آموزش زبان انگلیسی

در این قسمت برای تمامی افرادی که علاقه مند به آموزش زبان انگلیسی بوده و یا علاقه مند به در یافت‌ مدارک بین المللی زبان انگلیسی مانند آیلتس و تافل هستند فیلم‌های آموزشی از با کایفیت ترین منابع بین المللی وروز دنیا رو قرار دادیم .که با مطالعه این منابع سطح شما در زبان انگلیسی چندین برابر ارتقاءپیدا خواهد شد
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران