کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات کلیه‌ها در انسان - سوال 1 از 2
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 15 بار از 21 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با: گلومرول

توضیح:

طراح: نوع تست: سراسری

کدام نادرست است؟(سراسری ۹۱)

«در کلیه‌های انسان، گلومرول‌ها ................. »

۱)در یکی از دو بخش درونی کلیه، قرار دارند.
۲) محتوی آمینواسیدها و گلوکز می‌باشند.
۳) متشکل از مویرگ‌های سرخرگی و سیاهرگی می‌باشند.
۴) محتویات خود را به یک سمت نفرون وارد می‌کنند.

کدام نادرست است؟(خارج ۹۱)

در انسان به‌طور معمول، گلومرول ..............

1) تنها در یک انتهای نفرون وجود دارد.
2) توده‌ای از مویرگ‌های حاوی مواد دفعی می‌باشد.
3) همواره خون تیره را به شبکه‌ی دوم مویرگی می‌رساند.
4) و لوله‌ی پیچ‌خورده دور در منطقه‌ی قشری کلیه قرار دارند.
تمرینات کلیه‌ها در انسان - سوال 1 از 0
تمرینات کلیه‌ها در انسان - سوال 1 از 0