رشد و نمو در گیاهان (فصل ۱۰ زیست‌شناسی سال سوم دبیرستان)

قسمت اول این فصل به چگونگی جوانه زنی دانه، رشد نخستین و سپس رشد پسین می‌پردازد. بخش دوم این فصل به چگونگی تنظیم رشد و نمو گیاهان توسط هورمون‌های گیاهی و عوامل محیطی می‌پردازد. از اینکه از بخش هورمون‌های گیاهی در کنکور سراسری شما سوال مطرح شود خیالتان راحت باشد. حواستان باشد که باید ویژگی‌های هر هورمون و تاثیر آن بر گیاهان را بدانید؛ در این بخش هم مثل جاهای دیگر زیست، روش نقشه ذهنی آکادمی کنکور نجات بخش شما خواهد بود.
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران