کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات بیماری‌های خود ایمنی - آلرژی- ایدز - سوال 1 از 6
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 5 بار از 8 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با: آلرژی,پادتن,ماستوسیت,لنفوسیت B

توضیح:

طراح: نوع تست: سراسری

به طور معمول، در زمانی‌که . . . . . . . . . .، هیچگاه . . . . . . . . . . نمی‌شود.(سراسری۹۲)

پادتن به سطح ماستوسیت اتصال دارد- علائم آلرژی ظاهر
آلرژن به پادتن‌های سطح ماستوسیت متصل می‌شود- هیستامین ساخته
آلرژن برای نخستین‌بار به لنفوسیتB می‌چسبد- هیستامین آزاد
آلرژن به گیرنده‌های سطح B خاطره برخورد می‌کند- سلول B خاطره تقسیم

شكل رو به رو، بخشی از مراحل بروز ............ در انسان را نشان می دهد، كه بلافاصله پس از اين مرحله، ............ آزاد می شود.ماستوسیت
 

۱) ايمنی هومورال پادتن
۲) آلرژی پادتن
۳) ايمنی هومورال هيستامين
۴) آلرژی هيستامين

پس از ورود عامل مولد ... به بدن ... ورود عامل ...

1) ايدز- برخلاف- كزاز به بدن، پادتن، عليه بيماري توليد مي شود.
2) كزاز- همانند- اوريون به بدن، پرفورين عليه بيماري توليد مي شود.
3) اوريون- همانند- ايدز به بدن، علاوه بر پرفورين، پادتن نيز عليه بيماري توليد ميشود.
4) كزاز- برخلاف- ايدز به بدن، پرفورين و پادتن عليه بيماري توليد ميشوند.

سلول ترشح كننده‌ی ........... نمي تواند توسط سلول های بنيادی مغز استخوان توليد شود.

1) هپارين
2) ترومبوپلاستين
3) اريتروپويتين
4) هيستامين

چند مورد جمله‌ی زير را به درستی كامل می‌كند؟
در آلرژي ...
الف- اختلال در ايمني هومورال مشاهده می شود.

ب- مواد شيميايي از سلو لهاي غير خوني آزاد می‌شوند.
ج- تعداد سلول هاي ايمني بدن افزايش می‌يابد.

د- نوع خاصي پادتن در برابر ماده ي حساسيت زا ايجاد مي شود.

۱)۱
۲)۲
۳)۳
۴)۴

 کدام عبارت در رابطه با مراحل بروز تب یونجه به درستی بیان شده است؟(خارج ۹۱)

1) ماستوسیت‌ها همچون همه‌ی آگرانولوسیت‌ها در ترشح هیستامین نقش دارند.
2) ماستوسیت‌ها با ترشح هیستامین، نوعی اختلال در دستگاه ایمنی فرد ایجاد می‌کنند.
3) با ورود آنتی‌ژن به بدن، پادتن اختصاصی به سطح ماستوسیت‌های خون متصل می‌شود.
4) هم‌زمان با اتصال پادتن‌های اختصاصی به سطح ماستوسیت‌ها، هیستامین خون افزایش می‌یابد.
تمرینات بیماری‌های خود ایمنی - آلرژی- ایدز - سوال 1 از 0
تمرینات بیماری‌های خود ایمنی - آلرژی- ایدز - سوال 1 از 0