زیست شناسی سال سوم دبیرستان

فصول ۱ تا ۴ و فصل ۱۱ زیست سوم مربوط به زیست انسانی می‌شه و برخلاف تصور همه که فصل‌هایی آسون و حفظ کردنیه دقیقا تست‌های مفهومی ازش مطرح می‌شه. ۵ تا ۸ هم که ژنتیک هست. فصل‌های ۹ و ۱۰ مهمترین بخش‌های زیست گیاهی محسوب می‌شوند.
پرسش و پاسخ

فصل اول: ایمنی بدن

در این فصل ابتدا عوامل بیماری‌​زا رو می‌شناسیم؛ سپس با سپر دفاعی و سلول‌هایی که بدن برای مقابله با این عوامل تدارک دیده شده آشنا می‌شویم. مطالب این بخش حفظی و مفهومیه و کمتر ترکیبیه. دو تست از این فصل در کنکور سوال داریم.

فصل دوم: دستگاه عصبی

در سال دوم دبیرستان با دستگاه گوارش، دستگاه تنفس و دستگاه دفع ادرار آشنا شدیم؛ در این درس با دستگاهی آشنا می‌شیم که کاری شگفت انگیزتر انجام می‌دهد. یعنی ایجاد هماهنگی میان این دستگاه‌ها و هماهنگی بین سلول‌ها و اندام‌های مختلف.

فصل سوم: حواس

از علوم دبستان به یاد داریم که همه ما دارای حواس پنجگانه هستیم. در این بخش با دیدی عمیق‌تر و نزدیک‌تر این حواس رو بررسی می‌کنیم. همواره یک تست از این بخش در کنکور داشته‌ایم. ساختمان چشم از بخش‌های ديگه‌ی اين فصل بیشتر مورد توجه طراحان کنکور بوده!

فصل چهارم: هورمون‌ها و دستگاه درون‌ریز

دو دستگاه درون​‌ریز و دستگاه عصبی مسئول تنظیم کار و هماهنگی دستگاه‌های مختلف بدن هستند. در بخش قبلی با دستگاه عصبی آشنا شدیم. در این بخش با دستگاه درون‌ریز آشنا می‌شویم. نکات مفهومی و ترکیبی این فصل با فصول دیگر به خصوص با فصل‌های ۴ (گوارش) و ۶ (گردش مواد) و ۷ (دفع مواد زاید) زیست شناسی سال دوم دبیرستان فراوان است.

فصل پنجم: ماده ژنتیک

از این فصل تا فصل ۸ وارد دنیای درون هسته سلول‌ها می‌شویم. دانستن ساختار DNA اولین قدم برای وارد شدن به دنیای بی پایان ژنتیک است. از این فصل به طور مستقیم معمولا 1 تست در کنکور سراسری می آید.این فصل با فصول ۱ و ۲ زیست دوم و فصل ۱ و ۲ پيش دانشگاهی مرتبط است!

فصل نهم: تولید مثل گیاهان

در طول زندگی هر گیاه دو مرحله به طور متناب تکرار می‌شود؛ مرحله‌ی تولید هاگ (اسپروفیت) و مرحله​‌ی تولید گامت (گامتوفیت). این فصل که مهم‌ترین و مفهومی‌ترین فصل زیست گیاهی است به تناوب نسل در گیاهان می‌پردازد. مرتبط با بخش‌های گیاهی سال دوم و فصل ۸ و ۱۰ پیش دانشگاهی

فصل یازدهم: تولید مثل و رشد و نمو در جانوران

در این فصل با چگونگی پیدایش خودتون بیشتر آشنا می​‌شید. مهم‌ترین نکات در این مبحث شکل ظاهری دستگاه تناسلی مردان و چگونگی چرخه‌‌ی قاعدگی در زنان است. بخش آخرم در مورد رشد و نمو جنینه که شدیدا حفظیه! سهم این بخش در کنکور ۲ الی ۳ تست است.
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران