دین و زندگی عمومی(همه رشته ها بجز علوم انسانی)

درس دین و زندگی، یکی از درس‌های عمومی کنکوره. میزان تغییرات سختی این درس در کنکور هر سال بیشتر می‌شه و این درس برخلاف تصور عموم، دیگه یک درس ساده نیست! پس مطالعه دقیق‌تر و با ظرافت بیشتر، شما را به نتیجه مطلوب می‌رسونه. از این درس در کنکور مثل دروس عمومی دیگر، 25 تست طرح میشه.

دین و زندگی رشته علوم انسانی

درس دین و زندگی، یکی از درس‌های عمومی کنکوره. میزان تغییرات سختی این درس در کنکور هر سال بیشتر می‌شه و این درس برخلاف تصور عموم، دیگه یک درس ساده نیست! پس مطالعه دقیق‌تر و با ظرافت بیشتر، شما را به نتیجه مطلوب می‌رسونه. از این درس در کنکور مثل دروس عمومی دیگر، 25 تست طرح میشه. و اما در اقدامی غیر منتظره، کتاب دین و زندگی، برای رشتۀ علوم انسانی «تا حدودی» اختصاصی شد! به این صورت که : در کتاب‌ های دین و زندگی رشته علوم انسانی، تعداد دروس کمی بیشتر از رشته های دیگر هستش.

عربی(همه رشته ها بجز علوم انسانی)

تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران