فصل دهم: آغازیان

فصل خیلی خیلی مهمیه! باید تک‌تک آغازیان رو بشناسید ویژگی‌هاشون رو بدونید همینطور بتونید تو ذهنتون با هم مقایسشون کنید. تنها راه برای اینکار دسته‌بندی و ایجاد جداول مختلفه که ما اینکارو براتون کردیم. باید هر روز این جداول رو مرور کنید. سه تست در کنکور سراسری از این مبحثه!
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران