کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5
تمرینات بافت پوششی - سوال 1 از 14
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 16 بار از 24 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

طراح: سنجشنوع تست: سنجش

سطح داخلي کدام دو مورد زير از بافت سنگفرشي پوشانيده شده و فاقد مژک است؟

 

 

1) سرخرگ و مري
2) نايژک و لوله فالوپ
3) روده باريک و لوله ​ي فالوپ
4) کيسه ​ي هوايي و روده باريک

غشای پایه به بافت‌هایی متصل است که قطعاً...   

 

1)جزو ساده‌ترین بافت‌های جانوری هستند.
2) بیشترین وزن تشکیل دهنده بدن انسان را به خود اختصاص داده‌اند.
3) در سلول‌های آن ها ژن rRNA در هستک توسط RNA پلی مراز I رونویسی می‌شود.
4) فضای بین سلول‌های آن اندک است.

در یکی از ساده ترین بافت‌های جانوری ...
  
 

 

1) سلول‌ها نمی‌توانند خیلی به یکدیگر نزدیک باشند.
2) بعضی از سلول‌ها نمی‌توانند خیلی به یکدیگر نزدیک باشند.
3) اتصال به بافت زیرین توسط نوعی ترکیب پروتئینی صورت می‌گیرد.
4) سلول‌ها نمی‌توانند سیتوپلاسم زنده داشته باشند.

در گلیکوپروتئینی که بافت پوششی را به بافت زیرین متصل می‌کند،... 

 

1) در سلول‌های آن رونویسی از ژن های tRNA توسط RNA پلیمراز III صورت می‌گیرد.
2)همانند بافت پیوندی، سلول‌ها توانایی سنتز پروتئین ریبوزومی را دارد.
3) نمی‌توان تصور کرد که در ژن پروتئین فعال کننده وجود دارد.
4) در هنگام تقسیم سلول‌ها در مرحه G2 از اینترفاز تقسیم می‌شوند.

 بافتی که چند لایه است و در برخی موارد سلول‌هایش زنده نیستند،....

 

1) در جایی وجود دارد که می‌تواند تحت تأثیر هورمون گاسترین قرار بگیرد.
2) بلافاصله در زیر آن ترکیب نوکلوئوپروتئینی قرار گفته است.
3) می‌تواند جزء یکی از خطهای دفاع غیر اختصاصی باشد.
4) در تمام بخش‌های لوله گوارش که ماهیچه مخطط دارد یافت نمی‌شود.

کدامیک از انواع سلول‌های زیر در یکی از گروه های بافت پوششی قرار می‌گیرند؟

 

1) لوله هنله - کیسه هوایی شش ها - پوست
2) گلومرول - سد خونی مغزی - آندوکارد قلب
3) ابتدای حلق - سطح داخلی روده باریک - مری
4) کیسه‌های هوایی شش‌ها - ابتدای حلق - گلومرول

در همه‌ی مهره‌داران ............ .

 

1)رساندن اکسیژن به بافت‌های مختلف، توسط گردش خون مضاعف ممکن می‌شود.
2) چهار نوع بافت اصلی در بدن آن‌ها قابل تصور است.
3) اندام‌هایی که سبب حرکت جاندار می‌شوند مشابه هستند.
4) انجام لقاح بین سلول‌های جنسی نر و ماده، به صورت داخلی است.

همه سلول‌هاییکه ................ هستند، قطعاً ........................

 

1) فاقد پروتوپلاسم زنده - دیواره سلولی دارند.
2) واجد هسته - دارای اندامک مسئول ذخیره مواد شیمیایی حیاتی هستند.
3) فاقد هسته - در ساختار غشای پلاسمایی خود کلسترول دارند.
4) واجد سیتوپلاسم زنده - غشای پلاسمایی دارند.

کدام گزینه صحیح است؟

 

1)تمامی آغازیان دارای هزاران تاژک متعلق به گروه آغازیان تاژکدار جانور مانند هستند.
2)بعضی از سلول‌های پوششی می‌توانند برخلاف ماکروفاژها در نابودی میکروب‌های خون موثر باشند.
3)مواد به کار رفته در ساختار غشای پایه تقریباً مشابه مواد تشکیل دهنده‌ی اسکلت خارجی مورچه است.
4)هرسلول گیاهی که دارای دیواره‌ی با ضخامت غیریکنواخت باشد، مربوط به بافت زمینه‌ای است.

در ساختار کداميک غشاي سلولي ديده نمي​شود؟ 

 

 

1) اشعه ​ي مغزي
2)تريکودينا
3)غشاي پايه
4) کرک

کدام​يک نوعي بافت پوششي است؟

 

 

1) پوشش سطح داخلي لوله ​هاي تنفسي
2) پوشش گيرنده​ هاي مکانيکي پوست
3) پوشش يک مجموعه آکسون
4) پوشش يک دسته تار ماهيچه​اي

در بافتي که................ دارد ، فاصله​ي سلول​ها کمتر است.

 

 

1) رشته​ های کشسان فراوان
2) سلول​هاي مژکدار فراوان
3) رشته​ هاي کلاژن و مواد کلسيم​ دار
4) نفش ضربه​ گير

کدام يک داراي تعدادي سلول است؟ 

 

 

1)غشاي پايه
2) رشته​ ماهيچه ​اي
3) غشاي موکوزي
4) رشته کلاژن

- کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌نماید؟

« در یک سلول پوششی پوست انسان، بعضی از پروتئین‌های .............»

1) غیرهیستونی، سبب پایداری پوشش هسته می‌شوند.
2) هیستونی، در محلی غیر از محل فعالیت خود، تولید می‌شوند.
3) آنزیمی، در ایجاد پیوند بین ریبونو کلئوتیدها نقش دارند.
4) اسکلت سلولی، به پروتئین‌های غشاء پلاسمایی اتصال دارند.
تمرینات بافت پوششی - سوال 1 از 0
تمرینات بافت پوششی - سوال 1 از 0