کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات بخش اول - سوال 1 از 1
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 1 بار از 1 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با: دستگاه معادلات خطی

توضیح:

طراح: سازمان سنجشنوع تست: سراسری

به ازای کدام مقدار m دستگاه معادلات \left\{ {\begin{array}{ccccccccccccccc}
{mx + y = m - 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\
{3x + (m - 2)y = 4 - 2m}
\end{array}} \right.، دارای بیشمار جواب است؟

۱) ۲-
۲) ۱-
۳) ۳
۴) هیچ مقدار m
تمرینات بخش اول - سوال 1 از 0
تمرینات بخش اول - سوال 1 از 0