سال سوم دبیرستان

زمین‌شناسی سال سوم را در ۹ فصل بررسی می‌کنیم. در سه سال اخیر ۱۲ تست از ۲۵ تست درس زمین‌شناسی در کنکور از این مباحث طرح شده! پس اگه می‌خواهید تراز و رتبه‌ی خودتون رو در کنکور بالا ببرین، بهتره دست به کار بشین!!
پرسش و پاسخ

فصل اول: علم زمین‌شناسی و شاخه‌های آن

این فصل توضیحاتی ابتدایی در مورد زمین ارائه می‌دهد. اینکه زمین یکی از سیارات منظومه‌ی شمسی است و چه مشخصاتی دارد. (در چند سال اخیر از این فصل تستی در کنکور مطرح نشده!)

فصل دوم: آب در هوا

در این فصل درباره‌ی بخار آب موجود در هوا، مقدار آن در نقاط مختلف و همینطور شرجی بودن هوا و دمای آن صحبت می‌شه. یک تست در آزمون سراسری معمولاً از این فصل طرح می‌شود.

فصل سوم: آب در دریا

در این فصل با مفاهیم و تعاریفی مثل «فلات قاره»، «شیب قاره»، «حاشیه قاره»، «خیز قاره» و غیره آشنا می‌شویم. از این فصل نیز به طور میانگین یک تست در کنکور می‌آید.

فصل چهارم: آب در خشکی

در این فصل با چاه آرتزین، سطح پیزومتریک، دبی و نفوذپذیری آشنا می‌شویم. از این بخش نیز معمولاً یک تست طرح می‌شود.

فصل پنجم: کانی‌ها

این فصل رو خوب مطالعه کنید! فصل با اهمیتی است! از این فصل معمولاٌ دو تست در کنکور سراسری طرح می‌شود. در این فصل در مورد کانی‌ها و انواع آنها صحبت می‌شود.

فصل ششم: سنگ‌های آذرین

برای این فصل اهمیت زیادی قائل بشید! چون به طور میانگین سه تست در کنکور سراسری داره! در این فصل با ماگماتیسم و سنگ‌های آذرین آشنا خواهیم شد.

فصل هفتم: سنگ‌های رسوبی

در این فصل با سنگ‌های رسوبی و نحوه‌ی تشکیل آنها آشنا می‌شویم. در این فصل مراحل تشکیل ذغال سنگ اهمیت زیادی دارد. معمولاً دو تست آزمون سراسری در چند سال اخیر به این مبحث اختصاص دارد!

فصل هشتم: فرآیند دگرگونی و سنگ‌های دگرگون شده

در این فصل با فرآیندهای دگرگون شدن، انواع دگرگونی، کانی‌های دگرگونی و همینطور حد دگرگونی بیشتر آشنا می‌شویم. از این مباحث هم معمولاً یک تست در کنکور طرح می‌شود.

فصل نهم: تغییرات سنگ‌ها

در این بخش با تغییرات در سنگ‌ها بیشتر آشنا می‌شویم و مفاهیمی مثل «هوازدگی»، «فرسایش»، «لایه‌های خاک» و «تلماسه» را بررسی خواهیم کرد. یک تست در آزمون سراسری معمولاً به این بخش اختصاص دارد.
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران