دولت و اقتصاد


اقتصاد دهم - دولت و اقتصاد - آکادمی کنکور

پیش نیاز

متن درس

خلاصۀ درس

پرسش

ایستگاه!

 

 

در ابتدا دولت‌ها فقط جوامع را از حملۀ دشمنان حفظ می‌کردند، اما امروزه دولت‌ها وظایف بیشتری خصوصا در عرصۀ اقتصاد بر عهده دارند.

اگر در جامعه سیاست‌هایی را به کار بگیریم، که فعالیت‌های تولیدی افزایش پیدا کند، فرصت‌های شغلی بیشتر می‌شود، و درآمد بالا می‌رود. دولت امروزه در عرصۀ اقتصاد وظایف متعددی بر عهده دارند مانند : اشتغال، کنترل تورم، رشد و پیشرفت اقتصادی، که برای رسیدن به این عوامل باید سیاست هایی را اجرا کند.

اگر فعالیت تولیدی را از طریق سرمایه گذاری و توانمند کردن و تقویت عوامل تولید آن‌ها افزایش دهیم، تولید بیشتر می‌شود و به دنبال آن : فرصت شغلی، درآمد، سطح رفاه و توسعه و پیشرفت در کشور بیشتر می‌شود.

دولت باید هم بتواند تورم را کنترل کند به کمک بانک مرکزی و هم اقتصاد را در مسیر مطلوب هدایت کندۀ تا بتواند توانایی لازم را برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود را به دست آورد، و در رقابت با دیگر کشورها جا نماند.


آیا دولت باید در اقتصاد دخالت کند؟

دو نظر و یک راهکار در این رابطه وجود دارد.

1 . اقتصاد دولتی : عده‌ای معتقد هستند که دولت باید در اقتصاد دخالت کند، تقریبا تمامی اقتصاد دانان به نقش موثر و جدی دولت در بعضی از کشورهایی که در مسیر پیشرفت حرکت کرده‌اند، معتقد هستند و حضور کارآمد دولت را باعث رشد و توسعه می‌دانند.

2 . اقتصاد آزاد : برخی دیگر معتقدند که دولت باید در اقتصاد دخالتی نداشته باشد، اینان خواستار اقتصاد آزاد هستند، و مایلند که دولت باید به بخش خصوصی اجازۀ فعالیت بیشتر را بدهد تا اقتصاد به رشد و پیشرفت برسد.

3 .  و یک راهکار در مورد حضور ترکیبی دولت و بخش خصوصی است، و طبق اصل 44 قانون اساسی دولت 25% از اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند.


  با گسترش حوزۀ اقتدار دولت‌ها . . . و  . . . گرفتند.

1 . قدرت و ماهیت آنها متفاوت بود و سیاست‌های مختلفی را گرفتند.

2 . تشکیلات دولتی پیچیده‌تر شد و سیاست‌های مختلفی را به کار گرفتند.

3 . قدرت و ماهیت آن‌ها متفاوت بود و نقش مهم تری برعهده گرفتند.

4 . تشکیلات دولتی پیچیده‌‌تر شد و نقش مهم تری بر عهده گرفتند.

دولت و اهداف اقتصادی آن

در ابتدا در جوامع انسانی نیاز به حضور نهادی برای اداره این جوامع احساس می‌شد، این نهاد دولت نام گرفت. قدرت و ماهیت دولت در جوامع مختلف متفاوت بود. اما عواملی باعث شد که محدودۀ اقتدار دولت‌ها افزایش پیدا کند.

  عواملی که باعث شد محدودۀ اقتدار دولت‌ها در جوامع بیشتر شود چیست؟

گذشت زمان تکامل بشر به ویژه دستیابی به فناوری‌های نوین اجتماعی کشف قوانین حاکم بر جوامع انسانی -

  با گسترش حوزۀ اقتدار دولتی وظایف دولت چه تغییراتی کرد؟

  تشکیلات دولتی پیچیدهتر شد و در جوامع بشری نقش مهمتر و جدی‌تری را بر عهده گرفت.

  همچنین روابط اقتصادی خود را گسترش دادند این روابط در ابتدا شامل : حفظ امنیت جامعه و گرفتن مالیات و خراج از مردم و هزینه کردن آن برای پرداخت هزینه‌های کشوری و لشکری است. و در مواقع قحطی فعالیت‌های خاصی انجام می‌دادند.

  برخی هدف‌های اقتصادی را که دولت برای دستیابی به آن سیاست‌هایی را اجرا می‌کند. توضیح دهید؟

 

 اشتغال کامل : به وضعیتی که در آن تمامی عوامل تولید به خصوص نیروی انسانی دارای کار مخصوص به خود باشند. و دولت همانطور که اشاره کردیم می‌تواند در این زمینه : با آموزش نیروی انسانی او را مولد سازد و زمینۀ رونق اقتصادی را فراهم کند، در این حالت فعالیت‌های تولیدی گسترش می‌یابد و تمایل تولیدکنندگان برای استخدام نیروی کار بیشتر می‌شود.

افرادی که حاضر به کار نیستند (بیکاری داوطلبانه) و افرادی در حال جا‌به‌جایی از کاری به کار دیگر هستند بیکاری آن‌ها اصطکاکی نامیده می‌شود.

ثبات قیمت ها : جامعه زمانی که در تورم است سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود، اما در حقوق افراد کم درآمد تغییری به وجود نمی‌آید، و نمی‌توانند کالاها و خدمات مورد نیاز خود را خریداری کنند، و سطح رفاه عمومی کاهش می‌یابد پس دولت با اجرای سیاست‌های مختلف می‌کوشد تورم را در جامعه مهار و قیمت‌ها را ثابت کند.

رشد و پیشرفت اقتصادی : رشد یعنی تولیدات را افزایش دهند و با افزایش تولیدات درآمد بالا می‌آید و اندازۀ اقتصاد و رفاه مردم بیشتر می‌شود و از دیگر کشورها عقب نمانند.

بهبود توزیع ثروت و درآمد : اقتصاد دانان معتقدند که فقر گسترده مانعی جدی بر سر راه جوامع برای دستیابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی است. و همانطور که اشاره شد هر چه در جوامع توزیع درآمد ناعادلاته‌تر باشد نرخ فقر و فقیر در آن جوامع بیشتر خواهد بود. بنابراین دولت باید با به کارگیری سیاست‌هایی بتوانند ابعاد فقر را در جامعه محدود کنند.

 

 

 

پاسخ : باگذشت زمان، تکامل بشر به ویژه دستیابی به فناوری‌های نوین اجتماعی و کشف قوانین حاکم بر جوامع انسانی محدودۀ اقتدار دولت‌ها افزایش یافت و با افزایش محدودۀ اقتدار دولت‌ها به تدریج تشکیلات دولتی پیچیده‌تر شد و در جوامع نقش مهم تری بر عهده گرفتند. ( گزینه صحیح4)


  تمامی گزینه‌ها به جز . . . جز فعالیت دولت در اقتصاد در زمینۀ عرضه کالا و خدمات است؟

1 . تاسیس شرکت‌های دولتی

2 . بر عهده گرفتن فروش فرآورده‌های نفتی

3 . وضع قوانین گمرکی و مالیات

4 . مالکیت برخی واحدهای تولیدی در شرایط خاص

فعالیت دولت در اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی آن

دولت فعالیت خود را در عرصۀ اقتصاد به چه صورتی انجام می‌دهد؟

عرضه کالا و خدمات : می‌تواند با تاسیس شرکت‌های دولتی در عرضه و فروش بعضی از کالاها وارد شود. 2 . ممکن است خود دولت تمایل به فروش بعضی از کالاها داشته باشد؛ مانند : فرآورده‌های نفتی کسب درآمد کند. 3 . ممکن است بخش خصوصی در بعضی از زمینه‌ها حاضر به سرمایه گذاری نیست، به علت سرمایه زیاد و عدم اطمینان از سوددهی مانند : امنیت، آموزش و پرورش و بعضی از شاخه‌های صنعت مانند تولید فولاد که هم از انحصارات طبیعی است و هم به سرمایۀ زیادی نیاز دارد. 4 . در بعضی مواقع خاص دولت به ناچار در اقتصاد دخالت می‌کند، این شرایط در زمان جنگ تحمیلی برای کشور به وجود آمد و دولت به ناچار مالکیت برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی را بر عهده گرفت.

