به این ویدئو امتیاز دهید:     شما در حال مشاهده نسخه پیش نمایش این فیلم آموزشی هستید. نسخه کامل به زودی بارگذاری خواهد شد ... هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 6 | امتیاز: 4/67 از 5
تمرینات درس اول: هدایت الهی - سوال 1 از 23
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 14 بار از 27 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

طراح: نوع تست: سراسری

1. آیه کریمه «ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ویبشر المومنین الذین یعملون الصالحات أن لهم اجرا کبیرا» به کدام نیاز بنیادین انسان، اشاره داشته و مربوط به کدام هدایت است؟(زبان94)

درک هدف زندگی _ هدایت عامه الهی
درک هدف زندگی _ هدایت خاص انسان
کشف راه درست زندگی _ هدایت عامه الهی
کشف راه درست زندگی _ هدایت خاص انسان

. کدام مورد به تنهایی توسط چراغ هدایت درونی انسان، قابل دریافت است؟(هنر94)

راه های درست تقرب به خداوند و رسیدن به هدف نهایی خلقت
لزوم ارسال پیامبران و شیوه های دقیق عبادت و بندگی خدا
جهان مبدأ و آفریدگاری دارد و آینده ای روشن در انتظار اوست.
نحوه ی زندگی انسان پس از مرگ و اینکه مرگ پایان زندگی نیست.

 یک قانون حاکم بر انسان، آن است که لوازم درخواست های خود را، خواه ناخواه باید تحمل کند. این قانون از توجه در پیام کدام مورد، مفهوم می گردد؟(خارج93)

«ومن ضل فانما یضل علیها»
«ربنا الذی أغطی کل شیءٍ خلقه ثم هدی»
«لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل»
«اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم»

 از دقت در پیام آیه ی شریفه ی «ومنهم من یستمعون الیک افأنت تسمع الصم و لو کانوا لا یعقلون»، به تقدم حجت......در فهم ضرورت و اثر پذیری از......که از لوازم آن......است، پی می بریم.(ریاضی93)

درون_انتخاب و اختیار_عقلانیت و خردورزی
برون_انتخاب و اختیار_عقلانیت و خردورزی
درون_نبوت_تسلیم محض شدن
برون_نبوت_تسلیم محض شدن

. دغدغه و درد متعالی که قرار و آرام را از انسان می گیرد و تا یافتن پاسخ، وی را رها نمی کند، نشانه ی چیست ؟(خارج94)

بیداری و هوشیاری و ورود به وادی انسانیت
خسران اخری و عدم تنظیم زندگی فردی در دنیا
محدود بودن عمر آدمی و ناکافی بودن آن برای تجربه
ارتباط کامل ابعاد جسمی وروحی و دنیوی و اخروی انسان

به بیان امام کاظم علیه السّلام، انحصار ارسال رسولان علیهم صلوات الله اجمعین، به سوی بندگان از جانب خدای متعال، تحقق ..... است و داناتر بودن آنان به فرمان الهی، .....است.(زبان93)

تعقل _ معلول برتری معرفت
ایمان _ معلول برتری معرفت
تعقل _ علت استواری ایمان
ایمان _ علت استواری ایمان

از دقت در پیام آیه شریفه ی: «و منهم من ینظر الیک افانت تهدی العمی و لو کانوا لایبصرون»، مفهوم می گردد که .....(هنر 93)

روشنایی حجت برون، مددرسان به حجت درون است.
بی بصیرتان صاحب چشم و گوش، بی نصیب از هدایت نبیایند.
صاحب نظر شدن، در گرو به کار انداختن حجت درون و برون است.
در وادی پر حیرت و حراس زندگی، انبیاء نجات بخش از حیرت و حراس اند.

از آنجا «هدایت، یک اصل عام و همگانی در نظام خلقت است.» که .... (ریاضی 92)

تمام موجودات، جبراً راه دستیابی به هدایت را دنبال می کنند.
در کنار هر نیاز، راه پاسخ گویی به آن نیاز قرار دارد و هیچ نیازی بدون پاسخ نخواهد بود.
آفریدگار جهان، حکیم است وهر موجودی را برای هدفی معین می آفریند و برای وصول به هدف، هدایت می فرماید.
سراسر هستی، نمودی از قدرت غیرمحدود خداوند است و تمام پدیده ها آیات تکوینی پروردگارند.

اگر گفته شود : «خداوند، تمام مخلوقات را از برکات گسترده ی هدایت خویش بهره مند می فرماید»، پیام کدام آیه، ترسیم شده است ؟(تجربی92)

«وقالوا الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا اَن هدانا الله»
«رسلاً مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل»
«سبح اسم ربک الاعلی * الذی خلق فسوی * و الذی قدر فهدی»
«انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها»

 از دقت در پیام کدام آیه «مسدود بودن راه بهانه گیری انسان های دور افتاده از ره هدایت» مفهوم می گردد ؟ (خارج92)

«ربنا الذی اعطی کل شیءٍ خلقه ثم هدی»
«رسلا مبشرین و منذرین لئلایکون للناس علی الله حجه بعد الرسل»
«و قالوا الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله»
«انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها»

احساسات شخصی و سلیقه ای، به این دلیل پاسخگوی نیازهای برتر انسان نیست که .....(زبان92)

هر نیاز راه پاسخگویی خاصّ خود را می طلبد.
احساسات و سلایق، متغیر و متبدّل اند.
آن گونه از نیازها، فراتر از احساسات و سلایق اند.
نیازهای برتر، همراه با دل مشغولی و دغدغه و درد متعالی اند.

. اگر گفته شود :«گوش جان را بر فهم حقایق بستن، یا کم رنگ کردن حجت درون به بی تأثیری حجت برون می انجامد» پیام کدام آیه ترسیم شده است؟ (انسانی 92)

«سبح اسم ربک الاعلی* الذی خلق فسوی* والذی قدر فهدی»
«و منهم من یستمعون الیک افأنت تسمع الصم و لو کانوا لا یعقلون»
«رسلا مبشرین و منذرین لئلایکون للناس علی الله حجه بعد الرسل»
«انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها»

کدام نیاز از نیازهای انسان است که خود را در سوال «چگونه زیستن» نشان می دهد؟ و «جامعیت و قابلیت کسب اعتماد» از ویژگی هاي........انسان است.(خارج 91)

کشف راه درست زندگی _ سوال های مطرح شده از سوی
درک هدف زندگی _ پاسخ های داده شده به پرسش های ناگزیر
درک هدف زندگی _ سوال های مطرح شده از سوی
کشف راه درست زندگی _ پاسخ های داده شده به پرسش های ناگزیر

از دقت در پیام کدام آیه، « مشروط بودن هدایت به راه درست زندگی» مفهوم می گردد؟(تجربی 91)

«انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها»
«ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات أن لهم اجراً کبیرا»
« اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین»
«من عمل صالحاً مِن ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة و لنجزینهم اجرهم بأحسنِ ما کانوا یعملون»

. پیام مستنبط از آیات زیر، پاسخگویی به اصیل ترین نیاز انسان است، بجز آیه ی شریفه :....(ریاضی 91)

«من عمل صالحاً مِن ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة و لنجزینهم اجرهم بأحسنِ ما کانوا یعملون»
«و قالوا الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله»
«ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات أن لهم اجراً کبیرا»
«و منهم من یستمعون الیک افأنت تسمع الصم و لو کانوا لا یعقلون»

اگر گفته شود : «دل مشغولی، دغدغه و درد متعالی انسان، نشانه ی بیداری و هوشیاری و ورود به وادی انسانیت است» این عبارت، بدان معنی است که : (زبان91)

انسان، هرگز خالی از دغدغه و اضطراب و دل مشغولی نیست.
انسان، محصور در نیازهای روزمره و زندگی طبیعی نیست.
نیازهای زندگی و روزمره ی انسان، متغیر و متفاوت است.
انسان، به دلیل انسان بودنش، نمی تواند به محدودها خرسند باشد.

 اگر گفته شود : «خدای متعال هریک از موجودات را برای «هدفی خاص» آفریده و ساختمان وجودی ویژه ای به هرکدام بخشیده است» این مفهوم از دقت در پیام کدام آیه مستنبط می شود؟(تجربی91)

«انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی فلنفسه»
«الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله»
«رسلا مبشرین و منذرین لئلایکون للناس علی الله حجه بعد الرسل»
«سبح اسم ربک الاعلی* الذی خلق فسوی* والذی قدر فهدی»

هدف نهایی خلقت انسان، که تقرب به خداوند است، دست مایه ی هماهمنگی دو حجت آشکار و نهان است که به ترتیب ...... و ...... می باشند که ...... آن وسیله ی فهم پیام الهی است. (انسانی91)

انبیا و ائمه _ عقل _ نخستین
انبیا و ائمه _ عقل _ دومین
عقل _ انبیا و ائمه _ دومین
عقل _ انبیا و ائمه _ نخستین

«هدایت عامه ی خداوند و هدایت خاصه ی او» به ترتیب از دقت در مفهوم آیه ی شریفه ...... و  آیه ی شریفه ...... به دست می آید که به ترتیب بیانگر ...... و ...... می باشند.(هنر 91)

«ربنا الذی اعطی کل شیءٍ خلقه ثم هدی» _ «الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی» _ هدف _ هدف خاص
«الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی» _ «ربنا الذی اعطی کل شیءٍ خلقه ثم هدی» _ هدف خاص _ هدف
«ربنا الذی اعطی کل شیءٍ خلقه ثم هدی» _ «الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی» _ هدف خاص _ هدف
«الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی» _ «ربنا الذی اعطی کل شیءٍ خلقه ثم هدی» _ هدف _ هدف خاص

نیاز بشر که خود را در قالب «چگونه زیستن» نشان می دهد، همان ..... است که پیام آیه ی شریفه ی ...... بیانگر آن است.(زبان 91)

کشف راه درست زندگی _ «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا»
درک هدف زندگی _ «ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا»
کشف راه درست زندگی _ «ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا»
درک هدف زندگی _ «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا»

 اگر گفته شود : خدای متعال، با دو ویژگی «تعقل» و «اختیار» ، انسان را با فرستادن دین، راهنمایی و هدایت کرده است، این مفهوم به ترتیب از دقت در کدام آیات، به دست می آید ؟ (تجربی90)

«و منهم من ینظر الیک افانت تهدی العمی و لو کانوا لا یبصرون» _ «انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی فلنفسه»
«ربنا الذی اعطی کل شیءٍ خلقه ثم هدی» _«انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی فلنفسه»
«ربنا الذی اعطی کل شیءٍ خلقه ثم هدی» _ «و منهم من یستمعون الیک افانت تسمع الصم و لو کانوا لا یعقلون»
«و منهم من ینظر الیک افانت تهدی العمی و لو کانوا لا یبصرون» _ «و منهم من یستمعون الیک افانت تسمع الصم و لو کانوا لا یعقلون»

با دقت در آیه شریفه ی «انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها...» کدام مفهوم مستفاد نمی گردد؟ (خارج 90)

هر کس با استفاده از عقل و اختیار خود، پیرو کتاب الهی باشد، از گمراهی نجات پیدا می کند.
چون خداوند، ابزار تفکر و تعقل به انسان داده، هدایت وی را با فرستادن کتاب انجام داده است.
انسان مختار مسئول هدایت یا ضلالت خود است و خداوند با ارسال پیامبر (ص) او را وکیل هدایت مردم قرار داد.
چون هرکس مسئول هدایت یا ضلالت خود است، خداوند به پیامبر می فرماید که رسالت تو در حد تبلیغ است.

 از دقت در آیه ی شریفه ی «و منهم من یستمعون الیک افانت تسمع الصم و لو کانوا لا یعقلون» به ..... که ..... است، پی می بریم.(ریاضی 90)

 

تقدم حجت باطن بر حجت ظاهر _ پیام الهی مقدمه ی ایصال به بلوغ عقلی
تأخّر حجت باطن از حجت ظاهر _ عقل وسیله ی فهم پیام الهی است
تقدم حجت باطن بر حجت ظاهر _ عقل وسیله ی فهم پیام الهی است
تأخّر حجت باطن از حجت ظاهر _ پیام الهی مقدمه ی ایصال به بلوغ عقلی
تمرینات درس اول: هدایت الهی - سوال 1 از 0
تمرینات درس اول: هدایت الهی - سوال 1 از 0