به این ویدئو امتیاز دهید:     شما در حال مشاهده نسخه پیش نمایش این فیلم آموزشی هستید. برای مشاهده نسخه کامل آن را خریداری کنید. خرید نسخه کامل
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 3 | امتیاز: 3.67 از 5
تمرینات کار قلب، کاردیو گرافی و الکتروکاردیوگرافی - سوال 1 از 14
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 12 بار از 24 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

طراح: علیرضا سیاحینوع تست: تالیفی

1  کدام گزینه در مورد کار قلب یک انسان سالم صحیح است ؟

 

1) فاصله زمانی صدای اول تا صدای دوم قلب، بیشتر از فاصله صدای دوم تا صدای اول قلب است.
2) مجموع زمان استراحت عمومی و استراحت بطن‌ها، کمتر از یک دوره فعالیت قلب به علاوه انقباض دهلیزها است.
3) زمان دو دوره فعالیت قلب ، بیشتر از 2 برابر استراحت عمومی به علاوه‌ی استراحت دهلیزهاست.
4) مدت زمان یک دوره فعالیت قلب برابرست با استراحت عمومی منهای2 انقباض دهلیز‌ها

21  صدای ........... قلب ...........صدای ............ ، همزمان با ................. صورت می‌گیرد.

1) در الکتروکاردیوگرام، موج P شروع رسم شدن می‌کند.
2) بیشترین حجم قلب مربوط به حفره‌هایی از قلب است که خون را به درون سرخرگ‌ها می فرستند.
3) صدایی از قلب شنیده می‌شود که کوتاه‌تر از صدای دیگر است.
4) بیشترین مدت زمان دوره‌ی کار قلب طی شده است.

در انسان نقاطی از الکترو کاردیوگرام که بطن‌ها بیشترین و کم‌ترین (به ترتیب از راست به چپ) مقدار خون را دارند کدامند ؟

1) T-R
2) Q-S
3) R-Q
4) P-R

در یک انسان سالم بلافاصله بعد از انقباض اولین بخش از قلب، .....
 

1) در الکتروکاردیوگرام، موج P شروع رسم شدن می‌کند.
2) بیشترین حجم قلب مربوط به حفره‌هایی از قلب است که خون را به درون سرخرگ‌ها می فرستند.
3) صدایی از قلب شنیده می‌شود که کوتاه‌تر از صدای دیگر است.
4) بیشترین مدت زمان دوره‌ی کار قلب طی شده است.

در نوار قلب یک انسان سالم، نقطه‌ای بین Q و R را در نظر بگیرید.

1) در این لحظه فشار دیواره‌ی ارتجاعی سرخرگ‌ ششی به حداکثر مقدار خود رسیده است.
2) صدای طولانی و بم قلب حدود 4/0ثانیه پس از این لحظه رخ می‌دهد.
3) بطن‌ها در حال انجام عمل خون‌گیری هستند.
4) حدود 1/0 ثانیه قبل از این لحظه، صدای بسته شدن دریچه‌های دهلیزی شنیده شده است.

در زمان رسم الکتروکاردیوگرام یک انسان سالم، در فاصله P تا Q؟
 

1) دریچه‌های سینی بسته‌اند.
2) دریچه‌های سینی بازند.
3) دریچه‌های دو لختی و سه لختی بسته‌اند.
4) خون از بطن‌ها خارج شده است.

با یک گوشی قلب شخص را معاینه می‌کنیم، اگر اولین صدایی را که می‌شنویم کوتاه و زیر باشد...

1) بعد از 4/0 ثانیه صدایی را می‌شنویم که طولانی و بم است.
2) این صدا مربوط به بسته شدن دریچه‌هایی است که باعث ورود 120 میلی‌لیتر خون از هر بطن به سرخرگ می‌شود.
3) 5/0 ثانیه بعد از شنیدن این صدا، خون ‌گیری بطن‌ها متوقف می‌شود.
4) در این لحظه نوار قلب فرد موج P را نمایش می‌دهد.

