ژنتیک

این قسمت شامل درس های ۵ تا ۸ زیست شناسی سال سوم است. این ۴ فصل ساختار DNA مباحث تقسیم سلولی(میتوز و میوز) و ژنتیک مندلی را بررسی می‌کند. علاوه بر اینکه از هرکدام از این فصل ها سوال مستقیم در کنکور داریم بسیاری از سوالات ترکیبی مربوط به فصل های دیگر تا حدودی به این ۴ فصل آلوده هستند؛مخصوصا فصل‌های ۶و ۷.با مشاهده فیلم‌ های آموزشی ، جزوه و حل تست این بخش توانایی پاسخگویی به تمامی سوالات این بخش را خواهید داشت.
پرسش و پاسخ

فصل پنجم: ماده ژنتیک

از این فصل تا فصل ۸ وارد دنیای درون هسته سلول‌ها می‌شویم. دانستن ساختار DNA اولین قدم برای وارد شدن به دنیای بی پایان ژنتیک است. از این فصل به طور مستقیم معمولا 1 تست در کنکور سراسری می آید.این فصل با فصول ۱ و ۲ زیست دوم و فصل ۱ و ۲ پيش دانشگاهی مرتبط است!

فصل ششم: کروموزوم‌ها و میتوز

درک فرآیندهای وراثت و رشد و نمو جانداران بدون اطلاع از چگونگی تقسیم سلولی ممکن نیست. در این فصل با تقسیم سلولی میتوز آشنا خواهید شد. این بخش هم تست محاسباتی دارد و هم مفهومی، اخیرا توجه طراحان به تست‌های مفهومی بیشتر از تست‌های محاسباتی بوده است.

فصل هفتم: میوز و تولید مثل جنسی

فرایند سلولی که در آن هر سلول فقط نصف تعداد کرموزوم‌های سلول والد خود را دریافت می‌کند تقسیم میوز نام دارد. اینکه نیمی شبیه پدر هستیم نیمی مادر، مدیون تقسیم میوزیم. پیش نیاز این فصل یادگیری کامل فصل قبل هستش. یک تست مستقیم از این بخش در کنکور داریم.

فصل هشتم: ژنتیک و خاستگاه آن

یکی از مهم‌ترین و به اعتقاد بعضی (اونایی که با آکادمی کنکور آشنایی ندارند) سخت‌ترین مبحث زیست، یعنی ژنتیک پیش روی شماست. محاسباتی‌ترین فصل زیست شما همین فصله. شرط موفقیت شما در این فصل حل تست‌های فراوان + چاشنی صبره. خدا بهتون صبر بده!
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران