کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات دفاع اختصاصی (ایمنی هومورال و سلولی) - سوال 1 از 9
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 20 بار از 21 تلاش
درجه سختی: آسان
این سوال مرتبط است با: لنفوسیت B,لنقوسیت T

توضیح:

طراح: علیرضا سیاحینوع تست: تالیفی

در انسان، محل كدام فرايند با بقيه تفاوت دارد؟

۱) توليد لنفوسيت های B
2) توليد لنفوسيت های T
3) تکامل لنفوسیت های B
4) تکامل لنفوسیت های T

در ارتباط با پادتن ها، چند عبارت زير نادرست است؟
الف- هر مولكول آن در خون معمولاً دو جايگاه براي اتصال به آنتي ژن دارد.
ب- تزريق آن به فرد سالم، نمي تواند ايمني دائمي ايجاد كند.
ج- مولكولهايي محلول در خون هستند و خارج از خون يافت نميشوند.
د- سلولهاي سازندهي آنها قادر به شناسايي آنتيژنهاي سطح ويروسها هستند.
ه- توسط گروهي از آگرانولوسيتها توليد و باعث افزايش ذره خواري ماكروفاژهاي خون ميشوند.

۱)۱
۱)۲
۱)۳
۱)۴

علت واكنش شديد بدن فردی با گروه خونی −AB  پس از چند بار دريافت خون از فردی با گروه خونی +A چيست؟

۱) ساخت سلولB خاطره براي آنتي ژن هاي رزوس وA
۲) ساخت سلول B خاطره براي آنتي ژن هاي رزوس و B
۳) افزايش تعداد سلول خاطره و پادتن براي آنتي ژن رزوس
۴) افزايش سلول خاطره و پادتن براي آنتي ژن A

 از بین بردن......... از طریق ایجاد منفذ در آن توسط .......... ممکن است.

۱) ویروس HIV - پرفورین
۲) باکتری- آنزیم های لیزوزومی
۳) سلول سرطانی - همه‌ی لنفوسیت‌های T
۴) سلول آلوده به ویروس - لنفوسیت T کشنده

همه‌ی لنفوسیت‌ها، . .. .. .. ..

۱) به تنهایی عوامل بیگانه را نابود می‌سازند.
۲) به طور پیوسته بین خون و لنف در گردشند.
۳) پس از بلوغ، ابتدا به جریان خون وارد می‌شوند.
۴) در طول حیات خود، به سلولهای خاطره تبدیل می­شوند.

چند مورد جمله‌‌ی زیر را به نادرستی تکمیل می‌نماید؟

« همه‌ی لنفوسیت‌ها، ...........»

الف در غیر از مکان تولید خود بالغ می‌شوند.

ب –  به طور پیوسته بین خون و لنف در گردش می‌باشند.

ج- قطعاً دی اکسید کربن تولید می‌کنند.

د در صورت لزوم، فقط در خون تقسیم شده و سلول خاطره می‌سازند.

1) 1
2)2
3)3
4)4

چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می­کند؟

«از تقسیم سلول ........... تولید نمی­ شود

الف) B خاطره، پلاسموسیت

ب) پلاسموسیت، B خاطره

ج) پلاسموسیت، پلاسموسیت

د) B خاطره، سلول B خاطر

1)1
2)2
3)3
4)4

 کدام گزینه در مورد انسان درست است؟

پادتن­ ها، در نابودی هر آنتی ­ژن، نقش اصلی را بر عهده دارند.
در خطوط دفاع غیراختصاصی، انواعی از سلول­های خونی شرکت دارند.
نوتروفیل­ ها می­توانند با صرف انرژی از دیواره­ ی مویرگ­ها به فضاهای بین سلولی اگزوسیتوز شوند.
لنفوسیت­های B می­ توانند در محل تولید گیرنده­ های سطحی خود، فعالیت فاگوسیت­ ها را تشدید نمایند.

هر گلبول سفیدی که . . . . . . . دارد، . . . . . . .(خارج۹۲)

۱) حرکات آمیبی شکل- پادتن ترشح می‌کند.
۲) لیزوزوم‌های فراوانی- جزو گرانولوسیت‌های است.
۳) توانایی دیاپدز- واجد ژن سازنده‌ی پروفین است.
۴) نقشی در نابودی انگل‌ها- می‌تواند بیش از یک سال زنده بماند.
تمرینات دفاع اختصاصی (ایمنی هومورال و سلولی) - سوال 1 از 0
تمرینات دفاع اختصاصی (ایمنی هومورال و سلولی) - سوال 1 از 0