کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات بخش اول - سوال 1 از 5
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 0 بار از 1 تلاش
درجه سختی: آسان
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

طراح: نوع تست: تالیفی

در جعبه‌ای ۳ مهره سفید، ۴ مهره سیاه و ۲ مهره سبز است. به تصادف ۳ مهره بیرون می‌آوریم. با کدام احتمال هیچ دو مهره همرنگ نیستند؟

سه سکه را باهم پرتاب می‌کنیم؛ با کدام احتمال درست دو سکه از آن‌ها «رو» ظاهر می‌شود؟

\frac{2}{3}

\frac{1}{4}

\frac{3}{8}

\frac{5}{8}

در یک خانواده چهار فرزندی، فضای نمونه‌ای چند عضو دارد؟

۴
۸
۱۲
۱۶

در جعبه‌ای ۳ مهره سفید، ۴ مهره سیاه و ۲ مهره سبز است. به تصادف ۳ مهره بیرون می‌آوریم. با کدام احتمال هیچ دو مهره همرنگ نیستند؟

چهار نفر به تصادف دور یک میز گرد مینشینند؛ با کدام احتمال دو فرد مورد نظر از آنان کنار هم قرار می‌گیرند؟

تمرینات بخش اول - سوال 1 از 0
تمرینات بخش اول - سوال 1 از 0