد نمی¬شود؟

 

1)سنتز مولکول¬های انتقال دهنده¬ی عصبی
2) اتصال انتقال¬دهنده¬ی عصبی به گیرنده¬ی ویژه¬اش
3) برقراری پتانسیل آرامش در غشاء سلول عصبی
4) آزادسازی انتقال¬دهنده¬ی عصبی به فضای سیناپسی
تمرینات فعالیت نورون‌ها - پتانسیل عمل و آرامش- سیناپس - سوال 1 از 0
تمرینات فعالیت نورون‌ها - پتانسیل عمل و آرامش- سیناپس - سوال 1 از 0