دین و زندگی

درس دین و زندگی، یکی از درس‌های عمومی کنکوره. میزان تغییرات سختی این درس در کنکور هر سال بیشتر می‌شه و این درس برخلاف تصور عموم، دیگه یک درس ساده نیست! پس مطالعه دقیق‌تر و با ظرافت بیشتر، شما را به نتیجه مطلوب می‌رسونه.
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران