زیست شناسی دهم

زیست شناسی دهم همانند زیست شناسی ۱ در نظام آموزشی قبلی بیشتر به فیزیولوژی بدن انسان و دیگر جانداران می پردازد. در کتاب زیست شناسی قبلی ۳ فصل اول مربوط به مولکول های زیستی، سلول و بافت های مختلف در بدن بود. در کتاب جدید این ۳ فصل در فصول مختلف و بنا بر نیاز هر فصل در ان قسمت پراکنده شده.زیست دهم شامل این فصول میشه : فصل 1 – زیست شناسی دیروز، امروز و فردا، فصل 2 – گوارش و جذب مواد، فصل 3 – تبادلات گاز ی، فصل 4 – گردش مواد در بد ن فصل، 5 – تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد، فصل 6 – از یاخته تا گیاه، فصل 7 – جذب و انتقال مواد در گیاهان
پرسش و پاسخ

دهم - فصل ۱ – دنیای زنده

این فصل به دو مورد اصلی می پردازد. اول : معرفی زیست شناسی، محدودهٔ علوم تجربی، مرزهای حیات؛ دوم : زیست شناسی در خدمت جامعه انسانی از جمله تهیهٔ غذای سالم و کافی، حفظ محیط زیست و تأمین سلامت انسان؛ این بخش برای این نوشته شده که بدونیم اصلا چرا باید درس زیست شناسی رو بخونیم ؟ زیست شناسی چه کاربردی در زندگی ما داره.این مطالب در کتاب زیست نظام آموزشی قبلی نبود در هر صورت این فصل هم جزو منابع کنکور سراسری ۹۸ به بعد به حساب میان و اگر بهش توجهی نکنید طراح کنکور بدجوری شمارو غافلگیر خواهد کرد.

دهم - فصل ۲– گوارش و جذب مواد

بدن ما چگونه انواع غذاها را برای ورود به یاخته ها آماده می کند؟چرا برخی افراد با اینکه غذای کافی و گوناگون می خورند، دچار کمبود مواد مغذی هستند؟ گوارش در سایر جانداران چه شباهت ها و تفاوت هایی با گوارش انسان دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها، ابتدا با یاخته و بافت های تشکیل دهندۀ بدن و دستگاه گوارش آشنا می شویم؛ سپس عملکرد دستگاه گوارش انسان و برخی از جانوران را بررسی می کنیم.

دهم - فصل ۳– تبادلات گاز ی

در ذهن بسیاری از ما، نفس کشیدن به معنای زنده بودن است. برای تشخیص اینکه آیا فردی زنده است یا نه، غالباً نگاه می کنیم که آیا نفس می کشد یا خیر. به نظر می رسد این فرایند، کاری حیاتی را برای ما انجام می دهد. اما این کارِ حیاتی چیست؟هوای آلوده به کدام بخش دستگاه تنفسی آسیب می رساند؟ افرادی که به دخانیات روی می آورند، چگونه به بدن خود آسیب می رسانند؟ اینها فقط بخشی از پرسش هایی است که پاسخ آنها را با مطالعۀ این فصل به دست خواهیم آورد.

دهم-فصل ۴ گردش مواد در بدن

منظور از رگ نگاری، رگ های اکلیلی، قلب مصنوعی، برون ده قلب و… چیست؟ آیا همۀ جانداران گردش مواد دارند؟ گردش مواد در انسان با بقیۀ مهره داران چه تفاوتی دارد؟ در این فصل با آشنایی بیشتر با دستگاه گردش مواد در انسان و بعضی از جانداران، پاسخ بسیاری از پرسش ها را خواهید یافت.این فصل مهم ترین فصل زیست دهم و همیشه مورد توجه طراحان کنکور بوده است.

دهم-فصل ۵ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

بدن ما چگونه فشار اسمزی مایع اطراف یاخته ها را تنظیم می کند؟چگونه ترکیب شیمیایی آن را ثابت نگه می دارد؟ ادرار چگونه تشکیل می شود؟ ترکیب شیمیایی ادرار چه اطلاعاتی را دربارۀ وضعیت درونی بدن فراهم می کند؟ این ها نمونه پرسش هایی است که پاسخ آنها را در این فصل خواهیم یافت.
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران