دین و زندگی دهم - آکادمی کنکور - روح الله آزادپور - دین و زندگی مصور


دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور - آکادمی کنکور - دین و زندگی مصور

اگر كسی یخچالی را با قیمت بالا تهیه کند و از آن به عنوان كمد استفاده كند یا خودروی

گران قیمتی را در گوشه‌ای از حیاط به گلخانه تبدیل کند، در مورد او چه فكری می‌کنید؟

حتماً تعجّب می کنید و در عقل و خرد چنین فردی شک خواهید كرد؛ زیرا این وسایل با آن همه امكانات و هزینه، برای هدف خاصی ساخته شد‌ه‌اند و به‌ كارگیری آنها در كارهای دیگر، هدر دادن و اتلاف سرمایه است.

 

آیا تاکنون اندیشیده‌اید که ما «انسان‌ها» برای چه آفریده شده‌ایم و «هدف» از زندگی ما در این جهان چیست؟

 

دست یافتن به پاسخ این سؤال، بسیار مهم و حیاتی است؛ زیرا این خطر وجود دارد كه در صورت ندانستن هدف، زندگی خود را به اشتباه صرف كارهایی بكنیم كه برای آنها خلق نشده ایم و سرمایه ای را از دست دهیم كه نه ارزش آن قابل مقایسه با یخچال و خودرو است و نه امكان به دست آوردن مجدد آن وجود دارد.


دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور - دین و زندگی مصور

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور - نقشه ذهنی - آکادمی کنکور


دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور - دین و زندگی مصور

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور جهان هدفمند

وَ ما خَلَقنَا السَّماواتِ وَالاَرضَ : و ما آسمان ها و زمین

وَ ما بَینَهُما لاعِبینَ : و آنچه بین آنها ست رابه بازیچه نیافریدیم،

ما خَلَقناهُما الا بالحَقِّ : آنها را جز به حق خلق نکردیم. (دخان 38 و 39)

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور حق بودن(هدفمندیِ) نظام آفرینش

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور «لعب» به کار بی‌هدف، بی‌برنامه و بی‌نتیجه می‌گویند، درست مثل بازی‌های کودکانه.

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور هستی هدفدار است، پس ما نباید بی‌هدف باشیم(ما خَلَقنَا... لاعِبینَ)

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور هدف هستی جز حقّ نیست، اگر هدف از خلقتِ چیزی را درک نکردیم، مشکل در فهم و محدودیت ماست(الا بالحَقِّ)

در پس خلقت تک تک موجودات(یعنی همه) این جهان هدفی وجود داشته است؛ زیرا خالق آنها خدایی حکیم است که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد. قرآن کریم در آیات گوناگون بر این نکته تأکیدمی کند و آفرینش جهان را «حق» می‌داند.

حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به معنای هدفدار بودن خلقت آنهاست. این آیه به خوبی دلالت بر این دارد که جهان آفرینش بی هدف نیست و هر موجودی براساس برنامهٔ حساب شده ای به این جهان گام نهاده است و به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است.

انسان نیز مانند موجودات دیگر، از این قاعدهٔ کلی جدا نیست و قطعاً هدفی از آفرینش او وجود داشته است. هدفی که گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است. البته در چگونگی رسیدن به هدف، میان انسان و موجوداتی همچون حیوانات و گیاهان، تفاوت هایی وجود دارد.

اولین تفاوت آن است که انسان خود باید :

1 . هدف از خلقت خود را بشناسد

2 . آن را انتخاب کند

3 . به سوی آن گام بردارد

درحالی که گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت می کنند.

دومین تفاوت آن که انسان دارای روحیه‌ای بی‌نهایت طلب است و عطش او در دستیابی به خواسته‌هایش نه تنها کم نمی‌شود، بلکه روز به روز افزون می‌گردد. او به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد و تمام نمی شود. این انسان بی نهایت طلب، در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدف است؛ هدف هایی که پایان نیابد و تمام نشود. در حالی که حیوانات و گیاهان هدف‌های محدودی دارند و هنگامی که به سر حدّی از رشد و کمال می رسند، متوقف می شوند؛ چنان که گویی راهشان پایان یافته است.

 
 

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور اختلاف در انتخاب هدف

وقتی به دنیای انسان ها می نگریم، با دنیای حیرت انگیزی مواجه می شویم؛ چنان اختلافی در هدف ها وجود دارد که ابتدا سردرگم می شویم که به راستی، کدام انتخاب درست و همسو با میل بی نهایت طلب انسان است و کدام یک این گونه نیست؟

کسانی به دنبال پول و ثروت اند، برخی دل به کشف اسرار جهان سپرده اند، برخی به دنبال جاه و مقامند، دسته ای خدمت به خلق را سرلوحه زندگی خود قرار داده اند، گروهی به هنرمندی و نقش آفرینی در عرصه های هنری می اندیشند، گروهی نیز در آرزوی قهرمانی در ورزش پیوسته می کوشند و … .

به نظر شما منشأ این اختلاف‌ها در انتخاب هدف چیست؟ (فعالیت کلاسی)

ریشۀ این اختلاف‌ها در تفکر انسان است. یعنی چون انسان‌ها از نظر تفکر با هم متفاوت هستند، پس هر یک متناسب با تفکر خاص خود به سراغ هدفی می‌رود.

هرکس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می‌رود. اگر کسی چنین بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است، می کوشد به دیگران کمک کند. کسی هم که فکر می کند داشتن شهرت مهم است، همهٔ زندگی خود را در مسیر رسیدن به شهرت قرار می دهد. اگر کسی مقاصد کوچک در نظرش مهم جلوه کند، به سوی همان مقاصد می رود و گمان می کند این هدف ها می توانند میل بی نهایت طلب درونش را آرام کنند. کسی هم که کمالات و خوبی های متعالی و بزرگ را شناخته، به آنها دل می بندد و برای رسیدن به آنها می کوشد. پس این اختلاف، ریشه در نوع اندیشهٔ انسان دارد.

بنابراین، برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آنها باید ارزش هدف‌‌ها را مشخص کنیم و متناسب با ارزشی که دارند، به آنها رتبه دهیم. این چنین، هدف های زندگی به هدف های اصلی و فرعی تقسیم می شوند:

هدف‌های فرعی : هدف‌ها و دل بستگی‌های پایان‌پذیر مثل مال و ثروت

هدف اصلی : و هدف های پایان‌ناپذیر و همیشگی مانند خیرخواهی نسبت به دیگران

البته، هر دوی این اهداف خوب اند و برای زندگی ما ضروری اند. مهم این است که هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم و آن قدر به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع رسیدن به هدف اصلی شود.

بررسی : چند نمونه از اهداف فرعی(پایان پذیر) و چند نمونه از اهداف اصلی(پایان‌ناپذیر) را با کمک دوستان خود بیان کنید.

اهداف فرعی : اندوختن مال و ثروت - خرید خانه – رفتن به یک سفر

اهداف اصلی : خیرخواهی نسبت به دیگران – محبت به پدر و مادر – از خودگذشتگی

 

حال سؤال این است که در میان هدف ها، برترین، کامل ترین و ارزشمند ترین هدف کدام است؟

 

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور - آکادمی کنکور برترین هدف(1)

وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَ الاِنسَ : جنّ و انسان را نیافریدم

الا لیَعبُدونِ : مگر اینکه مرا عبادت کنند. (ذاریات - 56)

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور عبادت خداوند، هدفِ خلقتِ انسان است.

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور بر اساس آیات قرآن، تمام آفرینش بر اساس حق و هدفمندی است و هیچ آفریده‌ای باطل نیست(ما خَلَقنَا...الا بالحَقِّ). انسان نیز برای هدفی متعالی آفریده شده که راه رسیدن به آن، عبادت خدا است(وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَ الاِنسَ الا لیَعبُدونِ). البته «عبادت» معنای عام دارد و به هر کار نیکی که با هدف الهی انجام شود، عبادت گفته می‌شود.

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور جن و انس در تکلیف مشترکند(الجِنَّ وَ الاِنسَ ... لیَعبُدونِ)

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور عبادت کردن بشر و الهی شدن مردم مهم است، نه عبادت شدن خداوند(لیَعبُدونِ) (نفرمود : «لأعبد» تا من عبادت شوم.)

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور - آکادمی کنکور لازمۀ عبادت، معرفت معبود است. پس آفرینش جن و انس برای شناخت حقّ و حرکت در راه خداوند است(لیَعبُدونِ)

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور در این آیه با توجه به اینکه اسم «جن» قبل از اسم «انسان» آمده، نتیجه می‌گیریم که خلقت جن، مقدم بر خلقت انسان است.

هرکس اندکی تامل کند، می بیند که در درون خود در جست و جوی سرچشمهٔ خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن نرسد، آرام و قرار ندارد. این سرچشمه، همان خداوند است که خالق همهٔ کمالات و زیبایی هاست؛ او که خود نامحدود است و کمالات و خوبی هایش حد و اندازه ندارد. هر کمال و خوبی از او سرچشمه می گیرد و در جهان گسترده می شود.

به راستی چه هدفی می تواند با ارزش تر از انتخاب خداوند به عنوان غایت و مقصد زندگی باشد؟ چه کسی جز او می تواند روح پایان ناپذیر انسان را سیراب کند؟

اگر روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد، شایسته است که تنها خدا و بندگی او را به عنوان هدف نهایی خود انتخاب کند؛ هدفی که خداوند نیز آفرینش جن و انسان را به همان خاطر می داند.

 
 

دین و زندگی دهم - روح الله ازادپور برترین هدف(2)

قُل انَّ صَلاتی و نُسُکی وَ مَحیایَ وَ مَماتی : بگو نمازم، تمامی اعمالم و زندگی و مرگ من

للِّٰه رَبِّ العالَمینَ : برای خداست که پروردگار جهانیان است. (انعام 162)

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور انسان باید برای خشنودی و رضای خداوند زندگی کند

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور مرگ، بر حیات احاطه دارد و حیات بر نُسُک، و نُسُک بر نماز. بنابراین، نماز، هستۀ مرکزی در درون عبادات است.

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور با آنکه نماز، جزو عبادات است، ولی، جدا ذکر شده تا اهمیّت آن را نشان دهد(صَلاتی و نُسُکی)

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور انسان‌های مخلص، مسیر تکوینی(مرگ و حیات: مَحیایَ وَ مَماتی) و مسیر تشریعی خود(نماز و نُسُک: انَّ صَلاتی و نُسُکی) را فقط برای خداوند عالمیان می‌دانند.

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور - آکادمی کنکور آنگونه که در نماز قصد قربت می‌کنیم، در هر نفس کشیدن و زنده بودن و مردن هم می‌توان قصد قربت(نزدیکی به خداوند) کرد(مَحیایَ وَ مَماتی للِّٰه)

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور مرگ و حیات مهم نیست، مهم آن است که آنها برای خدا و در راه خدا باشد(مَحیایَ وَ مَماتی للِّٰه)

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور آنچه برای خدا باشد(للِّٰه)، رشد می‌کند(رَبِّ)

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور مرگ و زندگی دست ما نیست(للِّٰه)، ولی جهت دادن به آن دست ماست.

شاید کامل ترین تعبیر دربارهٔ «زندگی به خاطر خدا» تعبیر خود خداوند باشد که می فرماید : (آیۀ بالا)

منظور از اینکه هدف اصلی انسان در زندگی باید عبادت و بندگی خداوند باشد، فقط انجام برخی اعمال عبادی نیست. درست است که نماز و روزه و … عبادت اند و عبادات با ارزشی نیز هستند؛ اما براساس تعالیم دین اسلام، هر حرکت و عملی نیز، که برای کسب رضایت خداوند و براساس معیارهای دینی صورت گیرد، عبادت است. از خدمت به محرومان گرفته تا آشپزی در آشپزخانه، از طلب علم و دانش گرفته تا خواندن سطری از کتاب، از سکوت و دم فروبستن گرفته تا فریاد کشیدن، همه و همه اگر برای جلب رضای خدا باشد، عبادت محسوب می شود.

