کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات بخش اول - سوال 1 از 2
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 0 بار از 0 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با: مقاطع مخروطی

توضیح:

طراح: سازمان سنجشنوع تست: سراسری

شعاع دایره گذرا بر سه نقطه (۰,۰) ، (۲,۱)و (۱,-۲)، برابر کدام است؟

۱) \frac{1}{2}\sqrt {10}

۲) \sqrt 3

۳) \sqrt 5

۴) \frac{1}{2}\sqrt {13}

در هذلولی به معادله 3{x^2} - 4{y^2} - 6x - 9 = 0، طول وتری از آن، گذرا بر کانون و عمود بر محور کانونی، کدام است؟

۱) 1

۲) \sqrt 7

۳) 3

۴) 2\sqrt 3

تمرینات بخش اول - سوال 1 از 0
تمرینات بخش اول - سوال 1 از 0