نخاع

     آکادمی کنکور

 

 

 

موقعیت : نخاع درون ستون مهره ها از بصل النخاع تا کمر امتداد دارد.

نکته : دقت کنید که  اعصابی که از پایین کمر خارج شده جزء دستگاه عصبی مرکزی و نخاع نیست بلکه جزءی از اعصاب محیطی هستند.

وظایف

انتقال اطلاعات از بدن به مغز و همچنین انتقال فرامین مغز به بدن

مرکز برخی از انعکاس های بدن است.

انعکاس : پاسخ ناگهانى و غیرارادى ماهیچه ها در پاسخ به محرک هاست.

 

انعکاس

برخی نخاعی

در اغلب این انعکاس ها تنها نخاع و دستگاه عصبی محیطی نخالت دارند و مغ نفشی ندارد.

در برخی از انعکاس های نخاعی مغز دخالت دارد مانند انعکاس تخلیه ادرار که توسط مغز در افراد بزرگسال قابل مهار است چون ارتباط بین مغز و نخاع کامل شده است.

بسیاری مغزی

در این انعکاس ها تنها مغز دخالت دارد مانند انعکاس بلع، استفراغ ، سرفه و عطسه

 

 

نخاع دارای 31 جفت عصب است که همراه با 12 جفت عصب مغزی دستگاه عصبی محیطی را تشکیل می دهند.

یاد آوری: عصب مجموعه ای از اکسون ها یا دندریت های بلند و یا هر دو هستند.

هر عصب نخاعی دارای دو ریشه است : ریشه پشتی و ریشه شکمی است پس در مجموع دارای 124 ریشه نخاعی هستیم. مجموع این دو ریشه که شامل آکسون های بلند نورون حرکتی و دندریت های بلند نورون حسی می شوند عصب را تشکیل می دهد.

ریشه های پشتی محتوی نورون های حسی اند که اطلاعات را از گیرنده هاى حسی به دستگاه عصبی مرکزی وارد می کنند. ریشه های شکمی محتوی نورون های حرکتی اند که پاسخ حرکتی را از دستگاه عصبی مرکزی به ماهیچه ها و غده ها، منتقل می کنند.

بخش های مختلف نخاع

ریشه پشتی

درون  نخاع

بخش سفید: آکسون نورون حسی میلین دار

بخش خاکستری: بخشی از آکسون نورون حسی فاقد میلین

خارج از نخاع : جسم سلولی ، بخشی از دندریت و آکسون نورون حسی

ریشه شکمی

درون نخاع

بخش سفید: آکسون نورون حرکتی

بخش خاکستری: دندریت  و جسم سلولی

خارج از نخاع : آکسون نورون حرکتی

بخش خاکستری پروانه شکل

بخشی از آکسون نورون حسی ، نورون رابط، دندریت  و جسم سلولی نورون حرکتی

نکته : دستگاه عصبی محیطی نورون رابط ندارد.

آکادمی کنکور - نخاع

 

 

محافظت ازدستگاه عصبی مرکزی

جعبه استخوانی

اولین عامل، استخوان های جمجمه = محافظت از مغز

ستون مهره ها= حفاظت از نخاع

پرده مننژ

لایه پیوندی و خارجی مننژ : سخت شامه ، نوعی بافت پیوندی محکم

سخت شامه (لایه بیرونی)

سخت شامه (لایه درونی)

عنکبوتیه : بین سخت شامه و نرم شامه قرار دارد.

لایه نرم شامه: لایه داخلی مننژ ، وظیفه تغذیه را بر عهده دارد. به طور مستقیم با مغز و نخاع در ارتباط است.

فضای بین سخت شامه و نرم شامه،(همینطور فشای عنکبوتیه) با مایعی به نام مایع مغزی  نخاعی پر شده است. این مایع نقش ضربه گیر را دارد و از برخورد مغز و نخاع به) استخوان ها در حین حرکت، جلوگیرى می کند.

نکته : پرده 3لایه  مننژ فقط در پستانداران وجود دارد. پس نمیتوان گفت همه مهره داران دارای پرده 3 لایه مننژ هستند.

نکته : نمی توان گفت هر جانداری که جمجمه و ستون مهره دارد لزوما پرده 3 لایه مننژ دارد مانند ماهیان استخوانی.

نکته : لایه درونی سخت شامه در بین شیار دو نیمکره مخ ادامه دارد.

آکادمی کنکور - پرده مننژ مغز
 
به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 6 | امتیاز: 4.83 از 5