در يک انسان بالغ و سالم، در كل فاصل هی زمانیِ بين صدای دوم قلب در يک دور هی كار قلبی تا صدای اول قلب در دوره‌ی كار قلبی بعدی:

١) قلب در استراحت عمومی قرار دارد.
٢) هيچ خونی از قلب خارج نمی شود.
٣) دريچه های دهليزی بطنی بسته اند.
٤) سرعت جريان خون در آئورت، در حداكثر مقدار خود قرار دارد.

 در يک انسان بالغ و سالم كه در حال استراحت است، بلافاصله پس از تمام شدن مرحله‌ی ۰/۱ ثانيه ای از دوره ی كار قلب: 

١) دريچه های سينی شكل بسته می شوند.
٢) در بطن ها حداكثر مقدار خون وجود دارد.
٣) تمام حفرات قلبی، وارد مرحله ی دياستول می شوند.
٤) خون از دهليزها وارد بطن ها می شود.

شكل زير، بخشی از الكتروكارديوگرام يک انسان سالم را نشان می‌دهد؛ در زمانی كه با علامت سؤال مشخص شده است، دريچه های دهليزی بطنی، ............ و خون از ............ می شود.الکتروکاردیوگرافی
 

۱) باز اند دهليز وارد بطن
۲) بسته اند دهليز وارد بطن
۳) باز اند بطن وارد سرخرگ
۴) بسته اند بطن وارد سرخرگ

با توجه به منحنی زیر، کدام عبارت درست است؟

در نقطه­ ی B برخلاف C، صدایی طولانی­تر و بم­تر از صدای دوم قلب شنیده می­شود.
در نقطه ­ی D همانند A، سلول­های مخطط و منشعب بطنی در حالت استراحت می­باشند.
در نقطه ­ی C برخلاف D، جریان الکتریکی از سلول­های دهلیزها به گره دوم منتقل می­گردد.
در نقطه ­ی A همانند B، جریان الکتریکی به شبکه­ی گرهی دیواره­ی میوکارد بطن­ها منتشر می­شود.

بلافاصله پس از شنیدن صدای اول قلب در یک فرد سالم، ................

1) دریچه‌های سینی بسته می‌شوند.
2) خون در دهلیزها جمع می‌شود.
3) دریچه‌های دهلیزی- بطنی بسته می‌شوند.
4) فشار خون در بطن‌ها شدیداً افت می‌کند.

در نقطه‌ای از منحنی زیر که با علامت سؤال مشخص گردیده، . . . . . . . . . . .( سراسری ۹۲)

دهلیزها خود را برای انقباض آماده می‌کنند.
همه‌ی حفرات قلب در حال استراحت می‌باشند.
مانعی برای خروج خون از دهلیز راست وجود دارد.
مانعی برای خروج خون از دهلیز چپ وجود دارد.

در نقطه‌ای از منحنی رو‌به‌رو که با علامت (؟) مشخص گردیده، . . . . . . . . .(خارج۹۲)

۱) بطن‌ها جهت انقباض آماده می‌شوند.
۲) همه‌ی حفرات قلب در حال استراحت می‌باشند.
۳) مانعی برای ورود خون به بطن چپ وجود دارد.
۴) دریچه‌های دهلیزی- بطنی، باز و دریچه‌های سرخرگی، بسته هستند.
تمرینات کار قلب، کاردیو گرافی و الکتروکاردیوگرافی - سوال 1 از 2
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 8 بار از 8 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

به طور معمول کدام درمورد قلب یک انسان سالم و بالغ صحیح است ؟

1) فاصله‌ی صدای اول تا دوم قلب حدود 4/0 ثانیه است.
2) صدای دوم طولانی تر و بم تر از صدای اول است.
3) صدای اول قلب مربوط به بسته شدن دریچه‌های سینی شکل است.
4) فاصله صدای دوم تا صدای اول قلب حدود 5/0 ثانیه است.

در هر دوره‌ی کار قلب، دریچه‌های سینی حدوداً چند دهم ثانیه بسته و دریچه‌های میترال حدود چند دهم ثانیه باز هستند؟
                              
 

1) 1/0 - 3/0
2) 4/0 - 5/0
3) 5/0 - 3/0
4) 5/0 - 5/0
تمرینات کار قلب، کاردیو گرافی و الکتروکاردیوگرافی - سوال 1 از 0