فصل دوم: ترکیبیات خرید نسخه کامل

معمولا یک تست در کنکور از این بخش میاد! هر چند دو ساله که از این بخش تست کنکور نداشتیم ولی پیش نیاز فصل مهم «احتمال» هست. برای حل تست‌های این بخش باید کمی خلاقیت به خرج بدید.
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران