کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 1 از 5
تمرینات توزیع خون در بافت‌ها - سوال 1 از 2
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 9 بار از 16 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با: رگ ها

توضیح:

طراح: نوع تست: سراسری

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌نماید؟

         « در انسان، با کاهش اکسیژن محیط، . .. .. .. ..  افزایش می‌یابد.»

1) نیاز به مصرف اسید فولیک
2) قطر رگ‌های خون‌رسان به کبد
3) در مواردی احتمال تغیی شکل اریتروسیت‌ها
4) قطر همه‌ی رگ‌های دیواره‌ی کیسه‌های هوایی

کدام نادرست است؟

«به طور معمول در یک فرد بالغ، .....................»

1) انتشار تحریک از دهلیزها به بطن‌ها از طریق بافت پیوندی غیرممکن است.
2) کاهش سدیم بدن و افزایش پروتئین‌های خون در بهبود اِدم مؤثر می‌باشد.
3) خون جمع‌آوری شده از روده‌ی باریک، از طریق سیاهرگ‌ها مستقیماً به قلب وارد می‌شود.
4) کاهش و افزایش خون، مستقیماً بر تغییر قطر سرخرگ‌های کوچک تأثیرگذار است.
تمرینات توزیع خون در بافت‌ها - سوال 1 از 0
تمرینات توزیع خون در بافت‌ها - سوال 1 از 0