اگر هدف و مقصد زندگی خدا باشد، خوشحالی ها و ناراحتی ها، شکست ها و پیروزی ها و بسیاری دیگر از مفاهیم کلیدی زندگی، تعریف جدید پیدا می کند. شکست، دور شدن از خدا و پیروزی، نزدیک شدن به خدا(قرب الهی) معنا می شود. در آن صورت، چیزی ما را خوشحال می کند که ما را به خدا برساند و چیزی ما را آزرده می کند که از خدا دور سازد.

همین بندگی است که باعث می شود انسان شایستهٔ دریافت لطف و رحمت ویژهٔ خداوند شود و به زندگی سعادتمندانه در دنیا و آخرت برسد.

 

 

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور یک تیر و چند نشان

مَن کانَ یُریدُ ثَوابَ الدُّنیا : هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد

فَعِندَ اللِّٰه ثَوابُ الدُّنیا وَ الآخِرَة : نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست. (نساء 134)

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور نتیجۀ عبادت خداوند : بهره‌مندی از نعمت‌های دُنیوی و اُخروی

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور انسان که می‌تواند از خداوند، دنیا و آخرت را بخواهد و از نعمت‌های هر دو سرا بهره‌مند شود، اگر به دنیا اکتفا کند و در کارهای نیک، در پی اهداف مادّی باشد، به شدّت در اشتباه است.

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور اسلام دین جامع و خواهان سعادت مردم در دنیا و آخرت و دستیابی به هر دو است(فَعِندَ اللِّٰه ثَوابُ الدُّنیا وَ الآخِرَة)

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور اگر دنیا هم می‌خواهیم، از خدا بخواهیم، که همه چیز به دست اوست(فَعِندَ اللِّٰه ثَوابُ الدُّنیا وَ الآخِرَة)

ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ / خوبی قمر بهتر، یا آن که قمر سازد؟

ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو؟ / یا آن که برآرد گل، صد نرگسِ تر سازد؟

ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟ / یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟

پیام بیت‌های فوق : برترین هدف زندگی، انتخاب خداوند است.

برخی انسان ها به هدفی بالاتر از لذت های مادی و سرگرم شدن به آن نمی اندیشند. اینان به تعبیر قرآن کسانی هستند که به حیات دنیوی راضی شده و به آن آرام گرفته اند. اینان مصداق همان کسانی اند که بهترین و با ارزش ترین دارایی و سرمایهٔ خود را صرف کارهای کم ارزش می کنند.

اما افراد زیرک، می دانند که برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز دربردارند و رسیدن به آنها مساوی رسیدن به هدف های دیگر نیز هست و به میزانی که هدف ما برتر و جامع تر باشد، هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهند. این افراد با انتخاب عبادت و بندگی خدا به عنوان هدف، با یک تیر چند نشان می زنند؛ هم از بهره های مادی زندگی استفاده درست می کنند و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را برای رضای خدا انجام می دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و سرای آخرت خویش را نیز آباد می سازند. اینان چون کوهنوردی هستند که در مسیر نزدیک شدن به قله، هم تندرستی خود را تأمین می کنند، هم از مناظر زیبای طبیعت لذت می برند و هم استقامت خود را افزایش می دهند.

البته این هدف، به همان میزان که بزرگ و ضامن خوشبختی ماست، همت بزرگ و ارادهٔ محکم می طلبد؛ همان طور که دست یابی به گوهرهای گرانقدر دریاها، پشتکاری شگرف می‌خواهد.

 
به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 6 | امتیاز: 4.5 از 5