چطوری خلاصه نویسی کنیم؟

بسیار اتفاق افتاده که در اولین مطالعۀ یک مطلب، داوطلب فکر می کند برخی مطالب، خوب و لازم هستند و در خلاصه نویسی، آنها را می آورد و در نهایت می بیند خلاصه، تقریبا چیزی از اصل مطلب کم ندارد!!

باید بدونید که هدف از خلاصه نویسی نه صرف تهیه پاره ای اطلاعات از درس، بلکه جمع آوری نقاط حساس و استراتژیک مطلب برای مرور است.

دلیل این مشکل از 3 حالت خارج نیست:

1 . عدم مهارت در خلاصه نویسی

2 . عدم آگاهی اجمالی از محتوای آنچه خلاصه می شود

3 . عدم دقت شخص در تفکیک مطالب مهم از کم اهمیت


برای خلاصه نویسی باید دو مورد زیر را «حتمأ» در نظر بگیرید:

اول خوب یاد بگیرید، بعد خلاصه بردارید

هنگام مطالعۀ مباحث درسی ترجیحاً ابتدا به کشیدن خط در زیر مطالب اصلی، مهم و با اهمیت بپردازید و پس از یادگیری و خط کشیدن زیر مطالب، خلاصه نویسی کنید؛ زیرا انجام دو فعالیت مجزا، یادگیری و خلاصه نویسی در یک زمان واحد، باعث ایجاد اخلال و عدم تمرکز در انجام هر دو عمل می شود.

برای داشتن یادداشت های کارا، باید ذهن خود را بر اطلاعاتی همچون ابزارهای ساختاری نظیر بندهای مربوط به مقدمه چینی(بندهایی که خواننده را برای ورود به مطلب آماده می کنند)، جمله های اصلی، عنوان بخش ها و خلاصه های پایانی متمرکز کنید. این اطلاعات یادگیری شما را تقویت می کند. ضمناً چون ممکن است قواعد، گاهی به وسیلۀ موارد استثنایی و تبصره ها نقض شود، این استثناها و نکات خلاف قاعده نیز باید یادداشت  و آموخته شود.

به ساختار مطالب دقت کنید

در خلاصه نویسی ابتدا باید کلیات موضوع مورد توجه قرار گیرد و موضوعات به صورت نمودار درختی رسم شود؛ سپس به جزئیات پرداخته شود. باید دقت کرد که معمولا ایده و نکتۀ اصلی در 2 جمله اول پاراگراف بیان شود و بقیۀ پاراگراف شامل توضیحات این مطلب باشد اما این بدان معنی نیست که بقیۀ مطالب مهم نیست بلکه در ادامه، باید به کلمات کلیدی مانند: «نخستین» ، «مهمترین عامل» ، «بیشترین تأثیر» ، «نکتۀ اساسی» ، «در نتیجه» و «وجودی بودن یا نبودن افعال» توجه کرد.

از جمله هایی که کلی ترین و محوری ترین اطلاعات را دربردارند، یادداشت بردارید و به جمله هایی که از لحاظ اهمیت ساختاری، ضعیف و حاوی اطلاعات جزئی ترند، توجه نکنید.(این را نگویید که احتمال فراموش کردن این نکته زیاد است پس باید آن را یادداشت کنم!!)

 
روح الله آزادپور

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 2 | امتیاز: 5 از 5