کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات گوارش در هیدر - سوال 1 از 3
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 6 بار از 23 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با: هیدر,گوارش,تاژک,مژک,بافت

توضیح:

طراح: علیرضا سیاحینوع تست: تالیفی

در مورد هیدر چندمورد از موارد زیر صحیح می باشند؟

1. بعضی از سلول های پوشاننده ی کیسه گوارش آن ،با مژک های خود به مخلوط شدن غذا و آنزیم کمک می کنند.
2. داخلی ترین سلول های پوششی بدن آن ،ساختاری مشابه با سلول های پوششی روده انسان دارند.
3. لوله ی گوارش این جاندار تنها یک راه به خارج دارد که آن هم دهان جاندار است.

4. برخلاف آمیب و اسفنج فقط گوارش درون سلولی دارد.

5. کیسه ی گوارش این جاندار،شاخک های این جاندار را شامل نمی شود.

1)1
2)2
3)3
4)5

کدام گزينه د ر مورد هيدر صحيح نمي‌باشد؟

1) همه سلول‌هاي پوشاننده کيسه گوارش، مونومر هاي غذايي را جذب مي‌کنند.
2)بعضي سلول‌هاي پوشاننده کيسه گوارشي آنزيم‌هاي هيدروليز کننده ترشح مي‌کنند.
3)با نيش هاي زهري صيد خود را مي کشد.
4)به کمک تاژک ، غذا را با آنزيم‌هاي گوارشي مخلوط مي‌کند.
  1. هر جانوری که ساده‌ترین .. .. .. .. .. .. را دارد، فاقد  .. .. .. .. .. .. می‌باشد.
1) گیرنده‌ی نوری - هومئوستازی
2) دستگاه عصبی - همولنف
3) دستگاه گردش مواد - سلول‌هایی با زوائد حرکتی
4) گردش خون بسته - گوارش برون سلولی
تمرینات گوارش در هیدر - سوال 1 از 0
تمرینات گوارش در هیدر - سوال 1 از 0