به این ویدئو امتیاز دهید:     شما در حال مشاهده نسخه کامل این فیلم آموزشی هستید.
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 2 | امتیاز: 5 از 5
تمرینات Clothing phrasal verbs - سوال 1 از 0
تمرینات Clothing phrasal verbs - سوال 1 از 0
تمرینات Clothing phrasal verbs - سوال 1 از 0