وضع مقررات، سیاست گذاری و حکمرانی : دولت برای رسیدن به اهدافی که از ابتدا مشخص می‌کند سیاست‌هایی را اجرا و به کار می‌گیرد، و برای ریل گذاری فعالیت‌های اقتصادی، لوایحی را به مجلس ارائه می‌کند و پس از تصویب به صورت قانون ابلاغ می‌شود. مثال : قانون مالیات‌ها، قانون گمرکی، قانون بودجه و قانون برنامه پنج ساله از مهمترین قوانین مهم دولت است. همچنین دولت دولت با سرمایه‌گذاری برای از بین بردن تبعیض مناطق کشور باید تلاش کند.

سیاست‌های اقتصادی کشور

چند نمونه از سیاست‌های اقتصادی دولت را نام ببرید؟

دولت‌ها برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود باید سیاست‌هایی را به کار بگیرند، مانند : افزایش بهره‌وری و امنیت اجتماعی، بهبود محیط کسب و کار، برنامه‌ریزی جهت به کارگیری فناوری‌های نوین و با افزایش تولید، بخش عرضه و تقاضا را بهبود می‌بخشد. و با به کارگیری سیاست‌های ارزی و تجاری وابستگی اقتصادی را کاهش می‌دهد، و واردات کالاهای غیر ضروری خارجی را کاهش می‌دهد و صادرات را تشویق می‌کند. توجه به زیر ساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور از جمله سیاست‌‌های دولت است.

منظور از متغیرهای کلان اقتصادی چیست؟

 ، اشتغال، تورم و رشد از متغیرهای کلان اقتصادی هستند، که باید دولت با سیاست‌هایی آن‌ها را به ثبات برساند، به سیاست‌هایی که دولت برای کاهش نوسانات این سه موردی که بیان شد اعمال می‌کند، سیاست‌های تثبیت اقتصادی گفته می‌شود.

سیاست‌های تثبیت اقتصادی به دو دستۀ پولی و مالی تقسیم می‌شوند. آن‌ها را توضیح دهید؟

  1 . سیاست پولی :

 اگر هر کالایی از جمله پول زیاد باشد، ارزش آن پائین می‌آید، و دولت از طریق بانک مرکزی برای مدتی کوتاه می‌تواند حجم پول را کنترل و ارزش آن را حفظ کند. و این کار به دو طریق انجام می‌شود.

الف - سیاست کاهشی پول (انقباضی) : زمانی که در جامعه تورم وجود داشته باشد، باید پول را بانک مرکزی از طریق بازار باز یعنی فروش اوراق مشارکت، در جامعه کاهش دهد تا پول دوباره با کمیابی، ارزش خود را به دست آورد.

ب - سیاست افزایش پول (انبساطی) : زمانی که در جامعه رکود وجود داشته باشد، سطح تولید پائین می‌آید و انگیزۀ تولیدکنندگان برای تولید و استخدام نیروی کار کم می‌شود. بنابراین بانک مرکزی باید سیاست انبساطی را به کار بگیرد و با خرید اوراق مشارکت در دست مردم پول را به جامعه تزریق کند.

2 . سیاست مالی :

سیاست افزایش پول (انبساطی) : دولت هزینه‌هایی دارد، که یکی از منابع رفع این هزینه‌ها مالیات است. در زمانی که در جامعه رکود وجود دارد باید به جامعه قدرت خریدی وارد شود، تا باعث شکوفایی اقتصادی شود. در این صورت دولت بر هزینه‌های خود (جاری و عادی) می افزاید و مالیت را کاهش می‌دهد، این یک سیاست انبساطی است که می‌تواند رونق را به بازار برگرداند.

نتیجه : رکود = سیاست انبساطی = افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات = رونق اقتصادی

 سیاست کاهش پول (انقباضی) : اما در مواقعی که در جامعه تورم وجود دارد، باید از مقدار پول موجود در گردش کاست، تا پول قدرت خود را به دست آورد، که یکی از راه‌های آن کم کردن مخارج دولت و افزایش نرخ مالیاتی است.

نتیجه : تورم = سیاست انقباضی = کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات = کاهش تورم

 

پاسخ : دولت در عرصه اقتصاد در دو محور فعالیت می‌کند. که اولین آن عرضه کالا و خدمات است که گزینه‌های 1 – 2 – 4 – مربوط به آن است و دولت با این کار کسب درآمد می‌کند. و هدف دوم دولت حکمرانی و وضع قوانین و سیاست گذاری است، تا دولت بتواند، هدفی را که برای آینده اقتصاد در نظر دارد، طی کند و این کار با وضع قوانین و سیاست گذاری مانند : قوانین گمرکی، مالیات، قانون بودجه و برنامه پنج ساله را عملی می‌سازد و با این سیاست‌ها اقتصاد را در مسیر مطلوب هدایت می‌کند. (گزینه صحیح3)


دولت‌ها در ابتدا خیلی فعالیتشان درجامعه محدود بود، تامین امنیت و گرفتن مالیات بود اما به تدریج و با گذشت زمان فعالیت‌های آن‌ها و محدودۀ اقتدار آن‌ها افزایش یافت، و تشکیلات پیچیده‌تر و وظایف مهم تری برعهده گرفتند.

دولت در اهداف اقتصادی از جمله : اشتغال ثبات قیمت‌ها بهبود توزیع درآمد و در نهایت با اصلاح این چند مورد رسیدن به رشد و پس از آن پیشرفت اقتصادی را دنبال می‌کنند.

دولت در اقتصاد در دو محور فعالیت می‌کن : 1 . عرضۀ کالا و خدمات : شرکت دولتی نفت فولا امنیت جنگ تحمیلی 2 . حکمرانی و سیاست گذاری : سیاست‌های تثبیت اقتصادی در زمینۀ تورم اشتغال رشد (افزایش تولید = افزایش درآمد)

سیاست ها پولی بانک مرکزی : 1 . تورم - کاهش پول (انقباض)، فروش اوراق مشارکت. 2 . رکود -  افزایش پول ( انبساط)، خرید اوراق مشارکت البته به طور موقت تورم مهار می‌شود.

اقتصاد آزاد : دولت نباید در اقتصاد دخالت کند، بلکه بیشتر بخش خصوصی فعالیت کند.

اقتصاد دولتی : دولت باید در اقتصاد دخالت کند تا به رشد و پیشرفت اقتصادی برسیم.

راهکار : طبق اصل 44 دولت 25% از اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند.

 

 

 

1

چرا دولت‌ها برای تثبیت قیمت‌ها تلاش می‌کنند؟

در شرایطی که قیمت کالاها و خدمات به سرعت افزایش پیدا می‌کند، یعنی در شرایطی که در جامعه تورم وجود دارد، افراد کم درآمد فقط شاهد افزایش قیمت کالاها هستند اما در درآمد آن‌ها افزایشی به وجود نمی‌آید، بنابراین نمی‌توانند کالاها و خدمات ضروری خود را تهیه کنند، و سطح رفاه عمومی کاهش می‌یابد، بنابراین دولت‌ها با اجرای سیاست‌هایی تورم را کاهش و قیمت‌ها را تثبیت می‌کنند.

2

سیاست‌های تثبیت اقتصادی را نام ببرید و برای هر یک نمونه‌هایی ذکر کنید؟

به سیاست‌هایی که دولت برای کاهش نوسان متغیرهای کلان اقتصادی مانند : اشتغال، رشد و تورم انجام می‌دهد، سیاست‌های تثبیت اقتصادی گفته می‌شود.

وبه دو صورت انجام می‌شود : 1 – پولی – الف – سیاست‌هایی که از طریق بانک مرکزی انجام می‌شود، و در زمان تورم برای افزایش قدرت پول باید از مقدار آن در دست مردم کاست، بنابراین بانک مرکزی از طریق فروش اوراق مشارکت از مقدار پول موجود در جامعه می‌کاهد.( انقباضی)

ب – زمانی که جامعه در حال تورم است باید پول به آن تزریق شود تا رونق اقتصادی پدید آید، بنابراین بانک مرکزی اوراق مشارکت‌ها را خریداری می‌کند و به جامعه پول تزریق می‌شود.

2 . سیاست مالی – الف – تورم : در این حالت دولت برای حفظ قدرت پول مخارج خود را کاهش می‌دهد و مالیات را افزایش می‌ دهد.

ب – رکود : در این شرایط دولت، بر هزینه‌های خود می‌افزاید، و نرخ مالیات را کاهش می‌دهد.

3

نقش دولت را در رشد و توسعۀ اقتصادی به اختصار توضیح دهید؟

ببینید در امروزه تمام افراد به نقش و حضور دولت در عرصۀ اقتصاد اتفاق نظر دارند، دولت‌ها برای رشد و توسعه سیاست‌هایی را به کار می‌گیرند، اگر سیاست‌های اقتصادی دولت موفقیت‌آمیز باشد اقتصاد در مسیر رشد و توسعه حرکت می‌کند. دولت می‌تواند با به کارگیری سیاست‌هایی نیروی انسانی را مولد سازد و با تقویت عوامل تولید دیگر ظرفیت تولیدی را افزایش و باعث بالا رفتن تولید و درآمد شود به تبع آن رشد و توسعۀ اقتصادی شود.

4

چرا مقابله با فقر یکی از هدف‌های مهم دولت‌ها است؟

از نظر اقتصاد انان فقر گسترده مانعی قوی بر سر راه جوامع برای رسیدن به توسعه و پیشرفت است، و همانطور که اشاره شد در جوامعی که فقر گسترده قرار دارد، و افراد آن در ناامیدی به سر می‌برند، حرکت به سمت توسعه با موانع جدی رو به رو است.

5

چگونگی توزیع درآمد را بر توسعه اقتصادی تجزیه و تحلیل کنید؟

توجه داشته باشید که در جامعه‌ای که در آن توزیع درآمد ناعادلانه است، نرخ فقیر درآن کشور بالا است و افرادی که در فقر و ناامیدی به سر می‌برند حرکت به سمت توسعه با مشکلات جدی مواجه است. اما در کشوری که در آن توزیع درآمد عادلانه است به تبع آن نرخ فقیر کمتر است و این جامعه با سیاست‌های مناسب می‌تواند حرکت به سمت توسعه را شتاب ببخشد.

6

دولت چگونه می‌تواند از طریق وضع قوانین و سیاست‌گذاری در اقتصاد دخالت کند؟

محور دوم فعالیت دولت در عرصۀ اقتصاد مربوط به وضع قوانین و سیاست‌گذاری است. در این راستا دولت با هدف ایجاد نظم و انضباط در اقتصاد سیاست‌های مانند : برای ریل‌گذاری در اقتصاد طرح‌هایی را در به مجلس طرح‌هایی را ارائه به مجلس ارائه می‌کند و پس از تصویب به صورت قانون ابلاغ می‌شود. قانون بودجه، مالیات، گمرکی و برنامه پنج ساله از این قبیل هستند.

7

دولت چه وقت می‌توانند قوانینی درست و کارآمد در زمینۀ اقتصاد طراحی کنند؟

برای حل هر مشکلی باید ابتدا آن را به خوبی شناخت. دولت‌ها برای طرح قوانین درست و کارآمد باید اطلاعات دقیقی از وضعیت اقتصادی جامعه و به خصوص متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد، اشتغال و تورم داشته باشند، همچنین از وضعیت سایر عوامل تولید دیگر نیز باید آگاهی کافی داشته باشند.

8

اهمیت اقتصاد مردمی و ترکیب بهینه بخش دولتی و غیر دولتی را شرح دهید؟

مردم خود تولیدکننده و مصرف‌کننده در بخش اقتصاد هستند. بنابراین حضور آن‌ها موجب تقویت تولید می‌شود، و این باعث افزایش تولید و درآمد و پیشرفت می‌شود.

راهکاری که ارائه شده است، یعنی ترکیب بهینه دولت و بخش خصوصی باعث افزایش انگیزۀ بخش خصوصی برای حضور فعال در عرصۀ خصوصی می‌شود. توجه داشته باشید که همانطور که اشاره شد در بعضی از بخش‌ها دلت باید در عرصۀ اقتصاد باشد مانند : فولا، امنیت و فرآورده‌های نفتی، اما در بخش های دیگر که به حضور حتمی دولت نیازی نیست، بنابراین باید به بخش خصوصی اجازه داد تا توان خود را در این زمینه برای رشد و شکوفایی اقتصادی نشان دهند.

 

1

نوع بیکاری افرادی که حاضر به کار نیستند و افرادی که در حال جا به جایی از کاری به کار دیگر هستند. به ترتیب . . . و . . . نامیده می‌شود؟

 1 . داوطلبانه - اصطکاکی

 2 . موقت - دائمی

 داوطلبانه   3 . اصطکاکی

4 . دائمی - موقت

2

اگر دولت زمینۀ رونق اقتصادی را فراهم کند، کدام یک از اهداف اقتصادی خود را به ثمر رسانده است؟

1 . رشد و پیشرفت اقتصادی

2 . بهبود وضع توزیع درآمد

3 . اشتغال کامل

4 . ثبات قیمت‌ها

3

در شرایط تورم . . . برای تامین کالاهای مورد نیاز خود با مشکل رو به رو می‌شوند، و در نتیجه . . . کاهش می‌یابد؟

 1 . تمام اقشار جامعه - رفاه عمومی

2 . اقشار کم درآمد - رفاه عمومی

 3 . تمام اقشار جامعه - مصرف

4 . اقشار کم درآمد - مصرف

4

تمام موارد زیر بجز . . . جزو فعالیت‌های دولت در عرصۀ عرضۀ کالاها و خدمات است؟

1 . اجرای قانون مالیات

2 . تاسیس شرکت‌های دولتی

3 . فروش فرآورده‌های نفتی

4 . تولید فولاد

5

آزمایشی سنجش 91 : کدام یک از موارد زیر جزو اهداف دولت در ارتباط با محور وضع قوانین و سیاست‌گذاری در اقتصاد نمی‌باشد؟

1 . برنامه‌ریزی در جهت به کارگیری فناوری‌های نوین

2 . افزایش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم

3 . تاسیس شرکت‌ها و موسسات مختلف که با نام شرکت‌های دولتی شناخته می‌شوند

4 . کاهش مصرف‌گرایی، محدود ساختن واردات و مصرف بی‌رویه کالاهای وارداتی

پاسخ تشریحی

1

افرادی که حاضر به کار نیستند دارای بیکاری داوطلبانه هستند و افرادی که در حال جا به جایی از کاری به کار دیگر هستند، بیکاری اصطکاکی نامیده می‌شود. (گزینه صحیح2)

2

وظیفۀ دولت برای رفع مشکل بیکاری این نیست که افراد را مستقیما در بدنۀ دولت مشغول به کار کند. بلکه دولت تلاش می‌کند زمینۀ رونق اقتصادی را فراهم کند، در این شرایط فعالیت‌های تولیدی گسترش می‌یابد و انگیزۀ تولیدکنندگان برای استخدام نیروی کار بالا می‌رود. (گزینه صحیح3)

3

در شرایطی که در جامعه تورم وجود دارد، چون سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است و تغییری در درآمد افراد به وجود نیامده است، افراد کم درآمد برای تامین کالا و خدمات مورد نیازشان با مشکل رو به رو می‌شوند بنابراین سطح رفاه عمومی کاهش می‌یابد. (گزینه صحیح2)

4

دولت در دو محور در اقتصاد دخالت می‌کند اول یا برای اینکه کسب درآمد کند مانند : تولید فولاد، نفت، شرکت‌های دولتی و در زمان جنگ و شرایط حساس مسئولیت فعالیت‌های تولیدی را بر عهده می‌گیرد. و در دومین فعالت خود وظیفۀ حکمرانی و سیاست‌گذاری در عرصۀ اقتصاد را بر عهده دارد، و قانون مالیات، بودجه، گمرکی و برنامه پنج ساله همگی سیاست‌هایی هستند که دولت برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود برعهده می‌گیرد.(گزینه صحیح1)

5

دولت در اقتصاد در دو محور فعالیت می‌کند : 1 . عرضه کالا و خدمات که فعالیت‌هایی همچون بهره برداری از فولاد و نفت و تاسیس شرکت‌های دولتی و بر عهده گرفتن فعالیت‌های تولیدی در شرایط خاص است که این وضعیت در زمان جنگ تحمیلی برای کشور ما پیش آمد.

2 . وضع قوانین و سیاست‌گذاری و حکمرانی در اقتصاد : که دولت برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود مانند : کاهش مصرف‌گرایی، محدود ساختن واردات، مصرف بی‌رویۀ کالاهای وارداتی، برنامه‌ریزی برای به کارگیری فن‌آوریهای نوین برای افزایش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور سیاست‌هایی را به کار می‌گیرد. (گزینه صحیح3)

مولف : مجید حیدری
  

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 2 | امتیاز: 5 از 5