بحث مرور كاملا از بحث جمع بندی جدا است. به ياد داشته باشيد: پيش شرطِ مرور آن است كه شما مطالب را قبلا به خوبی يادگرفته باشيد. تفاوت مرور و جمع بندی مثل تفاوت چک كردن ليست خريد و خود خريد است؛ در هنگام مرور در واقع شما داريد لیست خريدتان را چک می كنيد كه مبادا چيزی را فراموش نكنيد اما در جمع بندی شما در واقع در حال خريد هستيد و مطالب را بايد جمع كنيد تا به سراغ ضيافت كنكور برويد.


در اين مقاله تعدادی نكته در مورد مرور مطالب آورده ايم :

مرور نياز به تمركز فراوان دارد. مرور بدون تمركز مثل يک روخوانی بی فايده است.

مرور برخلاف جمع بندی جزو مراحل "يادگيری" است و همان شرايط را لازم دارد. همانطور كه بهترين اوقات روز را به مطالعه می پردازيم بايد ساعات مناسبی را هم به مرور اختصاص دهيم(بسيار ديده ايم و شنيده ايم كه مثلا در داخل اتوبوس با تكان های فراوان از داوطلب پرسيده مي شود "داری چکار می كنی؟؟؟" پاسخ :"مرور می كنم!!" در حالی كه مرور خود مرحله مهمی از يادگيری است!!

براي مرورهای اوليه پس از يادگيری كه هنوز عميق و دقيق مطالب برايمان جا نيفتاده بايد تايم بيشتری را به آن اختصاص دهيم كه بيشتر شامل بازخوانی مطالب خوانده شده و حل تمارين آن است كه با در طی زمان و در مرورهای بعدی كوتاه تر و راحت تر می شود.

يكي از علل به هم ريختن فرآيند يادگيری در بسياری داوطلبان اين است كه به خاطر ترس از فراموش شدن مطالب، داوطلب اقدام به مرور زودتر از تايم طبيعی می كند!!! مثلا صبح مطلب را خوانده اما به مشاورش اصرار می كند كه شب برايش تايم مرور لحاظ شود!!

هر اندازه برنامه مروری منظم تری داشته باشيد، مرور مفيدتر واقع خواهد شد(بازهم نقش مشاور!)

امتحانات مستمر مدرسه برای شما حكم مرور اجباری را دارد و می توانيد با آنها يک تير دو نشان كنيد! يعني هم نمرۀ خوبي در امتحان بگيريد و هم توفيق اجباری شده كه مطالب از پيش خوانده شده را مرور كنيد.

 


 

روح الله آزادپور

 


به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5