تکنیک‌های بخش درک مطلب

برای پاسخگویی به سوالات درک مطلب در کمترین زمان ممکن می‌بایست مهارت‌هایی را به خاطر بسپارید. در این بخش می‌توانید مهارت‌های هفتگانه درک مطلب را فرا بگیرید.
پرسش و پاسخ

مهارت شماره ۱: پیدا کردن ایده اصلی متن

با استفاده از این مهارت می‌توانید به یکی از سوالات رایج در بخش درک مطلب یعنی همان تشخیص موضوع اصلی متن به راحتی و در مدت زمان مناسب پاسخ صحیح دهید.

مهارت شماره ۲: پاسخ به سوالاتی که جزئیات پاسخ آنها در متن موجود است

در این نوع سوالات، جواب سوال در یک بخش خاص متن وجود دارد بنابراین برای پاسخگویی به این گونه سوالات باید بتوان به سرعت آن بخش از متن را پیدا کرد.

ترکیب ۱: بررسی تست‌هایی از مهارت شماره ۱ و ۲

در این قسمت تست‌هایی را از کنکورهای سراسری با توجه مهارت شماره ۱ و ۲ بررسی خواهیم نمود.

مهارت شماره ۳: پیدا کردن جزئیات (گزینه) بیان نشده در متن

در این مهارت یاد می‌گیریم که چگونه به یکی دیگر از سوالات درک مطلب پاسخ دهیم. در این دسته از سوالات سه گزینه در متن موجود می‌باشد و یک گزینه نمی‌باشد که پاسخ صحیح همان یک گزینه است.

مهارت شماره۴: پاسخ به سوالاتی که یک کلمه یا ضمیر در آن داده می‌شود و مرجع آن موضوع سوال است

در این مهارت یاد می‌گیریم که چگونه می‌توان اسمی را که یک ضمیر به آن اشاره می‌کند را تشخیص داد. این سوال یکی از آسان‌ترین سوالاتی است که در بخش درک مطلب مطرح می‌شود.

مهارت شماره ۵: پیدا کردن معنی لغت با توجه به سر نخ‌های ساختاری

یکی از تست‌های مطرح در بخش درک مطلب مربوط به لغات نا آشنا می‌باشد. سوال اینجاست که اگر معنی یک لغت را از پیش بلد نباشیم، چگونه می‌توانیم به چنین تست‌هایی پاسخ دهیم. در این مهارت پاسخ خواهیم داد.

مهارت شماره ۶: پیدا کردن معنی کلمه از طریق اجزای کلمه

برخی لغات در زبان انگلیسی دارای اجزای مشخصی می‌باشند که با دانستن الگوی آنها می‌توان به راحتی معنای آنها را حدس زد.

مهارت شماره ۷: استفاده از متن برای تعیین معنی کلمه نا آشنا

در این مهارت یاد می‌گیریم تا با استفاده از متن معنای لغات نا آشنا را پیدا نماییم.

مهارت شماره ۸: پاسخ دادن به سوالاتی که جواب آنها مستقیما در متن موجود نیست.

در این مهارت می‌آموزیم که چگونه می‌توان پاسخ تست را از متن استنتاج نمود.

پاسخنامه تشریحی بخش درک مطلب کنکور سراسری ۱۳۹۴- زیر گروه ریاضی

در این جزوه با جزئیات کامل به بررسی و تشریح بخش درک مطلب کنکور سراسری ۱۳۹۴ در زیر گروه ریاضی خواهیم پرداخت.
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران